Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen.

Bent u apotheekhoudend huisarts en heeft u tussen 1 januari en 7 februari 2024 een preferent geneesmiddel bij ons gedeclareerd? En heeft u hiervoor een te laag tarief ontvangen? Deze declaraties worden momenteel gecorrigeerd. U leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Start met declareren

Voor een snellere uitbetaling en afhandeling van uw ingediende nota's, helpen wij u in 4 stappen met declareren. Van het juist aanleveren van declaraties tot de uitbetaling ervan.

Declareren van niet-gecontracteerde zorg 

Bij declaraties van niet-gecontracteerde zorg gelden er andere voorwaarden. Lees alles over de voorwaarden bij niet-gecontracteerde zorg.

Afwijsreden declaraties

Is uw declaratie afgewezen? Dat is vervelend. We leggen u daarom graag uit waarom uw declaratie is afgewezen en geven u tips en adviezen om het op te lossen.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Is uw praktijk vóór 1 oktober (jaartal t-1) overgenomen? Dan kan uw opvolger de prestatie bij ons declareren. U maakt samen met uw opvolger afspraken over de verrekening van deze gelden. Let op: de verzekerden moeten op peildatum 1 oktober (jaartal t-1) wel bij de opvolger ingeschreven staan.
   
  Is uw praktijk ná 1 oktober overgenomen? Dan is het voor u of uw opvolger niet mogelijk om de prestatie bij ons te declareren. In dat geval vragen wij u om dit formulier in te vullen, zodat wij u op een andere manier deze gelden kunnen doen toekomen.


  Toelichting t-1: wanneer u de aanvullende prestatie voor 2022 (t) wilt declareren, dan dient de praktijk voor 1 oktober 2021 (t-1=2021) overgenomen te zijn.

 • Aangezien de peildatum voor het indienen van een declaratie de eerste van het kwartaal is, mag u een declaratie voor deze patiënt indienen, ook wanneer als hij of zij in de loop van het kwartaal overstapt. Dit geldt ook als de patiënt overlijdt. De nieuwe zorgaanbieder kan met ingang van het volgende kwartaal een declaratie indienen.
 • Vergoeding voor preferente zorggroepen
  Wij maken afspraken over de inhoud en het tarief van zorgprogramma’s met preferente zorggroepen. Dit leidt tot een overeenkomst waarin ook de vergoedingen worden vastgelegd. Als u als preferente zorggroep declareert volgens de overeenkomst, kunt u rekenen op een volledige vergoeding van de zorgkosten.

  Vergoeding voor niet-preferente zorggroepen
  Voor niet-preferente zorggroepen beoordelen wij de door de voor hun preferente zorgverzekeraar ingediende bestanden. Als wij hiermee akkoord gaan, vergoeden wij de zorgkosten dan ook conform deze bestanden. Als wij niet akkoord gaan, nemen we altijd contact met u op om de situatie te bespreken.

  Vergoeding voor patiënten
  Maakt u onderdeel uit van een zorggroep? Dan heeft uw patiënt recht op volledige vergoeding van de door ons bij u ingekochte zorg. Deze zorgkosten zijn vrij van eigen risico. Dit geldt voor alle zorgkosten die wij contractueel met elkaar zijn overeengekomen, bijvoorbeeld voor diëtetiek, stoppen-met-rokenprogramma en diabetische voetzorg.

  Meer informatie vindt u op de pagina ketenzorg declareren.

 • Declaraties van verzekerden die gebruik maken van zorg op basis van de wet langdurige zorg, dient u bij het zorgkantoor van uw regio in.

Staat uw vraag over declaraties er niet tussen? Onze collega's van het Zorgaanbiedersloket helpen u graag. Het telefoonnummer vindt u onderaan onze Service & Contactpagina.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam