Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als huisarts. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van deze overeenkomst, aanvullende prestaties en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg

Voor huisartsenpraktijken en zorggroepen werken wij met een tweejarige overeenkomst voor. In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021 hebben wij getracht zoveel mogelijk continuïteit te bieden en zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen. Enkele verbeteringen die we hebben doorgevoerd, zijn voortgekomen uit landelijke afspraken en input die we hebben ontvangen van de beroepsverenigingen en huisartsen.

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een contractuele relatie aangaan, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Op deze pagina vindt u alle algemene inkoopvoorwaarden en algemene controleplannen van de afgelopen jaren.

Meer over de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige zorg 2020-2021?
Bekijk onze overeenkomst, de aanvullende prestaties en de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de voorgaande overeenkomst.

Uw zorgovereenkomst digitaal aanvragen

Wilt u zich vestigen als nieuwe huisarts en een zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg afsluiten? Vult u dan dit formulier in en wij zorgen ervoor dat er in VECOZO een vragenlijst voor u wordt klaar gezet. Houd daarbij uw persoonlijke AGB-code en de AGB-code van uw praktijk bij de hand.

Als wij de ingevulde vragenlijst ontvangen via VECOZO, beoordelen we binnen 5 werkdagen uw aanvraag. Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan bieden we digitaal een overeenkomst aan via VECOZO. Bij een afwijzing nemen wij persoonlijk contact met u op.

U kunt de overeenkomst inzien en accepteren zodra deze klaar is gezet via VECOZO. Door de overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u op geen enkele manier een goodwill heeft betaald aan degene van wie u de praktijk overneemt. U houdt zich hiermee ook aan de verplichting dat u het uiterlijk drie maanden van tevoren bij ons meldt wanneer u uw praktijk wilt beëindigen. 

> Vraag hier direct een zorgovereenkomst aan

Aanvullende prestaties 

Als zorgaanbieder komt u in aanmerking voor aanvullende prestaties. Denk hierbij aan de prestatie doelmatig voorschrijven, zorg voor kwetsbare ouderen en de regionale prestatie. Alle aanvullende prestaties bekijkt u hieronder. 

Het aanvragen van aanvullende prestaties doet u via VECOZO. Ook gedurende uw overeenkomst kunt u aanvullende prestaties aanvragen en toevoegen aan de overeenkomst. Voor extra hulp bij het aanvragen van aanvullende prestaties in VECOZO, raadpleegt u de support-pagina van VECOZO.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • De rechtsvorm van mijn praktijk wijzigt. Wat moet ik regelen?

  Wanneer de rechtsvorm van uw praktijk wijzigt en uw KvK-nummer verandert, heeft dit gevolgen voor uw overeenkomst met ons en dienen er diverse zaken geregeld te worden. Door tijdig de onderstaande stappen te doorlopen, voorkomt u dat declaraties worden afgewezen.

  1. U vraagt via AGBcode.nl (Vektis) een nieuwe AGB-code aan. Een nieuw KvK-nummer leidt namelijk tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code.  
  2. Vervolgens kunt u de AGB-code met het oude KvK-nummer laten beëindigen bij Vektis. U vult hiervoor het beëindigingsformulier van Vektis in en stuurt het op naar info@agbcode.nl (Vektis).
  3. Hierna vraagt u bij VECOZO een nieuw certificaat aan. Uw vorige certificaat is namelijk gekoppeld aan de oude AGB-code. 
  4. Heeft u het nieuwe VECOZO-certificaat? Dan doorloopt u in VECOZO de vragenlijst Huisartsgeneeskundige Zorg. Uw onderneming met gewijzigde rechtsvorm wordt namelijk gezien als nieuwe praktijk.
  5. Wanneer u de volledige vragenlijst heeft ingevuld en deze door ons is beoordeeld, ontvangt u na goedkeuring een nieuwe zorgovereenkomst.
  6. Ten slotte, accepteert u de overeenkomst en is de wijziging van rechtsvorm geregeld. 
 • Ik start als nieuwe huisarts of neem een praktijk over. Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?

  U komt in aanmerking voor een overeenkomst als u:

  • een praktijk heeft in een voor Coöperatie VGZ preferent gebied
  • beschikt over een AGB-code
  • beschikt over een VECOZO-certificaat
  • en onze vragenlijst in VECOZO ingevuld hebt
  De vragenlijst wordt voor u klaargezet in VECOZO, wanneer u dit formulier invult. Nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld in VECOZO, beoordeelt één van onze inkopers deze. Is alles volledig én gaan wij akkoord? Dan ontvangt u de overeenkomst digitaal via VECOZO. Is uw aanvraag niet akkoord? Dan nemen wij contact met u op, om te bespreken wat hiervoor de reden is. Let op: u komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als u in loondienst werkzaam bent binnen een praktijk.
 • Is het in 2020 mogelijk een overeenkomst af te sluiten op mijn individuele AGB-code?

  Nee, vanaf 2020 sluiten wij overeenkomsten af op de praktijk AGB-code.
 • Is het mogelijk om een eenjarige overeenkomst af te sluiten?

  Nee, het is niet meer mogelijk om een eenjarige overeenkomst af te sluiten. Op verzoek van vele huisartsen bieden wij een tweejarige overeenkomst aan. Meerjarig contracteren is één van de afspraken die we met elkaar in ‘Het Roer Gaat Om’ hebben gemaakt, dit om het proces van contractering te versoepelen. Tussentijdse aanpassingen op de overeenkomst op basis van het vervolg van het zomertraject, zijn in beginsel mogelijk.
 • Ik ben voornemens mijn praktijk te beëindigen of over te dragen. Wat moet ik hiervoor regelen?

  Wanneer u uw praktijk wilt beëindigen, informeert u ons hier zo snel mogelijk over via dit formulier. Uiterlijk 3 maanden vóór de beëindiging van de praktijk moeten wij op de hoogte zijn van uw voornemen. Op basis hiervan, voorzien wij uw overeenkomst per genoemde datum van een einddatum. Vervolgens accepteert u deze datumwijziging via VECOZO.

  Wanneer uw praktijk wordt overgenomen, adviseren wij uw opvolger contact met ons op te nemen. Uw opvolger kan in de uitvraagmodule van VECOZO de vragenlijst Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg bij ons aanvragen. 

 • Is er onderhandelingsruimte in de overeenkomst?

  Dankzij de actieve bijdrage en kritische blik van huisartsen tijdens de besprekingen over de conceptovereenkomst, hebben we de definitieve zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige zorg opgesteld. Binnen het aanbod zijn diverse keuzemogelijkheden, waardoor meerdere varianten van de overeenkomst mogelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk om in gesprek te gaan over een invulling op maat, bijvoorbeeld in het geval van de aanvullende prestatie Zorgvernieuwing. Neem hiervoor contact op met uw regionale zorginkoper. 

 • Kan ik gedurende mijn overeenkomst aanvullende prestaties toevoegen?

  Ja, u kunt ook gedurende uw overeenkomst aanvullende prestaties aanvragen en deze toevoegen aan uw overeenkomst. 

  U doet dit vier keer per jaar (steeds de eerste dag van het volgende kwartaal) via 
  onze vragenlijst in VECOZOWilt u later in het jaar prestaties toevoegen aan de overeenkomst? Vraag deze prestaties dan eerst aan via VECOZO. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de prestatie per de eerste van het volgende kwartaal aan uw overeenkomst toegevoegd.

 • Is de zorgovereenkomst 2018-2019 ook nog beschikbaar op de website?

 • In de overeenkomst staat dat een controle niet later aanvangt dan 24 maanden na het jaar waarin de declaratie is ingediend. Wat betekent dat concreet?

  We voeren controles uit op basis van de declaraties die in een kalenderjaar zijn ingediend. Het kan echter voorkomen dat de declaratie betrekking heeft op een behandeling die een jaar eerder is uitgevoerd. Uitgangspunt bij de controle is de datum van de declaratie en niet de datum van de behandeling. Dit kan betekenen dat de controle betrekking heeft op behandeldata van eerdere jaren.
 • Waar kan ik de door Coöperatie VGZ gecontracteerde voorkeursaanbieders van laboratoriumdiagnostiek vinden?

  Op de zorgaanbiederswebsite van Diagnostiek vindt u een actueel overzicht van gecontracteerde aanbieders per GHOR-regio. Vanaf half november is deze informatie ook beschikbaar in de zorgzoeker op postcodeniveau.

   

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord