Vanaf 2024 geen uitbetalingen na bereiken zorgkostenplafond wijkverpleging

01-05-2023
Vanaf 2024 zullen we declaraties die na het bereiken van het zorgkostenplafond wijkverpleging worden ingediend niet meer uitbetalen. Met deze nieuwe werkwijze beperken we deze administratieve last en weet u beter waar u aan toe bent.

Declaraties boven het zorgkostenplafond

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om grip te houden op de zorgkosten binnen de wijkverpleging. Het betekent dat we een maximum aan kosten aan u uitbetalen binnen de termijn van de overeenkomst.

Vanaf 2024 zullen we declaraties die na het bereiken van het zorgkostenplafond worden ingediend niet meer uitbetalen. Hierdoor hoeft u de overschrijding van uw zorgkostenplafond niet weer later terug te betalen. Met deze nieuwe werkwijze beperken we zowel voor u als voor ons de administratieve last rondom terugvorderingen van het zorgkostenplafond en weet u beter waar u aan toe bent. 

Houd uw zorgkostenplafond in de gaten

Het belang om zelf de realisatie van uw zorgkostenplafond door het jaar heen goed te volgen neemt hierdoor wel toe. We zullen u hierbij ondersteunen door op vaste momenten de hoogte van uw realisatie met u te delen. Door de realisatie van uw zorgkostenplafond goed te monitoren kunt u op tijd bijsturen, zodat u het hele jaar door zorg kunt verlenen aan uw cliënten. 

Verhoging van het zorgkostenplafond aanvragen

Mogelijk komt u in aanmerking voor een verhoging van het zorgkostenplafond. Wij beoordelen een aanvraag onder andere op:

 • groei van het aantal cliënten
 • ingekochte zorg in de regio
 • uitkomsten van de laatste benchmark
 • naleving van eventueel gemaakte urenafspraken

Het doen van een aanvraag is dus nog geen garantie dat de verhoging wordt toegekend. Wanneer de aanvraag wel wordt toegekend, vergoeden wij uw declaraties weer tot de hoogte van het nieuwe zorgkostenplafond. 

Wanneer u het zorgkostenplafond heeft bereikt

Zorg voor uw cliënten

Als zorgaanbieder heeft u een doorleverplicht voor cliënten die al in zorg zijn. Nieuwe aanmeldingen kunt u doorverwijzen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder in de regio die daar nog ruimte voor heeft. Ook kunt u hen doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling, zodat we een passend alternatief kunnen organiseren. Het doorleveren van zorg aan bestaande cliënten zal helaas wel kunnen leiden tot een verdere overschrijding van het zorgkostenplafond. Meer informatie hierover vindt u in uw overeenkomst.

Declaraties blijven indienen

Daarnaast is het verplicht om ook na het bereiken van uw zorgkostenplafond uw declaraties te blijven indienen. Op deze manier houden wij inzicht in de zorgvraag bij uw organisatie en in uw regio, kunnen wij de eindafrekening over het jaar correct opstellen, en kunnen we mogelijk onterechte afrekeningen op de afspraken uit uw overeenkomst voorkomen.

Afspraken over de maximale gemiddelde ureninzet per cliënt per maand

Naast het zorgkostenplafond, maken we ook afspraken over de maximale gemiddelde ureninzet per cliënt per maand. Omdat we pas aan het einde van het jaar kunnen zien of de gemaakte urenafspraak is behaald of is overschreden, kunt u hier mogelijk wel nog achteraf terugvorderingen van ontvangen. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe werkwijze rondom declaraties boven het zorgkostenplafond? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via uw inkoper. We helpen u graag verder.  

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam