Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende zorg voor onze leden. We ondersteunen digitale oplossingen, innovatieve manieren van zorg en (regionale) samenwerking binnen de huisartsenzorg.

 Onze hoofdpunten

Meer Tijd voor de Patiënt

Kwaliteit leveren voor de patiënt en ruimte hebben om zorg goed te organiseren. Dit alles is van groot belang voor toekomstbestendige huisartsen-zorg. We maken graag afspraken over Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

Sterke regio, samenwerking en regionaal maatwerk

Samenwerken in de regio is noodzakelijk voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Daarom maken wij maatwerkafspraken die aansluiten bij de behoeften van de regio.

Digitalisering in de praktijk

Digitalisering kan de huisartsenzorg ondersteunen en versterken. Daarom stimuleren we de inzet van digitale (zorg)oplossingen. Oplossingen die direct bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg.

Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.