Declareren met een BIZ-machtiging

Wilt u binnen de gebruikerstermijn declareren of boven het standaard tarief? Dan heeft u een machtiging nodig voor een bijzondere individuele zorgvraag, dit noemen we een BIZ-machtiging. Is uw BIZ-machtigingsaanvraag goedgekeurd? Dan kunt u via onderstaand formulier declareren.

Uw declaratie moet voldoen aan de eisen van een correcte BIZ-declaratie. Alleen dan kunnen we uw declaratie in behandeling nemen.

Formulier declareren BIZ-machtiging

Let op: dit formulier is alleen bestemd voor declaraties. Wilt u een BIZ-machtiging aanvragen? Vraag dan een nieuwe machtiging aan. 

Richt uw nota aan: Coöperatie VGZ, Afdeling Declaratie Hulpmiddelen, Postbus 25150, 5600 RS Eindhoven


Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage(s) is 11 MB. Wilt u meerdere bijlages meesturen? Gebruik dan een ZIP-bestand, of voeg per uploadveld één bestand toe. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), gif, jpg, pdf, png, tif(f), xls(x). Beveiligde bestanden of bestanden met een (extra) wachtwoord worden niet geaccepteerd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam