Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als zorgaanbieder. We geven u op deze pagina graag meer informatie over de inhoud van de verschillende typen overeenkomsten, de addenda en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Inschrijven als nieuwe aanbieder wijkverpleging doet u via dit formulier. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 10 werkdagen de vragenlijst op de aangegeven AGB-code opengezet in VECOZO. Als uw vragenlijst volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen, wordt uw inschrijving beoordeeld door onze zorginkopers. Op het moment dat uw inschrijving voldoet aan de criteria, wordt uw nieuwe overeenkomst binnen 4 weken aangeboden via VECOZO.

Waarom een zorgkostenplafond en wat betekent het? 

Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door u geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen. 

Bij het bereiken van 70% van het zorgkostenplafond vragen wij u dit te melden bij uw zorginkoper. Vervolgens beoordeelt deze of er nog aanvullende informatie nodig is van u om de vervolgacties te bepalen. Wanneer de informatie voldoende is krijgt u binnen drie weken uitsluitsel over hoe wij met eventuele overproductie omgaan. In de beoordeling nemen wij mee wat de groei is van aantal cliënten en hoe dit zich verhoudt tot regionale ontwikkelingen, hoe de doelmatigheid zich ontwikkelt (eventueel t.o.v. een doelmatigheidsafspraak) en de uitkomsten van de laatste benchmark.  

Zorgovereenkomst Wijkverpleging - alle documenten op een rij

In onze overeenkomsten leggen we onder andere vast wat u mag declareren en voor welk tarief. Maar ook leest u aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. De zorgovereenkomsten Wijkverpleging en bijbehorende addenda en bijlagen vindt u hieronder:

Veelgestelde vragen

 • Als nieuwe zorgaanbieder kunt op meerdere momenten in het jaar een aanvraag indienen om een overeenkomst aan te gaan. Een aanvraag dient u in via dit formulier.
 • Het opschorten of beëindigen van zorg kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. Als cliënten bijvoorbeeld agressief of intimiderend reageren op zorgverleners waardoor zij zich bedreigd voelen, kunt u het protocol zorgopschorting en zorgbeëindiging raadplegen en bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 • U moet de VOG Rechtspersonen opleveren als nieuwe zorgaanbieder.

Staat uw vraag over de zorgovereenkomst er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam