Cliënt vraagt machtiging aan

In het nieuwsbericht van 17 januari is aangekondigd dat u als niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige vanaf 3 april geen machtigingsaanvraag meer bij ons kunt indienen voor uw cliënt. De wijziging van 3 april stellen wij uit, zodat u en onze verzekerden hieraan kunnen wennen. U leest hierover meer in het nieuwsbericht van 29 maart. We leggen graag uit hoe u samen met uw cliënt een machtigingsaanvraag in kunt dienen.

 Uw cliënt vraagt zelf de machtiging aan

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden zelf de regie hebben over de zorg die zij nodig hebben. En hier een bewuste keuze in maken. Om deze reden gaan we over op het indienen van deze aanvragen via onze verzekerden zelf. 

Dit betekent dat het Formulier Aanvragen machtiging in de toekomst niet meer beschikbaar is. We houden u op de hoogte vanaf wanneer deze niet meer beschikbaar is.

 Hoe u kunt helpen bij het indienen van de aanvraag

Bent u een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kunt u de verzekerde helpen om de relevante informatie uit het aanvraagformulier over de zorgvraag aan ons te verstrekken. 

De documenten die uw cliënt nodig heeft

 • Een compleet ingevuld aanvraagformulier verpleging en verzorging thuis.
 • Een ondertekend zorgplan, niet ouder dan 3 maanden. Opgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsgroep Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN).

Een volledig ingevuld formulier versnelt de afhandeling van de aanvraag. Voor aanvullende vragen is het van belang dat u – als indicerend wijkverpleegkundige – bereikbaar bent op het telefoonnummer dat via het aanvraagformulier doorgegeven wordt aan ons.

Soms hebben wij een kopie van uw diploma nodig

Heeft u voor het eerst een indicatie gesteld voor een aanvraag verpleging en verzorging onder de AGB-code van uw onderneming of vestiging waar u werkzaam bent? En is uw diploma nog niet bij ons bekend? Stuur dan zelf eenmalig een kopie van uw diploma op via formulier ’Aanvullende documentatie aanleveren’.  

Heeft u voor het eerst een indicatie gesteld voor een aanvraag verpleging en verzorging onder uw persoonlijke AGB-code? Dan hoeft u ons niets te laten weten. Wij kunnen uw kwalificaties zelf vinden in het AGB-register.

 Zo helpen wij onze verzekerden

We snappen dat het aanvragen van deze machtiging voor sommige verzekerden nieuw zal zijn. En dat het aanvragen niet voor alle doelgroepen makkelijk is. We willen ervoor zorgen dat u als zorgaanbieder zo min mogelijk vragen krijgt. Daarom bieden we onze verzekerden verschillende mogelijkheden aan en helpen we ze bij het indienen van machtigingsaanvragen. 

Digitaal of per post de machtiging aanvragen

Onze verzekerden (of hun gemachtigde naasten) kunnen de aanvraag online indienen via het eigen account op de website van de zorgverzekering. De zogenaamde Mijn Omgeving. Per post opsturen is ook mogelijk. 

 Uw cliënt vindt online meer uitleg op de website:
VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZ Bewuzt | Univé | Zekur | Zorgzaam


Telefonisch contact opnemen voor hulp

Vindt uw cliënt het aanvragen van de machtiging lastig? Onze collega's van Zorgadvies helpen dan graag. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 13.00 uur.

 De telefoonnummers waar uw cliënt contact mee kan opnemen: 

 Zorgverzekeraar Telefoonnummer 
 VGZ  088 - 131 1671
 VGZBewuzt  088 - 131 1671
 IZZ door VGZ  088 - 131 1671
 IZA  088 - 131 1673
 UMC  088 - 131 1676
 Zorgzaam  072 - 527 7677
 Univé  088 - 131 1677
 Zekur  088 - 131 1677

 

 Binnen 10 werkdagen reactie

Hebben wij de aanvraag voor een machtiging digitaal ontvangen? Dan sturen wij automatisch een ontvangstbevestiging naar de verzekerde. We streven ernaar om de aanvraag binnen 10 werkdagen te beoordelen. De verzekerde ontvangt van ons een brief waarin we laten weten of de aanvraag is goedgekeurd.

Aanvraag niet compleet

Is de aanvraag niet in 1 keer compleet? Dan staat dat ook in de brief. De beoordelingstijd kan dan oplopen. Wij moeten namelijk eerst weer nieuwe informatie ontvangen, voordat we de aanvraag opnieuw in behandeling kunnen nemen. 

Machtiging verlopen of zorgvraag gewijzigd

 • Is de gemachtigde periode verlopen? Dan vraagt de verzekerde zelf op tijd een nieuwe machtiging aan.
 • Is de zorgvraag gewijzigd? Dan is het belangrijk dat de verzekerde de wijziging zo snel mogelijk doorgeeft aan ons. En zelf een nieuwe machtiging aanvraagt.
In beide gevallen is het noodzakelijk om een nieuw zorgplan mee te sturen. Op de dag van aanvragen mag dit zorgplan niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam