Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over correct declareren.

Uw declaratie indienen via VECOZO

U dient uw declaratie in via het declaratieportaal van VECOZO. Via VECOZO ziet u wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties. Voor het declareren maakt u gebruik van de AW319 EI-standaard, volgens de uniforme declaratieparagraaf. In de bijlage van uw overeenkomst vindt u de afgesproken tarieven per prestatie terug.  Om uw declaratie in te dienen, maakt u gebruik van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. De juiste prestatiecodes vindt u in de prestatiecodelijsten van Vektis. Voor administratieve vragen over declareren binnen VECOZO, neemt u rechtstreeks contact op met VECOZO.

UZOVI-codes

Bekijk hier de UZOVI-codes waarmee u bij ons kunt declareren.

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om direct te zien waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per retourcode.

Uitleg over de afwijzing van uw declaratie?
Raadpleeg de meest voorkomende afwijsredenen én tips

Machtigingen

Steeds meer verzekerden stellen vragen over (de vergoeding van) zorg in de vorm van verpleging en verzorging (wijkverpleging). Mede vanwege de toename in het aantal niet gecontracteerde aanbieders, lopen ze tegen de vraag aan of ze de zorg (volledig) vergoed krijgen. VGZ wil haar klanten daarover vooraf meer duidelijkheid geven. Met ingang van 1 januari 2019 heeft VGZ daarom de voorwaarden voor vergoeding van wijkverpleging gewijzigd. Vanaf 1 januari hebben verzekerden voor de vergoeding van wijkverpleging bij een zorgaanbieder vooraf toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe verzekerden, als voor verzekerden waarvan de zorg doorloopt in 2019.

> Lees hier meer informatie over machtigingen

Veelgestelde vragen

 • Kan ik als gecontracteerde zorgaanbieder ook zorg laten vergoeden uit een Zvw-pgb?

  Nee, dat kan niet. Als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, dan levert u alleen zorg in natura aan onze verzekerden. Die geleverde zorg declareert u rechtstreeks bij ons. U levert geen zorg op basis van het Zvw-pgb en declareert dus ook niet vanuit het Zvw-pgb van onze verzekerden.

  Let op: tot 1 januari 2018 was het wel mogelijk om als gecontracteerd zorgaanbieder de geleverde zorg vergoed te krijgen vanuit een Zvw-pgb. Voor alle Zvw-pgb’s die na 1 januari 2018 zijn afgegeven is dit niet meer mogelijk en declareert u in de bovenstaande situatie dus direct bij ons als zorgverzekeraar.
 • Hoe kan ik een declaratie wijzigen of crediteren?

  Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, levert u een creditregel aan via VECOZO.
   
  U kunt een foutieve declaratie alleen crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer (IBAN) wijzigen?

  U wijzigt uw rekeningnummer (IBAN) door uw gegevens in te vullen in dit formulier.
 • Samenloop Wlz en Zvw: wat verandert er?

  Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar in, maar bij de Wlz-instelling. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, wordt deze afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

  Meer hier over leest u in het nieuwsbericht: "Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er".

   

 • Wat gebeurt er als mijn declaraties - het met VGZ overeengekomen - plafond overschrijden?

  Sinds de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zvw spreken wij plafondafspraken af. We treden met elkaar in overleg zodra 70% van het Zorgkostenplafond in het eerste half jaar is bereikt en uiterlijk 1 september 2017 indien de verwachting is dat het Zorgkostenplafond zal worden overschreden.

  Als u het plafondbedrag overschrijdt, blijven wij in eerste instantie doorbetalen. Omdat alles boven het plafondbedrag voor uw rekening komt, vorderen we deze kosten achteraf terug. 

Staat uw vraag over declaraties er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

 

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam