Ketenzorg declareren

Bij de zorg van chronische aandoeningen is er soms hulp nodig van meerdere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met de fysiotherapeut. Dit noemen we ketenzorg. Hierbij bundelen de zorgprofessionals hun krachten met het doel om de kwaliteit van leven van hun patiënten te verbeteren. 

 Deze tarieven declareert u voor ketenzorg

Gecontracteerde zorggroepen

De zorggroepen die een zorgovereenkomst met ons hebben, declareren de afgesproken tarieven voor gecontracteerde ketenzorg.

Niet-gecontracteerde zorggroepen en huisartsen

De zorggroepen en huisartsen die geen zorgovereenkomst met ons hebben, declareren de tarieven voor de prestaties ongecontracteerde multidisciplinaire zorg. De zorggroep en huisarts moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden die de NZa aan deze prestaties verbonden heeft. Deze zijn terug te vinden in de beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De tarieven zijn maximale tarieven. 

 Zo worden de tarieven bepaald

Voor alle ketens hanteren wij een vast tarief. In de overeenkomst die we met elkaar aangaan, spreken we deze tarieven af. Bij het bepalen van het tarief houden we rekening met de gemiddelde zorgzwaarte van de populatie. De tarieven die u mag declareren stellen we iedere jaar opnieuw vast. Tenzij er sprake is van meerjarige afspraken.

Geen eigen risico

De ketenzorg valt niet onder het eigen risico van uw patiënt.

 Organisatie & Infrastructuur

Organisatie en infrastructuur (O&I) is een betaaltitel voor prestaties in de eerstelijnszorg die als doel hebben om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te organiseren. O&I vervangt onder andere de betaaltitels voor geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) en ketenzorg.

 Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg

Binnen ketenzorg werken verschillende zorgprofessionals zoals de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist met elkaar samen. Wij kennen op dit moment diverse programma’s voor ketenzorg:

 • Diabetes
 • COPD
 • HVZ
 • VVR
 • Astma
 • Zorg voor kwetsbare ouderen
 • GGZ ketenzorg

 Tijdsduur van de keten-DBC

De keten-DBC loopt alleen af als een patiënt:

 • Naar de tweede lijn gaat
 • Verhuist
 • Overlijdt
 • Of wordt geëxcludeerd 
In andere gevallen blijft de keten-DBC doorlopen. We willen namelijk dat gemotiveerde patiënten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het ketenzorgprogramma.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam