Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Samen met u werken we aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijn die gericht is op zinnige zorg. Op deze pagina leest u wat dat betekent voor het inkoopbeleid. 

Het inkoopbeleid Wijkverpleging

In het inkoopbeleid Wijkverpleging leest u meer over onze speerpunten, criteria en het procesverloop van zorginkoop. Ons uitgangspunt is dat zelfredzaamheid wordt gestimuleerd waardoor zorg doelmatiger wordt ingezet. Good practices kunnen bijdragen aan het doelmatiger inzetten van zorg. Lees er hier meer over in het:

> Inkoopbeleid Wijkverpleging 2020
> Inkoopbeleid Wijkverpleging 2019 
> Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Bekijk in de video's hieronder onze toelichting op het Inkoopbeleid Wijkverpleging 2019.

Inkoopcriteria voor ZZP'ers

Vanaf 2019 geven wij ZZP'ers de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst zorg te verlenen. Een deel van de niet-gecontracteerde zorg heeft te maken met ZZP'ers die zorg verlenen. Deze zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten. We willen onze klanten graag de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van dergelijke zorg. Deze mogelijkheid zorgt voor houvast bij zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten en helpt ons bij het streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan.

Om een overeenkomst af te sluiten, worden een aantal aanvullende inkoopcriteria gesteld. Denk hierbij onder andere aan beschikking over het KIWA Keurmerk en het voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Bekijk hier alle aanvullende inkoopcriteria voor ZZP’ers. Meer weten over hoe je als ZZP’er het gehele jaar door een overeenkomst met ons gaat? Lees het op de pagina Overeenkomsten.

 
Samen met u werken we aan zinnige zorg!
Benieuwd naar voorbeelden in de wijkverpleging?

Een vergelijking tussen zorgaanbieders

Om zelfredzaamheid in de wijkverpleging te stimuleren, vergelijken we zorgaanbieders met elkaar op basis van een aantal criteria. Dit doen we door middel van een benchmark model. Hiervoor worden per zorgaanbieder de kosten per cliënt, de gemiddelde doorlooptijd en de uur inzet per cliënt berekend. Deze gegevens worden gecorrigeerd voor leeftijd en SES. Daarnaast nemen we de inzet van technologieën, het beleid op scholing en de uitvraag van de NPS score mee.


Veelgestelde vragen

 • In het inkoopbeleid staat dat minimaal 40% van de verzorgenden en verpleegkundigen van een organisatie ingeschreven moeten staan bij een onafhankelijk kwaliteitsregister. Wat is de peildatum voor deze 40%?

  De peildatum voor structurele deskundigheidsbevordering is 1 januari 2019. Een van de punten die wij verstaan onder structurele deskundigheidsbevordering betreft het onafhankelijk kwaliteitsregister waarvan minimaal 40% van verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven moeten staan. Als onderdeel van de structurele deskundigheidsbevordering beoordelen wij ook de mate van intervisie, MDO of casuistiekbespreking die plaats vindt binnen uw eigen organisatie en met andere VVT organisaties. Daarnaast beoordelen we ook het beleid wat gevoerd wordt op scholing. 

  Deze vier onderdelen vormen samen de structurele deskundigheidsbevordering die niet dienen als knock-out criterium. De vier onderdelen worden meegewogen in het toekennen van type contract: plus- of standaardcontract. Deze onderdelen zijn een aanvulling op de benchmark die bestaat uit: 


  - Gemiddeld aantal maanden wijkverpleging per cliënt (doorlooptijd)
  Gemiddelde kosten van de geleverde wijkverpleging per cliënt
  Gemiddeld aantal uren wijkverpleging per cliënt
  Score meest recente NPS-score zoals bekend bij het Zorginstituut
  Aantoonbare inzet van vernieuwende technologie

 • Welk kwaliteitsregister zien jullie als een register dat ondersteund wordt door de beroepsgroep? Valt het BIG-register daar ook onder?
  Er is er momenteel maar één. Deze wordt door V&VN aangeboden en is de enige waarbij onafhankelijke toetsing geborgd is. Het kwaliteitsregister en het BIG-register staan nu nog los van elkaar. Verzorgenden die niet over een BIG registratie beschikken kunnen zich wel inschrijven in het kwaliteitsregister. Zij tellen mee voor de 40% registratie.
 • Betreft het minima van 40% (ingeschreven verzorgenden/verpleegkundigen bij een onafhankelijk kwaliteitsregister) alleen de verzorgenden en verpleegkundigen met een vast dienstverband? 
  De 40% verpleegkundigen en verzorgenden die ingeschreven moeten staan in het kwaliteitsregister wordt bekeken over de groep die duurzaam verbonden is aan de organisatie en structureel wordt ingezet. 
 • In het beleid staat: "Uw organisatie heeft minimaal 1 fte niveau 5 wijkverpleging in loondienst die werkzaam is als wijkverpleegkundige". Wordt er in tegenstelling tot afgelopen jaren geen rekening gehouden met een minimum fte op basis van het aantal cliënten in zorg?

  Deze voorwaarde is zo bedoeld dat er minimaal 1 medewerker niveau 5 in dienst is. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan dit minder zijn dan 1 fte. Het is aan de aanbieder om te borgen dat er voldoende niveau 5 verpleegkundigen zijn om aan het kwaliteitskader en het normenkader van de V&VN te voldoen.

Staat uw vraag over het inkoopbeleid er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord