Waar moet een BIZ-declaratie aan voldoen

Wilt u declareren met een BIZ-machtiging? Dan moet deze declaratie aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen hebben we voor u hieronder op een rij gezet. Alleen originele nota's kunnen we beoordelen. Een kopie of aanmaning kunnen we niet in behandeling nemen.

 Criteria voor een BIZ declaratiefactuur

Factuurgegevens

 • Factuurnummer
 • Factuurdatum
 • Totaalbedrag te voldoen

Verzekerde

 • Naam verzekerde
 • Geboortedatum verzekerde
 • Verzekerdenummer

Praktijkgegevens

 • Naam praktijk/instelling
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaatsnaam
 • Telefoonnummer
 • AGB-code praktijk/instelling

Declaratiegegevens

 • Omschrijving geleverde zorg
 • Eventuele positie of zijde van het hulpmiddel
 • Aantal geleverde hulpmiddelen
 • Tarief
 • Afleverdatum
 • Eventuele begin- en einddatum van de levering
 • Machtigingsnummer (wanneer nodig)

Adres

Richt uw declaratie aan:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven


De nota moet gericht zijn aan Coöperatie VGZ. Nota's gericht aan verzekerden worden niet in behandeling genomen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam