Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we ernaar dat de inzet van (technologische) hulpmiddelen voorliggend is aan de inzet van fysieke zorg. Daarbij vinden we toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid belangrijke hoofdpunten.

 Onze hoofdpunten

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de wijkverpleging is in deze tijd voor ons het belangrijkste thema. Daarom zetten we samen met onze zorgaanbieders in op ‘Anders werken in de wijkverpleging’. Hiermee stimuleren we innovatie en coördinatie & samenwerking in de wijk. Dit zowel binnen de wijkverpleging, de eerste lijn, alsook domeinoverstijgend.

Kwaliteit

Dat onze leden zorg ontvangen van goede kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Kwaliteit kent veel verschillende aspecten. We vinden het daarom belangrijk om te luisteren naar onze leden, in gesprek te gaan met onze zorgaanbieders en de kwaliteit te borgen door aan te sluiten bij het kwaliteitskader wijkverpleging.

Betaalbaarheid

Om de zorg op de lange termijn toegankelijk te houden is de betaalbaarheid van de zorg een belangrijk thema. Door middel van ons inkoopbeleid leveren wij hier, in samenwerking met onze zorgaanbieders, een bijdrage aan. Dit doen we door te sturen op passende zorg en onplanbare nachtzorg.

Zinnige zorg in de praktijk: Verpleegkundig Adviesgesprek

Hogere zelfredzaamheid, minder uren wijkverpleging en iedereen in beeld. Dat zijn de resultaten van het Verpleegkundig Adviesgesprek.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.