Verpleeghulpmiddelen

Voor het leveren van verpleeghulpmiddelen kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

 Verschillende typen verpleeghulpmiddelen

We onderscheiden verschillende verpleeghulpmiddelen:

 • Rolstoel kortdurend gebruik
 • Drempelhulp
 • Loopwagens niet zijnde rollators
 • Stoelen voorzien van een trippelfunctie
 • Loopfietsen niet elektrisch
 • Aangepaste tafels
 • Aangepaste stoelen
 • Antidecubitus zitkussens
 • Lucht- en windring
 • Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen
 • Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen
 • Anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken
 • Dekenbogen, glij- en rollakens, onrusthekken, bedrugsteunen, infuusstandaarden en bedleestafels
 • Bedgalgen (papegaaien) en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen
 • Bedverkorters, bedverlengers en bedverhogers (klossen)
 • Ondersteken

 Heeft u een machtiging nodig?

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan heeft u een machtiging nodig voor:

 • Aangepaste stoelen.

Voor alle andere verpleeghulpmiddelen heeft u geen machtiging nodig.

 

Is er een machtiging nodig? Dan vraagt u deze zelf aan. U levert hiervoor de onderstaande gegevens aan.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft onze verzekerde geen machtiging nodig voor de volgende verpleeghulpmiddelen:

 • Drempelhulp
 • Lucht- en windring
 • Dekenbogen, glij- en rollakens, onrusthekken, bedrugsteunen, infuusstandaarden en bedleestafels
 • Bedgalgen (papegaaien) en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen
 • Bedverkorters, bedverlengers en bedverhogers (klossen)
 • Ondersteken

Voor alle andere verpleeghulpmiddelen heeft onze verzekerde wel een machtiging nodig.


Onze verzekerde vraagt hiervoor een machtiging aan. De verzekerde heeft wel uw hulp nodig bij het verzamelen van onderstaande gegevens.

 Deze gegevens levert u of onze verzekerde aan

Het functioneringsgericht voorschrift hoeft niet aangeleverd te worden als:

 • het een herhaalverstrekking betreft, én
 • de medische indicatie onveranderd is, én
 • wij het functioneringsgericht voorschrift al hebben ontvangen.

Aanvullende gegevens

Hieronder leest u welke aanvullende gegevens u in sommige gevallen aanlevert naast de bovengenoemde gegevens.

 • Voor de aanvraag van aangepaste stoelen zijn de volgende gegevens nodig: 

  Indicatierapport
  van de zorgaanbieder, met daarin de volgende informatie:

  • Beschrijving functiebeperkingen en zitprobleem.
  • Doel inzet voorziening met daarbij vermeld bij welke activiteiten en in welke frequentie de voorziening gebruikt zal worden.
  • Pakket van eisen aan voorziening.
  • Weergave overige hulpmiddelen zoals trippelstoel of rolstoel die door verzekerde gebruikt worden.
  • Afweging/ selectie met daarin vermeld waarom de functiebeperkingen van verzekerde niet gecompenseerd worden met een reguliere ergonomische stoel in passende maatvoering met verstellingen.

  Let op: onze verzekerde heeft geen recht op een aangepaste stoel met alleen een sta-op functie.

 Vraag een machtiging aan

 • U heeft een overeenkomst met ons

Vraag zelf een machtiging aan via onderstaande knop.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

 Bijzonderheden

 • Voor onderstaande verpleeghulpmiddelen geldt een bruikleen van maximaal 26 weken. Deze periode wordt meestal vastgesteld in de Wmo.

  • Rolstoel kortdurend gebruik
  • Drempelhulp
  • Lucht- en windring
  • Losse toiletverhogers (deze periode kan na 26 weken alleen verlengd worden met een aanvullende verzekering met Hulpmiddelen budget)
 • Een antidecubitus kussen dat onderdeel is van een rolstoel of een kinderduwwandelwagen komt alleen voor vergoeding in aanmerking als onze verzekerde de rolstoel of kinderduwwandelwagen ook van ons in bruikleen heeft.
 • Onze verzekerde heeft recht op een loopfiets als de verzekerde niet kan volstaan met een eenvoudig loophulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een rollator

 Staat uw hulpmiddel er niet bij?

Staat uw hulpmiddel niet op deze pagina? Bekijk dan opnieuw onze lijst met alle hulpmiddelen. Valt uw hulpmiddel niet onder één van deze categorieën? Kies dan voor 'Overige hulpmiddelen'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam