Een correcte restitutienota

Heeft u geen overeenkomst met ons en heeft u wijkverplegende zorg geleverd? Dan kunt u een restitutienota (factuur) meegeven aan uw patiënt. Uw patiënt betaalt dan de gemaakte zorgkosten aan u en declareert daarna de restitutienota bij ons. Voor een goede verwerking en uitbetaling is het belangrijk dat u de nota correct opbouwt.

 Het is belangrijk dat deze informatie op een restitutienota staat

Voor een goede verwerking en uitbetaling hoort een restitutienota minimaal de onderstaande gegevens te bevatten.

Gegevens zorgaanbieder

 • NAW-gegevens zorgaanbieder*
 • AGB-code zorgaanbieder
 • IBAN
 • Telefoonnummer

Gegevens verzekerde

 • NAW-gegevens verzekerde
 • Verzekerdennummer
 • Geboortedatum verzekerde
 • Of het om een aanspraak op zorg in natura of zorg uit een PGB gaat 

Factuurgegevens

 • Uniek factuurnummer
 • Factuurdatum.
  Deze mag niet in de toekomst liggen en moet op of na de einddatum van de behandeling liggen.

Gegevens behandeling

 • Begin- en einddatum van de verleende zorg.
 • Uitvoerder
 • Hoeveelheid geleverde zorg, in eenheden van 5 minuten of vermeld in het totaal aantal uren en minuten.
 • Specificeer bij de hoeveelheid geleverde zorg of het gaat om persoonlijke verzorging(1000) of verpleging (1002).
 • Bedrag per prestatiecode
 • Totaalbedrag
*Het adres van de zorgaanbieder moet overeen komen met het adres dat in Vektis staat.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam