Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Hieronder vindt u informatie over ons inkoopbeleid:


Beleid 2019

Bekijk ons inkoopbeleid voor 2019*

In lijn met het besluit om de huidige Zorgovereenkomst Voetorthesen voor 2019 te verlengen, zijn de laatste woorden zoals opgenomen in het inkoopbeleid op pagina 5: “…op contractering voor voetorthesen in 2019 en verder” verwijderd.


Beleid 2018

Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2018


Beleid 2017

Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2017

Voor brillen in de aanvullende verzekering geldt dat deze per 2017 in natura verstrekt worden. Zorgaanbieders is gevraagd om voor 20 mei 2016 een offerte neer te leggen. De geoffreerde tarieven worden besproken met de afzonderlijke merken die deel uitmaken van Coöperatie VGZ. Afhankelijk van de keuze die het merk maakt wordt een samenwerking aangaan met 2 tot maximaal 4 aanbieders met een looptijd van minimaal 3 jaar. Voor niet gecontracteerde zorgaanbieders geldt een lagere restitutievergoeding.


Voor communicatieapparatuur is besloten de huidige overeenkomst voor één jaar te verlengen. Een nieuwe overeenkomst communicatiehulpmiddelen staat gepland voor het jaar 2018.