Inkoopbeleid

Op deze pagina vindt u het inkoopbeleid. Ook leggen we uit wat we onder zinnige zorg verstaan en geven we de highlights van ons inkoopbeleid weer. Onderaan de pagina vindt u de meest gestelde vragen over het inkoopbeleid Hulpmiddelen.

Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden
Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Visie op inkoopbeleid hulpmiddelen

We spannen ons ervoor in dat iedere verzekerde kan rekenen op adequate hulpmiddelen die passen bij de persoonlijke situatie. We letten daarbij op medische kwaliteit, klantervaring en betaalbaarheid van de hulpmiddelen.

Hulpmiddelen moeten tenminste voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Ze moeten passen bij de klacht en effectief zijn voor onze verzekerden. Daarnaast zijn de kosten van het hulpmiddel natuurlijk van groot belang.

Ons inkoopbeleid voor de Hulpmiddelenzorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

We sluiten voor 2021 nieuwe contracten voor de in dit inkoopdocument genoemde hulpmiddelen. Voor de overige dossiers gelden meerjarige overeenkomsten. De focus in ons inkoopbeleid ligt op:

 • Hoorzorg;
 • Absorberend incontinentiemateriaal;
 • Verbandmateriaal.

Zinnige zorg

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te houden zetten we bij VGZ in op zinnige zorg via zogeheten good practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging verdient. Criteria voor een good practice zijn de volgende:

 • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologie
 • betere zorg tegen lagere kosten
 • patiënt staat centraal
 • de zorg is vastgesteld in de praktijk 
 • de good practice  is schaalbaar
 • de zorgaanbieder vervult een ambassadeursrol richting andere zorgaanbieders.
Heeft u zelf een Good Practice?
Wij zijn actief op zoek naar meer initiatieven die de zorg verbeteren en die doelmatigheid verder vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan ook uit om deze initiatieven met ons te delen. U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Veelgestelde vragen

 • Ik ben op zoek naar specifieke inkooponderwerpen. Wat vind ik waar?

  Informatie over specifieke inkooponderwerpen vindt u op de volgende pagina’s:

  • bruikleen (bijvoorbeeld beademingsapparatuur, CPAP) gebruiksartikelen (bijvoorbeeld gehoorapparaten, orthopedische schoenen, orthesen, pruiken)
  • verbruiksartikelen (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, lijst van veelgestelde vragen en antwoorden aangaande de overeenkomsten Afvoerend- en Verbandmiddelen)
  • Gebruiksartikelen
 • Waar kan ik meer informatie vinden over zinnige zorg?

  Coöperatie VGZ heeft een behoorlijk wat zinnige zorg-initiatieven. Hieronder vindt u een overzicht van de pagina's waar meer informatie staat over zinnige zorg en over de gerelateerde Good Practices.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord