Declareren met een BIZ-machtiging

Wilt u binnen de gebruikerstermijn declareren of boven het standaard tarief? Dan heeft u een machtiging nodig voor een bijzondere individuele zorgvraag. Dit noemen we een BIZ-machtiging. Is uw BIZ-machtigingsaanvraag goedgekeurd? Dan kunt u via onderstaand formulier declareren. Wilt u een BIZ-machtiging aanvragen? Vraag dan een nieuwe machtiging aan. Dit formulier is alleen bestemd voor declaraties.

Formulier declareren met een BIZ-machtiging

Let op: Uw declaratie moet voldoen aan de eisen van een correcte BIZ-declaratie. Alleen dan kunnen we uw declaratie in behandeling nemen.

Vermeld het volgende adres op uw nota: Coöperatie VGZ, Afdeling Declaratie Hulpmiddelen, Postbus 25150, 5600 RS Eindhoven


Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage(n) is 11 MB. Wilt u meerdere bijlagen meesturen? Gebruik dan een ZIP-bestand, of voeg per uploadveld één bestand toe. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), gif, jpg, pdf, png, tif(f), xls(x). Beveiligde bestanden of bestanden met een (extra) wachtwoord worden niet geaccepteerd.

Creditnota aanleveren

U kunt ook creditnota’s aanleveren via dit formulier. Stuur de creditnota als bijlage mee, net zoals u een normale factuur zou indienen. Vermeld ook het machtigingsnummer. Zo kunnen wij de BIZ-machtiging aan de declaratie koppelen. Wij zullen de declaratie dan voor u crediteren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam