Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over correct declareren.

Uw declaratie indienen via VECOZO

U dient uw declaratie in via het declaratieportaal van VECOZO. Via VECOZO ziet u wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties. Voor het declareren maakt u gebruik van de AW319 EI-standaard, volgens de uniforme declaratieparagraaf. In de bijlage van uw overeenkomst vindt u de afgesproken tarieven per prestatie terug.  Om uw declaratie in te dienen, maakt u gebruik van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. De juiste prestatiecodes vindt u in de prestatiecodelijsten van Vektis. Voor administratieve vragen over declareren binnen VECOZO, neemt u rechtstreeks contact op met VECOZO.

UZOVI-codes

Op de pagina Algemene Informatie vindt u onze controleplannen, algemene inkoopvoorwaarden en de Bijlage met UZOVI-codes.

Uitleg over de afwijzing van uw declaratie?
Raadpleeg de meest voorkomende afwijsredenen én tips

Machtigingen

Steeds meer verzekerden stellen vragen over (de vergoeding van) zorg in de vorm van verpleging en verzorging (wijkverpleging). Mede vanwege de toename in het aantal niet gecontracteerde aanbieders, lopen ze tegen de vraag aan of ze de zorg (volledig) vergoed krijgen. VGZ wil haar klanten daarover vooraf meer duidelijkheid geven. Met ingang van 1 januari 2019 heeft VGZ daarom de voorwaarden voor vergoeding van wijkverpleging gewijzigd. Vanaf 1 januari hebben verzekerden voor de vergoeding van wijkverpleging bij een zorgaanbieder vooraf toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe verzekerden, als voor verzekerden waarvan de zorg doorloopt in 2019.

> Lees hier meer informatie over machtigingen

Veelgestelde vragen

 • Nee, dat kan niet. Als u een overeenkomst met ons heeft afgesloten, dan levert u alleen zorg in natura aan onze verzekerden. Die geleverde zorg declareert u rechtstreeks bij ons. U levert geen zorg op basis van het Zvw-pgb en declareert dus ook niet vanuit het Zvw-pgb van onze verzekerden.

  Let op: tot 1 januari 2018 was het wel mogelijk om als gecontracteerd zorgaanbieder de geleverde zorg vergoed te krijgen vanuit een Zvw-pgb. Voor alle Zvw-pgb’s die na 1 januari 2018 zijn afgegeven is dit niet meer mogelijk en declareert u in de bovenstaande situatie dus direct bij ons als zorgverzekeraar.
 • Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, levert u een creditregel aan via VECOZO.
   
  U kunt een foutieve declaratie alleen crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen.

 • U wijzigt uw rekeningnummer (IBAN) door uw gegevens in te vullen in dit formulier.
 • Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar in, maar bij de Wlz-instelling. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, wordt deze afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

  Meer hier over leest u in het nieuwsbericht: "Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er".

   

Staat uw vraag over declaraties er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam