Cliënt vraagt machtiging aan

Voor niet-gecontracteerde wijkverpleging is een machtiging nodig. Uw cliënt vraagt deze machtiging bij ons aan. Hieronder leggen we graag uit hoe u uw cliënt kunt helpen bij het aanvragen van een machtiging.

 Hoe u kunt helpen bij het indienen van de aanvraag

U kunt uw cliënt helpen bij het indienen van de aanvraag. Dit doet u door ervoor te zorgen dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en voorzien is van bijlagen met alle relevante informatie. Daarnaast kunt u aan uw cliënt uitleggen hoe de aanvraag bij ons ingediend kan worden. En verwijzen naar onze website. Meer hierover vindt u onderaan deze pagina.

Deze documenten heeft uw cliënt nodig

Afhankelijk van de situatie zijn er aanvullende documenten nodig

 • Graag ontvangen wij voor verpleging en verzorging van kinderen tot 18 jaar het volgende aanvullende document: 

  • Kopie van het diploma van de indicerend wijkverpleegkundige, waaruit blijkt dat hij of zij een kinderverpleegkundige is. Of een kopie van de kinderaantekening.
 • Graag ontvangen wij voor palliatieve terminale zorg het volgende aanvullende document:

  • Documentatie of markeringsmoment in het zorgdossier van de verzekerde, waaruit blijkt dat de wijkverpleegkundige samen met de (huis)arts heeft vastgesteld dat de terminale palliatieve fase is aangebroken. Dit dient zodanig vastgelegd te worden dat deze voor ons als zorgverzekeraar opvraagbaar en navolgbaar is.

 Soms hebben wij een kopie van uw diploma nodig

Heeft u voor het eerst een indicatie gesteld voor een aanvraag verpleging en verzorging onder de AGB-code van uw onderneming of vestiging waar u werkzaam bent? En is uw diploma nog niet bij ons bekend? Stuur dan zelf eenmalig een kopie van uw diploma op via formulier 'Diploma aanleveren'.  

Heeft u voor het eerst een indicatie gesteld voor een aanvraag verpleging en verzorging onder uw persoonlijke AGB-code? Dan hoeft u ons niets te laten weten. Wij kunnen uw kwalificaties zelf vinden in het AGB-register.

 Wat u van ons kunt verwachten

Bij aanvullende vragen nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op

Voor aanvullende vragen is het van belang dat u – als indicerend wijkverpleegkundige – bereikbaar bent op het telefoonnummer en het e-mailadres dat u op het aanvraagformulier noteert.

Uw cliënt ontvangt binnen 10 werkdagen bericht over de beoordeling

 Zo helpen wij onze verzekerden

We begrijpen dat het aanvragen van een machtiging voor sommige verzekerden nieuw is en dat zij hier vragen over kunnen hebben. We willen ervoor zorgen dat u als zorgaanbieder zo min mogelijk vragen krijgt. Daarom bieden we onze verzekerden verschillende mogelijkheden aan en helpen we ze bij het indienen van machtigingsaanvragen. 

Aanvragen kan digitaal of per post

Onze verzekerden (of hun gemachtigde naasten) kunnen de aanvraag online indienen via het eigen account op de website van de zorgverzekering. De zogenaamde Mijn Omgeving. Per post opsturen is ook mogelijk. 

 

 Uw cliënt vindt online meer uitleg op de website:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | 
Zorgzaam

Hulp is telefonisch beschikbaar

Vindt uw cliënt het aanvragen van de machtiging lastig? Onze collega's van Zorgadvies helpen dan graag. Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag (9.00 tot 13.00 uur). 

 

20 Uw cliënt kan ons bellen op:

Zorgverzekeraar

Telefoonnummer

 VGZ, VGZbewuzt   088 - 131 1671
 IZZ door VGZ  088 - 131 1672
 IZA  088 - 131 1673
 UMC  088 - 131 1676
 Zorgzaam  072 - 527 7677
 Univé en ZEKUR  088 - 131 1677
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam