Declareren

Juist ingevulde declaraties zorgen voor een snellere afhandeling. Daarom vinden we het belangrijk u goed te helpen bij het verstrekken van de juiste gegevens. U dient uw declaraties rechtstreeks bij ons in, via het declaratieportaal van VECOZO. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

Uw declaratie indienen via VECOZO

Na de behandeling van uw patiënt heeft u 24 maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. U dient uw declaratie in via het declaratieportaal van VECOZO. VECOZO biedt zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid om digitaal op een veilige en efficiënte wijze met elkaar samen te werken. Via VECOZO ziet u ook wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties.

Om uw declaratie in te dienen, maakt u gebruik van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. De juiste prestatiecodes vindt u in de prestatiecodelijsten van Vektis of in de addenda van de aanvullende prestaties op uw overeenkomst.

Vind direct de afwijsreden per code
Raadpleeg de afwijsredenen per code met tips voor de oplossing

Ingediende declaraties crediteren

Als u uw declaratie wilt crediteren, bijvoorbeeld wanneer er iets verkeerd is gegaan, dan kan dat door gebruik te maken van de HA304 standaard van Vektis. Dan kunt het door ons uitbetaalde bedrag crediteren. Indien nodig kunt u uw declaratie dan alsnog op de juiste manier indienen.

Veelgestelde vragen

 • Is uw praktijk vóór 1 oktober (jaartal t-1) overgenomen? Dan kan uw opvolger de prestatie bij ons declareren. U maakt samen met uw opvolger afspraken over de verrekening van deze gelden. Let op: de verzekerden moeten op peildatum 1 oktober (jaartal t-1) wel bij de opvolger ingeschreven staan.

   

  Is uw praktijk ná 1 oktober overgenomen? Dan is het voor u of uw opvolger niet mogelijk om de prestatie bij ons te declareren. In dat geval vragen wij u om dit formulier in te vullen, zodat wij u op een andere manier deze gelden kunnen doen toekomen.
 • Alleen zorggroepen die een overeenkomst hebben, mogen de tarieven voor gecontracteerde ketenzorg declareren. Zorggroepen en huisartsen die geen overeenkomst hebben mogen de tarieven voor de prestaties ongecontracteerde multidisciplinaire zorg leveren, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die de Nza aan deze prestaties heeft verbonden. De tarieven betreffen maximale tarieven.
   
 • Over afvoerende materialen (katheters) zijn in 2019 opnieuw afspraken gemaakt. Met onze gecontracteerde aanbieders hebben wij de afspraak gemaakt dat ze bij spoed voor afvoerende materialen binnen 4 uur moeten leveren. U kunt ook zelf een voorraad aanleggen van bepaalde hulpmiddelen. Katheters kunt u bestellen bij de betreffende medisch speciaalzaken en bij een spoedplaatsing kunt u deze declareren met de prestatiecode ‘12906 Materiaalkosten blaaskatheter’.

  Om de kwaliteit en betaalbaarheid van deze en andere hulpmiddelen te bewaken, sluiten wij overeenkomsten af met aanbieders. Via de Zorgzoeker op onze websites ziet u altijd een actueel overzicht van de gecontracteerde aanbieders. Kijk bijvoorbeeld op VGZ.nl of Bewuzt.nl om te kijken waar u terecht kunt, voor welk hulpmiddel.

 • Aangezien de peildatum voor het indienen van een declaratie de eerste van het kwartaal is, mag u een declaratie voor deze patiënt indienen, ook wanneer als hij of zij in de loop van het kwartaal overstapt. Dit geldt ook als de patiënt overlijdt. De nieuwe zorgaanbieder kan met ingang van het volgende kwartaal een declaratie indienen.
 • Vergoeding voor preferente zorggroepen
  Wij maken afspraken over de inhoud en het tarief van zorgprogramma’s met preferente zorggroepen. Dit leidt tot een overeenkomst waarin ook de vergoedingen worden vastgelegd. Als u als preferente zorggroep declareert volgens de overeenkomst, kunt u rekenen op een volledige vergoeding van de zorgkosten.

  Vergoeding voor niet-preferente zorggroepen
  Voor niet-preferente zorggroepen beoordelen wij de door de voor hun preferente zorgverzekeraar ingediende bestanden. Als wij hiermee akkoord gaan, vergoeden wij de zorgkosten dan ook conform deze bestanden. Als wij niet akkoord gaan, nemen we altijd contact met u op om de situatie te bespreken.

  Vergoeding voor patiënten
  Maakt u onderdeel uit van een zorggroep? Dan heeft uw patiënt recht op volledige vergoeding van de door ons bij u ingekochte zorg. Deze zorgkosten zijn vrij van eigen risico. Dit geldt voor alle zorgkosten die wij contractueel met elkaar zijn overeengekomen, bijvoorbeeld voor diëtetiek, Stoppen met Roken en diabetische voetzorg.
 • Wij hebben een vast tarief voor alle ketens. In de overeenkomst die we met elkaar aangaan, spreken we deze tarieven af. Bij het bepalen van dit tarief houden we rekening met de gemiddelde zorgzwaarte van de populatie. De tarieven die u mag declareren, stellen we in principe ieder jaar opnieuw vast. In sommige gevallen maken we meerjarige afspraken.
 • Ons streven is dat gemotiveerde patiënten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het ketenzorgprogramma. De keten-DBC loopt daarom in principe alleen af als een patiënt naar de tweede lijn gaat, overlijdt of verhuist.
 • Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

  Meer hierover leest u in het nieuwsbericht: "Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er" d.d. 20.02.2018.

Staat uw vraag over declaraties er niet tussen? We helpen u graag via ons zorgaanbiedersloket Huisartsenzorg kijk voor meer informatie op onze Service & Contactpagina.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam