Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

U als gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt in de meeste gevallen of onze verzekerden recht hebben op een hulpmiddel. In uitzonderlijke gevallen, zoals voor gelaatsprothesen, voeren wij die beoordeling uit. In deze gevallen vraagt de verzekerde vooraf schriftelijk toestemming aan ons.Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan moet uw klant zelf een machtiging bij ons aanvragen.

Machtiging hulpmiddel aanvragen

In het Reglement Hulpmiddelen staat per hulpmiddel aan welke voorwaarden een verzekerde moet voldoen.

U vraagt een machtiging voor uw klant aan met het aanvraagformulier machtiging.

Stuur deze machtiging naar:

Coöperatie VGZ
T.a.v. Declaratieservice
5600 RS EINDHOVEN

Wij handelen uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Is de aanvraag incompleet, onduidelijk of leidt deze tot discussie? Dan wijken we af van deze termijn. Checklist orthesen Wilt u een machtiging aanvragen voor orthesen? Dan moet deze aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor ontwikkelden wij de checklist orthesen.