Zorginkoop 2022

Transformatie van de zorg is urgenter dan ooit  


Covid-19 laat ons zien hoe kwetsbaar de zorg kan zijn. Zorgverleners hebben dag en nacht gewerkt om zoveel mogelijk mensen passende zorg te bieden. Daar is veel doorzettingsvermogen en creativiteit voor nodig. We hebben veel respect en waardering voor iedereen die dat mogelijk maakt.  

De zorg in Nederland is goed en - normaal gesproken - voor iedereen toegankelijk. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. En dat willen we in de toekomst zo houden. Maar hoe moet dat als er een groeiend tekort is aan personeel en de kosten van de zorg blijven groeien ten nadele van andere maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs of klimaat? De coronacrisis heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is om de zorg duurzaam te transformeren: goed, toegankelijk en betaalbaar, ook op de langere termijn.  

Toekomstbestendige zorg  


Al vóór het uitbreken van de coronacrisis waren er zorgen over de toekomst van de zorg. De maatschappelijke opgave is dan ook om de zorg te vernieuwen en dat willen we samen vormgeven. Er is een versnelling op gang gekomen op het terrein van digitalisering en andere vernieuwingen, maar ook in de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Veel zorg kan bijvoorbeeld op afstand – vaak zelfs thuis – plaatsvinden (via telemonitoring en beeldbellen) en wijkverpleegkundigen kunnen in hun werk worden ondersteund met technologische oplossingen. Door gezamenlijk de geleerde lessen op te schalen, kunnen we de zorg duurzamer maken.   

Samen de zorg verbeteren  


Als Coöperatie VGZ pakken we die handschoen graag op, samen met zorgbestuurders, zorgprofessionals, patiënten, leden (onze verzekerden), overheden en werkgevers. We willen ruimte creëren om met elkaar de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen: de zorg verbeteren en processen slimmer inrichten, zodat er meer tijd en aandacht is voor patiënten die dat nodig hebben. Vernieuwing en digitalisering is nodig vanwege oplopende personeelstekorten, maar ook om ervoor te zorgen dat de zorg op langere termijn toegankelijk en betaalbaar blijft voor onze leden. Daarom moeten we de inhoud en organisatie van de zorg duurzaam veranderen via een transitie die we alleen met elkaar, in beleid en praktijk, voor elkaar kunnen krijgen.  

Goede voorbeelden opschalen 


Ons inkoopbeleid voor 2022 beschrijft hoe we onze leden, samen met zorgprofessionals, de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We lieten ons daarbij inspireren door ideeën van zorgverleners, ervaringsdeskundigen en andere experts. Het is onze ambitie om deze bewezen goede voorbeelden – good practices – op zoveel mogelijk plekken in de zorg te verspreiden. Onze inkopers en zorginnovators doen dat graag samen met alle partners in de zorg die met ons aan de slag willen of al enige tijd aan de slag zijn met zinnige zorg, zodat we good practices op dit gebied zoveel mogelijk toegankelijk maken voor onze leden. Bijvoorbeeld door good practices met elkaar te delen, zorgverleners van elkaar te laten leren en door initiatieven op te halen. Zorgverleners kunnen hun verbeterideeën met onze inkopers bespreken of indienen via het Zinnige Zorg Loket

Van zorg verlenen naar zorg voorkomen  


We zien het als een gezamenlijke opdracht om de zorg te verbeteren waar dat mogelijk is en zorg in de toekomst, als dat kan, zelfs te voorkomen. Naast vernieuwing van de zorg, wint het stimuleren van gezondheid en vitaliteit aan belang. Daarom zien we voor onszelf een grotere rol in het stimuleren van (secundaire) preventie. Want tijdig en gericht ondersteunen en begeleiden van (groepen) mensen met een verhoogd gezondheidsrisico leidt tot minder druk op de zorg als geheel.  

Met elkaar voor elkaar  


De noodzakelijke transitie van de zorg draagt bij aan duurzaam behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Zo houden we als coöperatie zonder winstoogmerk de zorg voor onze leden goed en toegankelijk, terwijl de premie niet meer stijgt dan echt nodig is. Bovendien kan de overheid hierdoor de hoogte van het eigen risico beperken en het brede basispakket voor iedereen behouden.  

Hoofdpunten van ons beleid  


In onze inkoopplannen beschrijven we per zorgsoort onze visie, mede gebaseerd op goede voorbeelden en initiatieven uit de praktijk. Ons beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

 • Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief), gebaseerd op de ideeën van zorgverleners 
 • Arbeidsmarkt: voorrang voor zorg die beter is voor de patiënt en vernieuwingen die de druk op zorggebruik – en daarmee op personeel en budget - verlagen
 • Digitalisering: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg via digitalisering van de organisatie of de inhoud van de zorg zodat die plaatsonafhankelijk wordt
 • Ketensamenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, met de patiënt als uitgangspunt, aansluitend bij regionale knelpunten  

Samen de zorg vooruit brengen 


Dit inkoopbeleid is een uitnodiging om ons te helpen bij het waarmaken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Alleen samen kunnen we de zorg vooruit brengen.  
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam