Start met declareren

U kunt ervoor kiezen om uw declaraties uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. Declareert u zelf? Dan helpen we u graag op weg. U registreert en declareert eenvoudig, snel en transparant via VECOZO.

 Declareren niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag. Op de pagina Niet-gecontracteerde zorg leest u onder andere welke betaaltermijnen en afspraken over maximale vergoedingen voor u gelden.

 Volg het stappenplan

 1. Bespreek vooraf kosten en vergoedingen met uw cliënt

  Zo voorkomt u verrassingen naderhand
 2. Vraag - als het nodig is - vooraf een machtiging aan

  Controleer of u vooraf toestemming (een machtiging) nodig heeft.
 3. Zorg dat wij uw correcte rekeningnummer hebben

  Geef uw (gewijzigde) rekeningnummer aan ons door.
 4. Uw cliënt(e)

  • Heeft géén Wlz-indicatie
  • Is verzekerd bij een van onze merken
 5. Dien uw declaratie in via Declaratieportaal VECOZO

  Zorg dat uw declaratie voldoet aan alle kenmerken van een goede declaratie. Op de website van VECOZO vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u declaraties bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan.

Uitbetaling declaraties

Wij betalen uw declaratie binnen 30 dagen na ontvangst aan u uit. Goed om te weten: De ontvangstdatum is niet altijd de datum waarop u de declaratie heeft ingediend. Dit kan komen doordat de declaratie na kantooruren of in het weekend ingediend is.

Verrekening eigen risico

Declareert u hulpmiddelen waarbij een eigen risico door de verzekerde betaald moet worden? Wij betalen dit bedrag aan u. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een nota voor het betalen van het eigen risico.

Voorlopige uitbetalingen

Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Door het uitvoeren van controles kunnen we erachter komen dat bedragen die u al heeft ontvangen, toch te hoog zijn. Deze verrekenen we met nieuwe declaraties. In sommige gevallen vorderen we een bedrag terug. Maar dit proberen we te voorkomen. Ontvangt u een lagere uitbetaling dan verwacht? Dan kunt u een rekening courant overzicht aanvragen. Hierin worden alle verrekeningen opgenomen.

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de volgende 3 standaarden:

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma

Uw declaratieprogramma heeft naast de optie 'debet' ook een optie 'credit'. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

U crediteert een foutieve declaratie alleen als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Wilt u een declaratie wijzigen? Dan moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte te crediteren van een declaratie die al vergoed is.

 Zo informeren wij uw patiënt(e)

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten is opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam