Blaaskatheter declareren

Het kan voorkomen dat u als huisarts een spoedkatheterisatie moet (laten) uitvoeren voor een patiënt. Na het (laten) uitvoeren van een spoedkatheterisatie, kunt u de kosten van het materiaal hiervoor declareren bij ons. Dit kan binnen een korte periode meerdere keren voorkomen bij een patiënt zonder chronische indicatie.

 Eigen inventaris alleen declareren bij spoedkatheterisatie

U mag uw eigen inventaris van blaaskathetersets alleen declareren in het geval van een spoedkatheterisatie. Heeft uw patiënt voor langere tijd een katheter nodig? Dan onderneemt u een extra stap in de declaratieprocedure. Dit is stap 4 in onderstaand stappenplan. 

Stappenplan declareren spoedkatheterisatie

 1. U zorgt dat u altijd voldoende kathetersets op voorraad heeft in uw praktijk

 2. U voert een spoedkatheterisatie uit of laat deze door bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige uitvoeren bij uw patiënt

 3. U of bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige onderzoekt uw patiënt en bepaalt of een langdurig gebruik van een katheter nodig is

  Is langdurig gebruik nodig? Dan gaat u verder naar stap 4.
  Is langdurig gebruik niet nodig? Dan slaat u stap 4 over en gaat u verder naar stap 5.

 4. Als langdurig gebruik nodig is, schrijft u een recept uit voor de patiënt

  Hierbij verwijst u de patiënt naar een gecontracteerde aanbieder voor afvoerende materialen. Raadpleeg hiervoor de zorgzoeker op bijvoorbeeld VGZ.nl.
 5. U declareert de uitgevoerde spoedkatheterisatie met prestatiecode 12906

  U declareert de blaaskatheter in VECOZO tegen de kostprijs.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam