Zorgkostenplafond

Binnen de wijkverpleging werken we met een zorgkostenplafond. Op die manier houden we grip op de zorgkosten. U heeft als zorgaanbieder de verantwoordelijkheid om het zorgkostenplafond in de gaten te houden en uw zorg gelijkmatig over het jaar te verspreiden.

 Zorgkostenplafond om zorg betaalbaar te houden

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om grip te houden op de zorgkosten binnen de wijkverpleging. Het betekent dat we een maximum aan kosten aan u uitbetalen binnen de termijn van de overeenkomst. Deze uitbetaling vindt plaats op basis van de ingediende en goedgekeurde declaraties. Declaraties die u boven het zorgkostenplafond indient, betalen wij niet uit. 

 Houd uw zorgkostenplafond in de gaten

In onze overeenkomst hebben we een zorgkostenplafond vastgesteld. Het is belangrijk dat u zelf het zorgkostenplafond monitort. Op die manier kunt u de zorg die u verleent gelijkmatig over het jaar verspreiden, en gedurende het hele jaar zorg verlenen.

Komt uw zorgkostenplafond al eerder in zicht? Dan kunt u een aanvraag voor verhoging van uw zorgkostenplafond indienen. Deze aanvraag beoordelen we op meerdere punten.

 Verhogingsaanvraag zorgkostenplafond indienen

Verwacht u dit jaar meer verzekerden te behandelen dan uw zorgkostenplafond toelaat? Dan kunt u via uw zorginkoper of via onderstaand formulier een verhoging van uw zorgkostenplafond aanvragen. U doet dit wanneer u 70% van het zorgkostenplafond heeft bereikt. Zo kunt u altijd nog bijsturen. Het doen van een aanvraag is namelijk nog geen garantie dat de verhoging daadwerkelijk wordt toegepast.

 De beoordeling van uw aanvraag

Nadat u een aanvraag voor verhoging van het zorgkostenplafond heeft ingediend, beoordelen we de aanvraag. Alleen compleet en correct ingevulde aanvragen kunnen we in behandeling nemen. 

We beoordelen uw aanvraag onder andere op de volgende punten:

 • De groei van het aantal cliënten en de verhouding tot regionale ontwikkelingen
 • Hoe de realisatie van de eventuele gemiddelde urenafspraak zich ontwikkelt
 • De uitkomsten van de laatste benchmark

Een zorginkoper bekijkt of er nog extra informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen. Wanneer de informatie compleet is, hoort u binnen 3 weken of uw zorgkostenplafond (deels) wordt verhoogd.

Wanneer de verhoging wordt toegekend, vergoeden wij uw declaraties weer tot de hoogte van het nieuwe zorgkostenplafond. Een verhoogd zorgkostenplafond is geldig wanneer deze is vastgelegd met een addendum in VECOZO en u deze heeft geaccepteerd.

 Wanneer u het zorgkostenplafond heeft bereikt

 • Worden uw declaraties niet meer door ons uitbetaald

  Als u het zorgkostenplafond heeft bereikt, betalen wij de declaraties boven dat bedrag niet meer aan u uit (lees meer in nieuwsbericht 'Vanaf 2024 geen uitbetalingen na bereiken zorgkostenplafond wijkverpleging'). Zo beperken we de administratieve last en weet u beter waar u aan toe bent. U kunt wel nog terugvorderingen ontvangen wanneer de afspraken rondom de maximale gemiddelde ureninzet per cliënt is overschreden.
 • Blijft u zorg leveren aan cliënten die al in zorg zijn

  Als zorgaanbieder heeft u een doorleverplicht voor cliënten die al in zorg zijn. Nieuwe cliënten kunt u doorverwijzen naar andere zorgaanbieders in de regio of doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling, zodat we een passend alternatief kunnen organiseren. Het doorleveren van zorg aan bestaande cliënten leidt wel tot een verdere overschrijding van het zorgkostenplafond. Meer informatie hierover vindt u in uw overeenkomst.
 • Blijft u de geleverde zorg bij ons declareren

  Na het bereiken van uw zorgkostenplafond is het verplicht om de geleverde zorg bij ons te blijven declareren. Op deze manier houden wij inzicht in de zorgvraag bij uw organisatie en in uw regio, kunnen wij de eindafrekening over het jaar correct opstellen, en kunnen we mogelijk onterechte afrekeningen op de afspraken uit uw overeenkomst voorkomen.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over het zorgkostenplafond? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Bij het bereiken van uw zorgkostenplafond worden declaraties boven het zorgkostenplafond niet meer uitbetaald. U kunt dan een verhoging van uw zorgkostenplafond aanvragen. Het is mogelijk dat u een aanvraag tot verhoging van het zorgkostenplafond heeft ingediend en nog wacht op ons besluit. U kunt uw declaraties dan gewoon bij ons indienen.

  Na verhoging zorgkostenplafond worden uw declaraties betaald

  Verhogen we uw zorgkostenplafond? Dan worden de declaraties die nog niet uitbetaald zijn opnieuw in behandeling genomen. Deze en toekomstige declaraties worden vervolgens betaald totdat uw nieuwe afgesproken zorgkostenplafond bereikt is.

  U herkent uw declaratie aan uw factuurnummer 

  Bij de nieuwe uitbetaling staat altijd uw factuurnummer en het VGZ declaratienummer. U krijgt de specificatie hiervan via de VECOZO berichtenbox of via de post.

 • Nee, u kunt declaraties niet overdragen aan uw cliënten. Ook zij zullen de declaratie niet vergoed krijgen. Het is verplicht om de declaraties gewoon bij ons in te blijven dienen, zodat we zicht hebben op de zorgvraag en we uw eindafrekening correct kunnen opstellen (o.a. op basis van de gemaakte urenafspraak).
 • Het terugvorderen van plafondoverschrijdingen en overschrijdingen van de gemiddelde ureninzet kan even duren. Dit komt mede doordat we de plafondoverschrijding en de gemiddelde ureninzet pas kunnen vaststellen nadat de declaratietermijn van een jaar is verstreken. Houd er dus rekening mee dat er langere tijd overheen kan gaan voordat u deze afrekeningen ontvangt. 

  Heeft u vragen over de eindafrekening of terugvordering? Het antwoord vindt u mogelijk op onze pagina over vorderingen. Komt u er niet uit? In de vorderingsbrief die u heeft ontvangen staan verschillende contactmogelijkheden, we helpen u graag verder.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via uw inkoper, of via ons contactformulier. We helpen u graag verder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam