Combinatieverzekering

Per 1 januari 2023 hebben wij de restitutieverzekering gewijzigd in een combinatieverzekering. Voor verzekerden die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en in zorg gaan bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, verandert hierdoor de hoogte van de vergoeding. In onderstaande veelgestelde vragen en antwoorden leggen we graag uit wat de combinatieverzekering precies inhoudt en wat het voor u en uw patiënten betekent.

De combinatieverzekering

 • Een combinatieverzekering is een verzekering waarin restitutie en natura met elkaar worden gecombineerd.

  Vanaf 1 januari 2023 worden geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging en verzorging (wijkverpleging) vergoed op basis van natura. Dat wil zeggen dat niet-gecontracteerde zorg voortaan tot maximaal 90% van ons gemiddeld gecontracteerd tarief wordt vergoed in plaats van 100% van het wettelijke tarief.

  Alle andere niet-gecontracteerde zorg (niet zijnde GGZ of verpleging en verzorging) wordt vergoed op basis van restitutie. Dit betekent dat die zorg nog steeds voor 100% tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief wordt vergoed. Voor gecontracteerde zorg verandert er niets.

 • De reden waarom we de restitutieverzekering gewijzigd hebben naar een combinatieverzekering is de stijgende kosten van niet-gecontracteerde zorg.

Zorgaanbieders met overeenkomst en de combinatieverzekering

Heeft u in 2024 een overeenkomst met ons en behandelt u een patiënt met een combinatieverzekering? Hieronder leest u de belangrijkste informatie die voor u van toepassing is.

 • Zowel patiënten met een combinatieverzekering als met een naturaverzekering behandelt u tegen het gecontracteerde tarief. Voor u en uw patiënten verandert er dus niets.

 • Alle verzekerden - dus ook verzekerden met een combinatiepolis - vallen binnen het zorgkostenplafond. Als u een patiënt met een combinatieverzekering in behandeling neemt, telt dit dus ook mee in de opbouw van het zorgkostenplafond. Ook na het bereiken van het zorgkostenplafond worden behandelingen aan patiënten met een combinatieverzekering meegeteld in de verdere overschrijding van het zorgkostenplafond.

  Wat u kunt doen wanneer u in 2024 uw zorgkostenplafond verwacht te bereiken

  Verwacht u dit jaar meer verzekerden te behandelen dan uw zorgkostenplafond toelaat? Dan kunt u een verhoging van uw zorgkostenplafond aanvragen. Doe dit wanneer u 70% van het zorgkostenplafond heeft bereikt. Zo kunt u altijd nog bijsturen. Het doen van een aanvraag is namelijk nog geen garantie dat de verhoging daadwerkelijk wordt toegepast.

  Is er geen verhoging toegekend? Dan dient u nog steeds de lopende behandeling voort te zetten en af te ronden. Nieuwe patiënten kunt u doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.

Zorgaanbieders zonder overeenkomst en de combinatieverzekering

Heeft u in 2024 geen overeenkomst met ons en behandelt u een patiënt met een combinatieverzekering? Hieronder leest u de belangrijkste informatie die voor u van toepassing is.

 • Voor patiënten met een combinatieverzekering geldt een vergoeding van maximaal 90% van ons gemiddeld gecontracteerd tarief.

  Meer informatie over het declareren van niet-gecontracteerde zorg en de maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg vindt u op onze website.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam