Addendum Thuiszorgtechnologie

Thuiszorgtechnologie zorgt ervoor dat wijkverpleging doelmatiger wordt of dat fysiek geleverde zorg vervangen kan worden door technologie. Wij maken graag afspraken over de inzet van thuiszorgtechnologie. Zo ondersteunen wij Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-aanvragen en kunt u met ons afspraken maken over financiering via de prestatie Thuiszorgtechnologie.

 Thuiszorgtechnologie voor toegankelijke wijkverpleging

Om de toegankelijkheid van de wijkverpleegkundige zorg te garanderen, is een combinatie van fysieke zorg en de inzet van hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie nodig. Digitalisering en bewezen thuiszorgtechnologie maken het mogelijk langer thuis te blijven wonen, meer regie over het eigen leven te houden en daarmee de kwaliteit van leven van onze leden (en mantelzorgers) te verhogen. Thuiszorgtechnologie kan ook een hulpmiddel zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Zo hebben meer van onze leden toegang tot passende zorg. En hopen we tegelijkertijd het vak van wijkverpleegkundige aantrekkelijker te maken.

 Voorwaarden bij uw aanvraag

Voor het addendum Thuiszorgtechnologie gelden enkele voorwaarden:

 • (Gedeeltelijke) vergoeding is alleen van toepassing op thuiszorgtechnologie die valt binnen de wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet
 • De inzet van thuiszorgtechnologie past bij de zorgvraag en digitale vaardigheden van de cliënt en mantelzorger(s) én de inzet is een passend alternatief voor reguliere wijkverpleging
 • De inzet past bij de eerder geformuleerde doelen in het zorgplan van de cliënt
 • De inzet leidt tot meer doelmatige inzet van wijkverpleging (minder uren per cliënt per maand) óf leidt tot een verhoogde productiviteit en vermindert daarmee de arbeidsmarktproblematiek
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de aangevraagde zorgtechnologie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) zijn
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats

 Bewezen technologieën

Sommige vormen van thuiszorgtechnologie hebben zich al bewezen. Hiervan weten we dat ze aan onze voorwaarden voldoen. Onderstaande innovaties zijn bewezen zorgtechnologieën:

 • Slimme medicijndispenser

  Voor de slimme medicijndispenser spreekt uw zorginkoper een vast aantal uren thuiszorgtechnologie (1062) met u af, afhankelijk van het tarief en de maandelijkse kosten.
  Lees meer over de slimme medicijndispenser

 • Beeldschermzorg

  In het geval van beeldschermzorg kunt u de uren digitale zorg declareren onder thuiszorgtechnologie (1062). 

 • Dagstructuurrobot

  Voor de dagstructuurrobot spreekt uw zorginkoper een vast aantal uren thuiszorgtechnologie (1062) met u af, afhankelijk van het tarief en de maandelijkse kosten.
  Lees meer over de dagstructuurrobot

Wilt u één van deze technologieën gaan inzetten? Dan ontvangen we deze aanvraag graag bij uw inschrijving in VECOZO. Heeft u dit niet gedaan bij uw inschrijving? Dan kunt u de bewezen thuiszorgtechnologieën alsnog indienen via ons formulier.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

 • U vindt een overzicht van alle voorbeeldaddenda op de pagina Overeenkomsten.
 • Per cliënt die gebruikmaakt van thuiszorgtechnologie, kunt u maximaal 6,5 uur per maand tegen het afgesproken maximale tarief van verpleging en/of persoonlijke verzorging declareren. Samen bepalen we aan welke contractvoorwaarden de thuiszorgtechnologie moet voldoen.

  Op de website van de NZa leest u meer informatie over de Beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-24130.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam