Addendum Zorgvernieuwing

Aan uw zorgovereenkomst Huisartsenzorg kunt u de prestatie Zorgvernieuwing als addendum toevoegen. Met deze prestatie bieden wij u de mogelijkheid om vernieuwingsprojecten uit te voeren die modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg als doel hebben.

 Kwaliteit en kostenbeheersing als doel van Zorgvernieuwing

Met de prestatie Zorgvernieuwing krijgt u mogelijkheid om te innoveren binnen de huisartsenzorg. Deze innovaties dragen bij aan onze principes van zinnige zorg: vernieuwingen waarbij kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar versterken. 

Het vernieuwingstraject moet daarom het bevorderen van minimaal één van de onderstaande onderwerpen als doel hebben:

 • Doelmatigheid van zorg
 • Continuïteit en kwaliteitsverbetering van zorg
 • Betere patiënttevredenheid
 • Voorkomen van onnodige en duurdere tweedelijns gezondheidszorg

 Voorwaarden voor deelname

Om voor financiering van de prestatie Zorgvernieuwing in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het vernieuwingsproject heeft minimaal 1 van de 4 bovenstaande onderwerpen als doel.
 • U heeft een ondertekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg met VGZ.
 • VGZ en de beroepsgroep beschouwen het vernieuwingsproject als vernieuwend.
 • U bent als huisarts verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie of levering van het project.
 • De resultaatdoelstelling van het project is relevant, meetbaar en toetsbaar (resultaat-outcome). In overleg kan hiervan worden afgeweken en mag de resultaatdoelstelling ook initiërend en stimulerend zijn (proces-outcome).
 • Het project valt niet onder een van de regelingen die in onze overeenkomst staat.
 • Het project is niet eerder door ons gefinancierd en wordt ook niet op een andere manier gefinancierd.

 Aanvraagprocedure en looptijd

De prestatie Zorgvernieuwing kunt u aanvragen via de vragenlijst Huisartgeneeskundige Zorg aanvullende prestaties in VECOZO. Vervolgens zullen wij beoordelen of we financieringsmogelijkheden zien voor het vernieuwingsproject.

 • Wanneer wij geen potentie zien in het vernieuwingsproject ontvangt u hierover per e-mail een bericht, inclusief onderbouwing van dit besluit.
 • Wanneer wij wel potentie zien in het vernieuwingsproject ontvangt u van ons bericht om aanvullende informatie aan te leveren en gaan we verder met u in gesprek.

We streven ernaar uw project binnen 6 te weken te beoordelen. Als dit niet lukt, dan laten we u dit weten.

 Bijdrage, tarief en evaluatie

Wanneer u de aanvraag bij ons indient, stuurt u volgens het format ook een begroting mee, waarin alle kosten van het project zijn opgenomen. Bij goedkeuring van het vernieuwingsproject stellen we de maximale bijdrage aan het project en het bijbehorende tarief vast.

We bepalen van tevoren de prestatie-indicatoren als bijlage bij het addendum. Hiermee kunnen we beoordelen of de projectdoelen uiteindelijk zijn behaald. We plannen tussenevaluaties en een eindevaluatie, om de voortgang en de uitkomst van het project te monitoren. 

Zijn de doelen van het vernieuwingsproject behaald? Dan is de financiering definitief rond. Als de doelen niet of slechts gedeeltelijk worden behaald, dan behouden we ons het recht voor om het uitgekeerde tarief geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Ons gezamenlijke uitgangspunt is natuurlijk dat het project slaagt en positieve vernieuwingen brengt in de huisartsenzorg. Bij een positieve evaluatie, komt het project mogelijk in aanmerking als Good Practice.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam