Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Het duurzaam betaalbaar houden van de zorg is een enorme maatschappelijke uitdaging. We zien het als onze voornaamste opdracht om daaraan een bijdrage te leveren én aandacht te houden voor kwaliteit. Kwalitatief goede zorg (in één keer goed, niet onnodig, doelmatig) is immers wenselijk voor patiënten en leidt vaak tot lagere zorgkosten.

Met ons inkoopbeleid Wijkverpleging geven wij de verantwoordelijke wijkverpleegkundige een sleutelrol. Wijkverpleegkundigen vormen het hart van de verbinding tussen de curatieve zorg, de verzorging én het sociale domein. De toelichting op het inkoopbeleid wijkverpleging is terug te vinden via onderstaande video:

Heeft u vragen over het inkoopbeleid Wijkverpleging 2019 dan kan u deze stellen via zorginkoopwijkverpleging@vgz.nl
Naar aanleiding van de vragen publiceren we een Q&A op onze website. 

 

Download hier het inkoopbeleid per jaar:

Inkoopbeleid 2019
Aanvulling inkoopbeleid 2019 - juni 2018

Aanvulling inkoopbeleid 2019 - augustus 2018

Inkoopbeleid 2018
Inkoopbeleid 2017 
Aanvulling inkoopbeleid 2017 - september 2016
Aanvulling inkoopbeleid 2017 - juni 2016
Inkoopbeleid 2016
Aanvulling inkoopbeleid 2016