Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als huisarts. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud van deze overeenkomst, aanvullende prestaties en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg

Voor huisartsenpraktijken en zorggroepen werkt VGZ met een tweejarige overeenkomst voor 2018-2019. In onderstaande video lichten onze inkopers toe wat de belangrijkste verbeteringen zijn in deze overeenkomst ten opzichte van de voorgaande jaren. Denk bijvoorbeeld aan de aanvullende prestatie praktijkmanagement, maar ook de nieuwe insteek voor de module doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

 

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een contractuele relatie aangaan, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018. Op deze pagina vindt u alle algemene inkoopvoorwaarden en algemene controleplannen van de afgelopen jaren.

Meer over de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige zorg 2020-2021?
Bekijk onze Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2020-2021, de aanvullende prestaties en de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de voorgaande overeenkomst.

Uw zorgovereenkomst digitaal aanvragen

Wilt u zich vestigen als nieuwe huisarts en een zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg afsluiten? Vult u dan dit formulier in en wij zorgen ervoor dat er in VECOZO een vragenlijst voor u wordt klaar gezet. Houd daarbij uw persoonlijke AGB-code en de AGB-code van uw praktijk bij de hand.

Als wij de ingevulde vragenlijst ontvangen via VECOZO, beoordelen we binnen 5 werkdagen uw aanvraag. Gaan wij akkoord met uw aanvraag? Dan bieden we digitaal een overeenkomst aan via VECOZO. Bij een afwijzing nemen wij persoonlijk contact met u op.

U kunt de overeenkomst inzien en accepteren zodra deze klaar is gezet via VECOZO. Door de overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u op geen enkele manier een goodwill heeft betaald aan degene van wie u de praktijk overneemt. U houdt zich hiermee ook aan de verplichting dat u uiterlijk 3 maanden van tevoren meldt bij VGZ wanneer u uw praktijk wilt beëindigen. 

> Vraag hier direct een zorgovereenkomst aan

Aanvullende prestaties 

Als zorgaanbieder komt u in aanmerking voor aanvullende prestaties. Denk hierbij aan de prestatie doelmatig voorschrijven, zorg voor kwetsbare ouderen en de regionale prestatie. Alle aanvullende prestaties bekijkt u hieronder. 

Het aanvragen van aanvullende prestaties doet u via VECOZO. Ook gedurende uw overeenkomst kunt u aanvullende prestaties aanvragen en toevoegen aan de overeenkomst. Voor extra hulp bij het aanvragen van aanvullende prestaties in VECOZO, raadpleegt u de support-pagina van VECOZO.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik start als nieuwe huisarts of neem een praktijk over. Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?

  U komt in aanmerking voor een overeenkomst als u:

  • beschikt over een AGB-code
  • beschikt over een VECOZO-certificaat
  • en onze vragenlijst in VECOZO ingevuld hebt

  Één van onze zorginkopers beoordeelt uw ingevulde vragenlijst. Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u de overeenkomst digitaal. Is uw aanvraag niet akkoord? Dan nemen wij contact met u op, om te bespreken wat hiervoor de reden is. Let op: u komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als u in loondienst werkzaam bent binnen een praktijk.

 • Is het mogelijk om een eenjarige overeenkomst af te sluiten?
  Nee, het is niet meer mogelijk om een eenjarige overeenkomst af te sluiten. Op verzoek van vele huisartsen bieden wij een tweejarige overeenkomst aan. Meerjarig contracteren is één van de afspraken die we met elkaar in ‘Het Roer Gaat Om’ hebben gemaakt, dit om het proces van contractering te versoepelen. Tussentijdse aanpassingen op de overeenkomst op basis van het vervolg van het zomertraject, zijn in beginsel mogelijk.
 • Ik ben voornemens mijn praktijk te beëindigen of over te dragen. Wat moet ik hiervoor regelen?

  Wanneer u uw praktijk wilt beëindigen, informeert u ons hier zo snel mogelijk over via dit formulier. Uiterlijk 3 maanden vóór de beëindiging van de praktijk moeten wij op de hoogte zijn van uw voornemen. Op basis hiervan, voorzien wij uw overeenkomst per genoemde datum van een einddatum. Vervolgens accepteert u deze datumwijziging via VECOZO.

  Wanneer uw praktijk wordt overgenomen, adviseren wij uw opvolger contact met ons op te nemen. Uw opvolger kan in de uitvraagmodule van VECOZO de vragenlijst Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg bij ons aanvragen. 

 • Is er onderhandelingsruimte in de overeenkomst?

  In 2015 hebben wij veel tijd geïnvesteerd in overleggen met de beroepsgroep (onder andere via 36 regiobijeenkomsten, individuele gesprekken met huisartsen en regelmatig overleg met de LHV en de VPH). De opgehaalde input hebben we waar mogelijk verwerkt in de concept overeenkomst die we u hebben voorgelegd in juni/juli.

  Dankzij de actieve bijdrage en kritische blik van huisartsen tijdens de bespreking van dit concept hebben we de definitieve overeenkomst kunnen opstellen. Binnen het aanbod zijn veel keuzemogelijkheden. Allerlei varianten zijn mogelijk. Echt in gesprek gaan over een invulling op maat is ook mogelijk. Op uitdrukkelijk verzoek van het veld hebben we in het derde segment een zogenaamde regionale prestatie toegevoegd. De vertegenwoordiging van de regio kan met VGZ in overleg treden over welke invulling zij graag willen voor dit onderdeel van de overeenkomst.

 • Kan ik gedurende mijn overeenkomst aanvullende prestaties toevoegen?

  Ja, u kunt ook gedurende uw overeenkomst aanvullende prestaties aanvragen en deze toevoegen aan uw overeenkomst. 

  U doet dit vier keer per jaar (steeds de eerste dag van het volgende kwartaal) via 
  onze vragenlijst in VECOZOWilt u later in het jaar prestaties toevoegen aan de overeenkomst? Vraag deze prestaties dan eerst aan via VECOZO. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de prestatie per de eerste van het volgende kwartaal aan uw overeenkomst toegevoegd.

 • In de overeenkomst staat dat een aantal artikelen van de Algemene Inkoopvoorwaarden niet op Huisartsenzorg van toepassing zijn. Waarom is dit zo?
  Dit komt doordat de algemene inkoopvoorwaarden gelden voor alle zorgsoorten. Huisartsenzorg is één van de zorgsoorten die VGZ contracteert.
 • In de overeenkomst staat dat een controle niet later aanvangt dan 24 maanden na het jaar waarin de declaratie is ingediend. Wat betekent dat concreet?
  We voeren controles uit op basis van de declaraties die in een kalenderjaar zijn ingediend. Het kan echter voorkomen dat de declaratie betrekking heeft op een behandeling die een jaar eerder is uitgevoerd. Uitgangspunt bij de controle is de datum van de declaratie en niet de datum van de behandeling. Dit kan betekenen dat de controle betrekking heeft op behandeldata van eerdere jaren.
 • Waar kan ik de door VGZ gecontracteerde voorkeursaanbieders van laboratoriumdiagnostiek vinden?

  Binnenkort kunt u hier de lijst van voorkeursaanbieders 2018 raadplegen. 

  VGZ categoriseert diagnostiekaanbieders om verschillen tussen aanbieders inzichtelijk te maken. Ook stimuleert VGZ huisartsen om voor deze aanbieders te kiezen bij het aanvragen van hun laboratoriumdiagnostiek. Zo sturen we onze verzekerden naar aanbieders die het hoogst scoren op de drie K’s van VGZ: de beste kwaliteit en klantbeleving tegen de laagste kosten. Als huisartsen kiezen voor voorkeursaanbieders, draagt dat bovendien bij aan de betaalbaarheid van de zorg voor onze verzekerden. VGZ werkt hierbij met A en B aanbieders, waarbij de aanbieders die vallen binnen de A-categorie onze voorkeursaanbieders zijn voor 2018. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord