Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Hieronder vindt u informatie over ons inkoopbeleid:

Beleid 2019

Bekijk ons inkoopbeleid voor 2019

Beleid 2018

Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2018

Beleid 2017

Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2017

Voor brillen in de aanvullende verzekering geldt dat deze per 2017 in natura verstrekt worden. Zorgaanbieders is gevraagd om voor 20 mei 2016 een offerte neer te leggen. De geoffreerde tarieven worden besproken met de afzonderlijke merken die deel uitmaken van Coöperatie VGZ. Afhankelijk van de keuze die het merk maakt wordt een samenwerking aangaan met 2 tot maximaal 4 aanbieders met een looptijd van minimaal 3 jaar. Voor niet gecontracteerde zorgaanbieders geldt een lagere restitutievergoeding.

Voor communicatieapparatuur is besloten de huidige overeenkomst voor één jaar te verlengen. Een nieuwe overeenkomst communicatiehulpmiddelen staat gepland voor het jaar 2018.

Beleid 2016

Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2016

Inkoopprocedure- en documenten 2016
Selectiecriteria inkoop hulpmiddelen 2016
Inkoopprocedure Vernevelapparatuur 2016
Inkoopprocedure Slijmuitzuigapparatuur 2016 

Beleid 2015

Zorginkoopbeleid diabetes testmateriaal
Nota van inlichtingen
Zorgprotocol diabetes testmateriaal 

De inkoopprocedure diabetes testmateriaal voorziet in 2 vragenrondes hiermee verkrijgen potentiële inschrijvers duidelijkheid over de opdracht die VGZ heeft neergelegd. De vragen en antwoorden naar aanleiding van de eerste vragenronde zijn op 14 juli 2014 met de vragenstellers en inschrijvers gedeeld. U vindt deze vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen 1.

De antwoorden naar aanleiding van de tweede vragenronde zijn op 31 juli 2014 met inschrijvers en vragenstellers gedeeld. U vindt deze vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen 2.