Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende huisartsenzorg voor onze leden. We ondersteunen digitale oplossingen en regionale samenwerking en zetten in op Meer Tijd Voor de Patiënt.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Digitalisering in de huisartsenpraktijk

Digitalisering kan de huisartsenzorg ondersteunen en versterken. Daarom stimuleren we de inzet van digitale (zorg)oplossingen en nieuwe concepten van hybride huisartsenzorg.

Sterke regio, samenwerking en regionaal maatwerk

Samenwerken in de regio is noodzakelijk voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Daarom maken wij maatwerkafspraken die aansluiten bij de behoeften van de regio.

Landelijke uitrol Meer Tijd Voor de Patiënt

Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak, ook in drukke tijden. De landelijke uitrol van MTVP gaat hierbij helpen.

 Onze hoofdpunten in het kort

Met ons inkoopbeleid zetten we samen met zorgaanbieders in op kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid van zorg. In deze video vertelt onze Chief Health Officer Cas Ceulen u over onze visie op zorginkoop: Samenwerken aan toekomstbestendige zorg.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de huisartsenzorg is de Good Practice 'Palliatieve kit'. Deze kit bevat benodigdheden om (acute) symptomen bij palliatieve cliënten direct te behandelen. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam