Implantaten vervangen

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor het vervangen of opnieuw plaatsen van implantaten, kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

 • U heeft wel een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak), of een overeenkomst Implantologie in de onderkaak met ons? 


Machtigingsvrije module

Heeft u de Machtigingsvrije module? Dan heeft u alleen een machtiging nodig als de specifieke behandeling die u uitvoert een uitzondering op uw overeenkomst is. Benoem dan in uw machtigingsaanvraag expliciet dat het gaat om een BIZ-aanvraag (Bijzondere Individuele Zorgvraag). 


Standaardmodule

Heeft u de Standaardmodule? Dan heeft u altijd een machtiging nodig.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak) of Implantologie in de onderkaak met ons? Of wordt de behandeling uitgevoerd door een kaakchirurg? Dan heeft u altijd een machtiging nodig voor implantologie.

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

 • Tandartsen en implantologen

  Bent u tandarts of implantoloog? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking:
  - 'Implantaten in de tandeloze bovenkaak (mondzorg)' (formulier M01), of
  - 'Implantaten in de tandeloze onderkaak (mondzorg)' (formulier M02)

  Als u tegelijk implantaten her- en bijplaatst, vraag dan een machtiging aan op basis van prestatiecode J041J046 en eventueel J047. Dit is afhankelijk van het aantal implantaten dat vervangen en bijgeplaatst wordt.

 • Kaakchirurgen

  Bent u kaakchirurg? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking:
  - 'Implantaten in de edentate bovenkaak' (formulier K01), of
  - 'Implantaten in de edentate onderkaak' (formulier K02)

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Röntgeninformatie: OPT (als deze aanwezig is)
 • Een kopie van de machtiging van de oorspronkelijke behandeling
 • Een kopie van de tandheelkundige behandelhistorie
 • Wanneer en door welke zorgverlener de oorspronkelijke behandeling is uitgevoerd
 • Plaatst u tegelijkertijd ook één of meerdere implantaten bij? Dan ontvangen we graag een duidelijke motivatie hiervoor.
 • Doet u een BIZ-aanvraag (Bijzondere Individuele Zorgvraag) in verband met een uitzondering op uw overeenkomst met Machtigingsvrije module? Dan vragen we u om dit expliciet te vermelden.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam