Combinatieverzekering

Per 1 januari 2023 wijzigen wij de restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Voor verzekerden die wijkverpleging nodig hebben en in zorg zijn bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, verandert hierdoor de hoogte van vergoedingen. In onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden leggen we u graag uit wat de combinatieverzekering precies inhoudt en wat het voor u en uw patiënten betekent.

Algemeen

 • Een combinatieverzekering is een verzekering waarin restitutie en natura met elkaar worden gecombineerd.

  Vanaf 1 januari 2023 wordt zorg in de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vergoed op basis van natura. Dat wil zeggen dat niet-gecontracteerde zorg voortaan tot maximaal 90% van ons gemiddeld gecontracteerde tarief wordt vergoed in plaats van 100% van het wettelijke tarief. 

  Alle andere niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed op basis van restitutie. Dit betekent dat die zorg nog steeds voor 100% tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief wordt vergoed. Voor gecontracteerde zorg verandert er niets.

 • De reden waarom we de restitutieverzekering wijzigen naar een combinatieverzekering is de stijgende kosten van niet-gecontracteerde zorg.

 • In de tabel hieronder ziet u wat de vergoedingen in 2022 zijn (op basis van de restitutieverzekering) en zoals ze in 2023 worden op basis van de combinatieverzekering.

   Vergoeding  2022 2023 
  Gecontracteerde zorg  100%*  100%*
  Niet-gecontracteerde zorg  Maximaal 100% van het marktconform tarief*  Maximaal 90% van ons gemiddeld gecontracteerde tarief* **

  *Het eigen risico is van toepassing.

  **Uitzondering: niet-gecontracteerde zorg die in 2022 is gestart en doorloopt in 2023 én niet-gecontracteerde zorg die in 2023 start maar waar in 2022 al een machtiging voor is afgegeven, wordt tot uiterlijk 1 januari 2024 tegen maximaal 100% van het marktconform tarief vergoed.

 • Verzekerden die momenteel een restitutieverzekering hebben, worden actief door ons geïnformeerd. Zo ontvangen zij, naast de polis en premie, een persoonlijke mail/brief met daarin extra uitleg over de combinatieverzekering. Daarnaast is er online meer informatie te vinden op onze website.


Gecontracteerde zorg en de combinatieverzekering

Heeft u in 2023 een overeenkomst met ons en behandelt u een patiënt met een combinatieverzekering? Hieronder leest u de belangrijkste informatie die voor u van toepassing is.

 • Zowel patiënten met een combinatieverzekering als met een naturaverzekering behandelt u tegen het gecontracteerde tarief. Voor u en uw patiënten verandert er dus niets.

 • Alle verzekerden - dus ook verzekerden met een combinatiepolis - vallen binnen het zorgkostenplafond. Als u een patiënt met een combinatieverzekering in behandeling neemt, telt dit dus ook mee in de opbouw van het zorgkostenplafond. Ook na het bereiken van het zorgkostenplafond worden behandelingen aan patiënten met een combinatieverzekering meegeteld in de verdere overschrijding van het zorgkostenplafond.

Niet-gecontracteerde zorg en de combinatieverzekering

Heeft u in 2023 geen overeenkomst met ons en behandelt u een patiënt met een combinatieverzekering? Hieronder leest u de belangrijkste informatie die voor u van toepassing is.

 • Vanaf 1 januari 2023 vergoeden wij voor patiënten met een combinatieverzekering maximaal 90% van ons gemiddeld gecontracteerde tarief.

  Meer informatie over het declareren van niet-gecontracteerde zorg en de maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg vindt u op onze website.

 • Nee, in 2023 geldt er nog een overgangsregeling, zodat onze verzekerden zich hierop kunnen voorbereiden. De overgangsregeling houdt in dat behandelingen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder tot uiterlijk 1 januari 2024 nog worden vergoed tot 100% van het wettelijk tarief wanneer:

  • De behandelingen in 2022 zijn gestart en doorlopen in 2023
  • De behandelingen in 2023 starten maar er in 2022 al een machtiging voor is afgegeven

  Alle andere behandelingen in 2023 worden vergoed voor 90% van ons gemiddeld gecontracteerde tarief.

 • Ja, u kunt direct een overeenkomst voor 2023 aanvragen via ons webformulier. Of bekijk eerst alle informatie over onze overeenkomsten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam