Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende hulpmiddelenzorg voor onze leden. We stimuleren zelfredzaamheid thuis, en zetten in op integrale ketensamenwerking.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Kwalitatieve en passende zorg voor de juiste prijs

Het is belangrijk dat patiënten hulpmiddelen krijgen die passend zijn bij hun persoonlijke situatie. Ook zetten we ons in voor kwalitatieve hulpmiddelen voor de juiste prijs.

Zelfredzaamheid thuis door hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid van mensen bevorderen, en dragen op die manier bij aan de kwaliteit van leven. Ook wordt de wijkverpleging hiermee ontlast.

Integrale samenwerking binnen de keten

Vaak zijn hulpmiddelen een klein onderdeel van de totale zorg, maar maken ze wel een groot verschil. Een goede samenwerking binnen de keten is daarom cruciaal.

 Onze hoofdpunten in het kort

Met ons inkoopbeleid zetten we samen met zorgaanbieders in op kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid van zorg. In deze video vertelt onze Chief Health Officer Cas Ceulen u over onze visie op zorginkoop: Samenwerken aan toekomstbestendige zorg.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de hulpmiddelenzorg is de Good Practice 'Hulpmiddelenautomaat'.  Bij de hulpmiddelenautomaat kunnen patiënten en mantelzorgers 24/7 terecht voor het direct verkrijgen of aanvragen van hulpmiddelen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam