Addendum Belonen op maat (innovatiebudget)

We stimuleren zorgaanbieders om betere zorg tegen lagere kosten te leveren en de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor deze innovaties maken we budget vrij, in de vorm van de prestatie 'Belonen op maat'.

 Innovatieve ideeën van zorgprofessionals

Zorgprofessionals zijn degenen die de zorg écht kennen. Zij kunnen het best initiatieven voor zinnige zorg bedenken en toepassen. Daarom streven we samen met zorgprofessionals altijd naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de kosten en de druk op schaars personeel verlagen. Zo werken we samen aan zorg die ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar blijft.

 Budget voor innovatie

Ook voor 2025 hebben we budget vrijgemaakt om zorgaanbieders hierin te ondersteunen. Dit doen we in de vorm van de prestatie 'Belonen op maat'. Welk bedrag we uiteindelijk toekennen, is afhankelijk van hoeveel budgetten er bij ons in totaal worden aangevraagd.

 Voorwaarden bij uw aanvraag

Voor het addendum 'Belonen op maat' gelden enkele voorwaarden: 

 • U heeft een plus-, standaard- of cliëntvolgende overeenkomst
 • Het initiatief heeft één of meerdere van onderstaande punten als doel:
  • Verbeteren van doelmatigheid (met dezelfde personele inzet meer cliënten in zorg)
  • Verhogen van productiviteit (en daarmee het verminderen van arbeidsmarktproblematiek)
  • Verbeteren van de kwaliteit van zorg
  • Bijdragen aan innovatie en goed werkgeverschap
 • Het budget kunt u inzetten op één van de volgende onderwerpen:
  • FIT-initiatieven waarmee de bedrijfskosten structureel verlaagd worden
  • Inzet projectleider bij de implementatie van het werken met thuiszorgtechnologie
  • Implementatie van een Good Practice
  • Of een vergelijkbaar initiatief dat volgens onze beoordeling voldoet aan de voorwaarden
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de innovatie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces of hoe de innovatie het zorgproces faciliteert
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd zijn
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats
 • U heeft geen shared savings afspraak
 • Het betreft incidentele implementatie kosten die geen onderdeel uitmaken van reguliere bedrijfsvoering.
 • U kunt uw plan voor 2025 indienen van 3 september 2024 t/m 20 december 2024.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Dit staat beschreven in de bijlage van het addendum in VECOZO.
 • U vindt een overzicht van alle voorbeeldaddenda op de pagina Overeenkomsten.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam