Uw gekozen zorgsoort:

Declareren

Juist ingevulde declaraties zorgen voor een snellere afhandeling. Daarom vinden we het belangrijk u goed te helpen bij het verstrekken van de juiste gegevens. U dient uw declaraties rechtstreeks bij ons in, via het declaratieportaal van VECOZO. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

Uw declaratie indienen via VECOZO

Na de behandeling van uw patiënt heeft u 24 maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. U dient uw declaratie in via het declaratieportaal van VECOZO. VECOZO biedt zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid om digitaal op een veilige en efficiënte wijze met elkaar samen te werken. Via VECOZO ziet u ook wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties.

Om uw declaratie in te dienen, maakt u gebruik van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. De juiste prestatiecodes vindt u in de prestatiecodelijsten van Vektis of in de addenda van de aanvullende prestaties op uw overeenkomst.

Lijst merken en UZOVI-codes

Wij verzorgen de declaraties voor verschillende merken. In de lijst van merken en UZOVI-codes vindt u alle merken inclusief UZOVI-codes.

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Om een snelle afhandeling van uw declaratie na te streven is een juiste specificatie belangrijk. Wilt u weten waarom uw declaratie is afgewezen? Raadpleeg dan de meest voorkomende afwijsredenen en onze tips per (retour)code. Staat uw retourcode er niet bij? Bekijk hier de complete lijst van retourcodes (Vektis).

Vind direct de afwijsreden per code
Raadpleeg de afwijsredenen per code met tips voor de oplossing

Veelgestelde vragen

 • Ik kan de aanvullende prestatie 'resultaatbeloning' niet meer declareren omdat mijn praktijk is gestopt/overgenomen. Hoe kan ik toch aanspraak maken op deze gelden?
  Is uw praktijk vóór 1 oktober (jaartal t-1) overgenomen? Dan kan uw opvolger de prestatie bij ons declareren. U maakt samen met uw opvolger afspraken over de verrekening van deze gelden. Let op: de verzekerden moeten op peildatum 1 oktober (jaartal t-1) wel bij de opvolger ingeschreven staan.

   

  Is uw praktijk ná 1 oktober overgenomen? Dan is het voor u of uw opvolger niet mogelijk om de prestatie bij ons te declareren. In dat geval vragen wij u om dit formulier in te vullen, zodat wij u op een andere manier deze gelden kunnen doen toekomen.
 • Wanneer kan ik de aanvullende prestatie 'doelmatig voorschrijven' declareren?
  Uw prestatie wordt gemeten over het jaar 2017. Hierna is duidelijk wat uw prestatie is geweest. Op basis van uw prestatie krijgt u in 2018 bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding, evenals de hoogte van de vergoeding.
 • Als mijn praktijk een overeenkomst op praktijkniveau wil aangaan, heeft dit dan gevolgen voor de declaraties die op huisartsenniveau worden ingediend?
  Nee, bij de declaratie wordt zowel uw praktijk AGB-code als uw individuele AGB-code ingevuld. Als u als huisarts in Vektis gekoppeld bent aan de praktijk, kunt u declareren met uw eigen AGB-code.
 • Door fusies zijn soms zeer grote gemeenten ontstaan. Hierdoor kan ik geen passantentarief meer declareren voor patiënten,waarbij ik dit eerder wel kon. Hoe gaat VGZ hiermee om?
  Dit probleem is bij ons bekend. We hebben dit aangekaart bij de NZa met het verzoek de regelgeving hierop aan te passen. Vooralsnog heeft de NZa geen passende oplossing gevonden. We blijven het onder de aandacht brengen. Tot die tijd is het helaas niet mogelijk om deze declaraties te vergoeden.
 • Samenloop Wlz en Zvw: wat verandert er voor mij als huisarts? 
  Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

  Meer hierover leest u in het nieuwsbericht: "Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er" d.d. 20.02.2018.

Staat uw vraag over declaraties er niet tussen? We helpen u graag via ons zorgaanbiedersloket Huisartsenzorg kijk voor meer informatie op onze Service & Contactpagina.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord