Machtigingen

Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) is vooraf een machtigingsaanvraag nodig als de wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geleverd wordt. Wij leggen u graag uit waarom er een machtiging nodig is. En hoe u uw cliënt kunt helpen bij het indienen van de aanvraag.

Machtigingen: wanneer en waarom?

Wordt de verpleging en verzorging (wijkverpleging) geleverd door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan is er vooraf een machtigingsaanvraag nodig. Wij leggen graag uit waarom dit nodig is.

Uw cliënt helpen bij een aanvraag

Heeft u als zorgaanbieder geen overeenkomst Wijkverpleging met ons? Dan kunt u onze verzekerde helpen door de relevante informatie over de zorgvraag te verzamelen. 

De beoordeling van de aanvraag

Wanneer uw cliënt een machtiging bij ons aanvraagt, wordt deze door ons beoordeeld. Daarna ontvangt uw cliënt van ons een (gedeeltelijke) goedkeuring of een afwijzing.

 Algemene uitleg over het machtigingenbeleid

Wilt u meer weten over waarom wij bij VGZ een machtigingenbeleid voeren? En wat dit beleid precies inhoudt? Ga dan naar de pagina Uitleg over het machtigingenbeleid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam