Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als huisarts. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van deze overeenkomst, aanvullende prestaties en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een contractuele relatie aangaan, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Op deze pagina vindt u alle algemene inkoopvoorwaarden en algemene controleplannen van de afgelopen jaren. 

Uw zorgovereenkomst digitaal aanvragen

Wilt u zich vestigen als nieuwe huisarts en een zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg afsluiten? Vult u dan dit formulier in en wij zorgen ervoor dat er in VECOZO een vragenlijst voor u wordt klaar gezet. Houd daarbij uw persoonlijke AGB-code en de AGB-code van uw praktijk bij de hand.

Als wij de ingevulde vragenlijst ontvangen via VECOZO, beoordelen we binnen 5 werkdagen uw aanvraag. Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan bieden we digitaal een overeenkomst aan via VECOZO. Bij een afwijzing nemen wij persoonlijk contact met u op.

U kunt de overeenkomst inzien en accepteren zodra deze klaar is gezet via VECOZO. Door de overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u op geen enkele manier een goodwill heeft betaald aan degene van wie u de praktijk overneemt. U houdt zich hiermee ook aan de verplichting dat u het uiterlijk drie maanden van tevoren bij ons meldt wanneer u uw praktijk wilt beëindigen. 

> Vraag hier direct een zorgovereenkomst aan

Aanvullende prestaties 

Als zorgaanbieder komt u in aanmerking voor aanvullende prestaties. Denk hierbij aan de prestatie doelmatig voorschrijven, zorg voor kwetsbare ouderen en de regionale prestatie. Alle aanvullende prestaties bekijkt u op de pagina Zorgovereenkomst 2022-2023.

Aanvullende prestaties aanvragen

Het aanvragen van aanvullende prestaties doet u via VECOZO. Voor extra hulp bij het aanvragen van aanvullende prestaties in VECOZO, raadpleegt u de support-pagina van VECOZO. Ook gedurende uw overeenkomst kunt u aanvullende prestaties aanvragen en toevoegen aan de overeenkomst. Wilt u aan uw bestaande zorgovereenkomst aanvullende prestaties toevoegen, vul dan dit aanvraagformulier in. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • U komt in aanmerking voor een overeenkomst als u:

  • een praktijk heeft in een voor Coöperatie VGZ preferent gebied
  • beschikt over een AGB-code
  • beschikt over een VECOZO-certificaat
  • en onze vragenlijst in VECOZO ingevuld hebt
  De vragenlijst wordt voor u klaargezet in VECOZO, wanneer u dit formulier invult. Nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld in VECOZO, beoordeelt één van onze inkopers deze. Is alles volledig én gaan wij akkoord? Dan ontvangt u de overeenkomst digitaal via VECOZO. Is uw aanvraag niet akkoord? Dan nemen wij contact met u op, om te bespreken wat hiervoor de reden is. Let op: u komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als u in loondienst werkzaam bent binnen een praktijk.
 • Dankzij de actieve bijdrage en kritische blik van huisartsen tijdens de besprekingen over de conceptovereenkomst, hebben we de definitieve zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige zorg opgesteld. Binnen het aanbod zijn diverse keuzemogelijkheden, waardoor meerdere varianten van de overeenkomst mogelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk om in gesprek te gaan over een invulling op maat, bijvoorbeeld in het geval van de aanvullende prestatie Zorgvernieuwing. Neem hiervoor contact op met uw regionale zorginkoper. 

 • Nee, vanaf 2020 sluiten wij overeenkomsten af op de praktijk AGB-code.
 • Nee, het is niet meer mogelijk om een eenjarige overeenkomst af te sluiten. Op verzoek van vele huisartsen bieden wij een tweejarige overeenkomst aan. Meerjarig contracteren is één van de afspraken die we met elkaar in ‘Het Roer Gaat Om’ hebben gemaakt, dit om het proces van contractering te versoepelen. Tussentijdse aanpassingen op de overeenkomst op basis van het vervolg van het zomertraject, zijn in beginsel mogelijk.
 • Ja, u kunt ook gedurende uw overeenkomst aanvullende prestaties aanvragen en deze toevoegen aan uw overeenkomst. 

  U doet dit vier keer per jaar (steeds de eerste dag van het volgende kwartaal) via 
  onze vragenlijst in VECOZOWilt u later in het jaar prestaties toevoegen aan de overeenkomst? Vraag deze prestaties dan eerst aan via VECOZO. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de prestatie per de eerste van het volgende kwartaal aan uw overeenkomst toegevoegd.

 • Wanneer de rechtsvorm van uw praktijk wijzigt en uw KvK-nummer verandert, heeft dit gevolgen voor uw overeenkomst met ons en dienen er diverse zaken geregeld te worden. Door tijdig de onderstaande stappen te doorlopen, voorkomt u dat declaraties worden afgewezen.

  1. U vraagt via AGBcode.nl (Vektis) een nieuwe AGB-code aan. Een nieuw KvK-nummer leidt namelijk tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code.  
  2. Vervolgens kunt u de AGB-code met het oude KvK-nummer laten beëindigen bij Vektis. U vult hiervoor het beëindigingsformulier van Vektis in en stuurt het op naar info@agbcode.nl (Vektis).
  3. Hierna vraagt u bij VECOZO een nieuw certificaat aan. Uw vorige certificaat is namelijk gekoppeld aan de oude AGB-code. 
  4. Heeft u het nieuwe VECOZO-certificaat? Dan doorloopt u in VECOZO de vragenlijst Huisartsgeneeskundige Zorg. Uw onderneming met gewijzigde rechtsvorm wordt namelijk gezien als nieuwe praktijk.
  5. Wanneer u de volledige vragenlijst heeft ingevuld en deze door ons is beoordeeld, ontvangt u na goedkeuring een nieuwe zorgovereenkomst.
  6. Ten slotte, accepteert u de overeenkomst en is de wijziging van rechtsvorm geregeld. 
 • Wanneer u uw praktijk wilt beëindigen, informeert u ons hier zo snel mogelijk over via dit formulier. Uiterlijk 3 maanden vóór de beëindiging van de praktijk moeten wij op de hoogte zijn van uw voornemen. Op basis hiervan, voorzien wij uw overeenkomst per genoemde datum van een einddatum. Vervolgens accepteert u deze datumwijziging via VECOZO.

  Wanneer uw praktijk wordt overgenomen, adviseren wij uw opvolger contact met ons op te nemen. Uw opvolger kan in de uitvraagmodule van VECOZO de vragenlijst Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg bij ons aanvragen. 

 • We voeren controles uit op basis van de declaraties die in een kalenderjaar zijn ingediend. Het kan echter voorkomen dat de declaratie betrekking heeft op een behandeling die een jaar eerder is uitgevoerd. Uitgangspunt bij de controle is de datum van de declaratie en niet de datum van de behandeling. Dit kan betekenen dat de controle betrekking heeft op behandeldata van eerdere jaren.

  Meer informatie over de controleplannen vindt u hier.

 • Dieetpreparaten zijn opgenomen op Bijlage 2 met ZN codering 3. Dit betekent dat er een landelijk ZN formulier dieetpreparaten is. Met dit ingevulde formulier kan uw patiënt naar een gecontracteerde aanbieder. Deze aanbieder bepaalt of er aanspraak is. Als uw patiënt naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat, moet bij ons toestemming worden aangevraagd met dit formulier.

  In het kader van Het Roer Moet Om bent u niet verplicht om dit formulier te gebruiken. U moet dan de informatie die voorheen op het formulier werd ingevuld op het recept te vermelden. Voor dieetpreparaten geldt dat dit functiegericht moet worden voorgeschreven. Het recept moet – naast patiënt- en huisartsgegevens – de volgende elementen bevatten: het af te leveren middel (zo generiek mogelijk), indicatie, gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt).
   
 • De huisarts kan begeleiding bij het stoppen met roken binnen de huisartsenpraktijk aanbieden conform de vigerende beleidsregel Stoppen met rokenprogramma zoals vastgesteld door de Nza. Het Stoppen met Rokenprogramma heeft een stepped-care aanpak vanuit het perspectief van de verzekerde waarbij de gedragsmatige therapie ondersteund kan worden door farmacologische behandeling.

  Hiervoor kunt u het “recept / landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg” gebruiken. Het doel van het formulier is het uniformeren en vergemakkelijken van de stoppen met roken zorg, zodat deze zorg zo laagdrempelig mogelijk kan worden verleend en zoveel mogelijk mensen stoppen met roken.

 • Op de zorgaanbiederswebsite van Diagnostiek vindt u een actueel overzicht van gecontracteerde aanbieders per GHOR-regio. Deze informatie is ook beschikbaar in de zorgzoeker op postcodeniveau.

   

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam