Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid binnen de wijkverpleging. Toegankelijkheid is hierin voor ons het belangrijkste thema. 

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is voor ons het belangrijkste thema. Samen met zorgaanbieders stimuleren we daarom 'Anders werken in de wijkverpleging' en  wijkverpleegkundig zeggenschap.

Kwaliteit

Kwaliteit van zorglevering met aandacht voor kwaliteit van leven, is voor ons erg belangrijk. Om dit te borgen luisteren we naar onze leden en gaan we in gesprek met zorgaanbieders.

Betaalbaarheid

Om de zorg op lange termijn toegankelijk te houden is betaalbaarheid een belangrijk thema. We sturen aan op passende zorg en het borgen van onplanbare nachtzorg.

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt zorginkoper Anouk van der Veeken over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid Wijkverpleging 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de wijkverpleging is de Good Practice 'Spraakgestuurd rapporteren'. Door rapportages direct in te spreken in het elektronisch cliënten dossier (ECD), kunnen zorgverleners veel tijd winnen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam