Inkoopbeleid

We streven naar gepast gebruik, met een passende kwaliteit en prijs. Ook stimuleren we de inzet van hulpmiddelen om de zorg te ontlasten en de zelfredzaamheid te verhogen.

 Onze hoofdpunten

Kwaliteit en betaalbaarheid

We vinden het belangrijk dat onze leden de hulpmiddelen krijgen die zij nodig hebben. Passend bij de persoonlijke situatie: eenvoudig als het kan, complex als het moet. Het gaat hierbij om passende zorg met een daarbij passende kwaliteit en prijs. 

Wijkverpleging ontlasten

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Gelukkig is thuiszorg niet altijd nodig om zelfstandig te blijven wonen. Hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid bevorderen en spelen daarbij een belangrijke rol om de wijkverpleging te ontlasten.
 

Integrale samenwerking

Vaak zijn hulpmiddelen een klein onderdeel van de totale zorg, maar maken ze wel een groot verschil. Een goede samenwerking binnen de keten is daarom belangrijk. Zo kan alle benodigde zorg op elkaar afgestemd worden voor het juiste behandeltraject voor de patiënt. 

Zinnige zorg in de praktijk: Flash Glucose Monitoring (FGM)

De FGM vervangt de prikmomenten van de thuiszorg bij diabetes type II. Dit zorgt voor meer zelfregie van de patiënt, een beter inzicht in het verloop van de glucosewaarde én er komt 60% meer tijd vrij voor andere cliënten.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.