Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Coöperatie VGZ wil samen met zorgaanbieders in de eerstelijn werken aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijn, die gericht is op zinnige zorg. Wij moeten samen met u anticiperen op demografische ontwikkelingen zoals de toename van het aantal kwetsbare ouderen en chronische zieken, de transities in de zorg en de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ons uitgangspunt is dat de burger regie voert over zijn gezondheid en zorg. Lees verder in ons zorginkoopbeleid wat dit voor u betekent voor 2018.

Inkoopbeleid 2019

Bekijk ons inkoopbeleid voor 2019

Inkoopbeleid 2018

Op 1 april 2017 hebben wij de kaders voor het Inkoopbeleid voor 2018 gepubliceerd. In onze inkoopbeleid huisartsenzorg vindt u ook de kaders voor het inkoopbeleid ouderenzorg. De kaders voor het inkoopbeleid POH-GGZ leest u hier.

Inkoopbeleid 2017

Wilt u ons inkoopbeleid 2017 inzien? Klik dan op een van onderstaande verwijzingen:

Inkoopbeleid voorgaande jaren

Heeft u interesse in ons inkoopbeleid van voorgaande jaren? Stuur dan een e-mail naar: zorginkoopintegralezorg@vgz.nl.