Cessieverbod en strikter betaalbeleid

Om u en uw patiënten zo goed mogelijk te informeren over het cessieverbod en het striktere betaalbeleid vanaf 1 januari 2023, vindt u hieronder alle veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wij streven ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Ook hebben we de wettelijke en maatschappelijke taak om de doelmatigheid van de zorg te garanderen en de kosten van administratie en onze eigen organisatie zo laag mogelijk te houden.
 • Met het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

  Daarnaast gaan wij vanaf 1 januari 2023 strikte voorwaarden hanteren voor declareren (via VECOZO) door niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de hulpmiddelenzorg. Voor u, als niet-gecontracteerde zorgaanbieder, betekent dit dat u per 1 januari 2023 niet meer rechtstreeks via VECOZO bij ons kunt declareren. Hierdoor ontvangt u voor Hulpmiddelen uit de basisverzekering met een leverdatum in 2023 géén rechtstreekse betalingen meer van ons. Uw declaraties met een leverdatum vanaf 1-1-2023 worden afgewezen. De verzekerde kan de nota zelf bij ons indienen.

  Uitzondering: wordt het te declareren hulpmiddel vergoed uit de aanvullende verzekering van onze verzekerde? Dan kunt u deze wel nog rechtstreeks bij ons declareren.

 • Om uw klanten  te helpen, kunt u ze adviseren de Zorgzoeker te raadplegen op de website van hun verzekering, bijvoorbeeld VGZ. In de Zorgzoeker zien uw klanten in één oogopslag alle zorgaanbieders in hun regio, waarmee wij een overeenkomst hebben.
 • Zorg die in 2022 is geleverd maar in 2023 wordt gedeclareerd, kan nog gewoon rechtstreeks bij ons gedeclareerd worden. Ook door niet-gecontracteerde zorgaanbieders. U dient uw declaratie in via VECOZO.

  Zorg die in 2023 geleverd wordt, kan vanaf 1 januari 2023 alleen nog door onze verzekerden gedeclareerd worden.

 • Uw klanten/onze leden kunnen declaraties op 3 manieren bij ons indienen: 

  • Via de website van hun verzekering, bijvoorbeeld vgz.nl
  • Via de app van hun verzekering, bijvoorbeeld die van VGZ.
  • Per post
 • Geef uw klant een nota mee, waarop de volgende gegevens staan:

  • uw NAW-gegevens en die van uw praktijk (let op: de naam van uw praktijk moet op de nota hetzelfde zijn als in Vektis)
  • uw persoonlijke- en praktijk AGB-code 
  • de NAW-gegevens van de verzekerde 
  • het klantnummer en/of de geboortedatum van de verzekerde
  • datum levering
  • het geleverde hulpmiddel
  • aantal (indien er meerdere gelijke hulpmiddelen geleverd zijn)

  Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders kan uw nota worden afgewezen.  Heeft u meerdere AGB-codes? Gebruik dan de AGB-code die voor deze zorg noodzakelijk is.

   
  • Indien uw klant de declaratie online indient, ontvangt hij/zij het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op zijn/haar bankrekening.
  • Indien uw klant de declaratie per post indient, ontvangt hij/zij het bedrag binnen 10 werkdagen op zijn/haar bankrekening.

  Let op: conform de voorwaarden van onze naturapolissen geldt dat niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Voor een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief. Adviseer uw klant zijn/haar polisvoorwaarden zelf te raadplegen.

 • Nee, op dit moment is het voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet mogelijk om een betaalovereenkomst bij ons aan te vragen en/of af te sluiten.
 • Als u wél een overeenkomst hebt voor het betreffende hulpmiddel, kunt u die e-mail beschouwen als niet verzonden. Mogelijk bent u in het afgelopen jaar gewisseld van AGB-code of heeft u een overeenkomst met ons afgesloten, waardoor uw e-mailadres onterecht in onze verzendlijst terecht is gekomen.

Staat uw vraag er niet tussen? 

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam