Reglement hulpmiddelen

Alle hulmiddelen staan vermeld in het reglement hulpmiddelen. In dit reglement leest u belangrijke informatie en voorwaarden.

 Reglement hulpmiddelen

Het reglement hulpmiddelen is een uitwerking van onze verzekeringsvoorwaarden. Hierin staan alle hulpmiddelen vermeld, en leest u ook:
 • of de verzekerde het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
 • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
 • of er een verwijzing nodig is en zo ja, van wie
 • of de verzekerde vooraf onze toestemming nodig heeft (voor eerste aanschaf, herhaling of reparatie)
 • de gebruikstermijn van het betreffende hulpmiddel
 • bijzonderheden zoals maximale vergoedingen of wettelijke eigen bijdragen 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam