Overige hulpmiddelen

Valt het hulpmiddel dat u wilt leveren niet onder 1 van de categorieën op de pagina machtigingen? Dan vraagt u een machtiging aan als 'overig hulpmiddel'. Bekijk hieronder welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

  U heeft een kwaliteitseis of keurmerk nodig

U heeft in sommige gevallen een kwaliteitseis of keurmerk nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bekijk hiervoor het reglement hulpmiddelen.

 Heeft u een machtiging nodig?

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan heeft u in sommige gevallen een machtiging nodig. Raadpleeg hiervoor uw overeenkomst met ons.


Is er wel een machtiging nodig? Dan vraagt u deze zelf aan. U levert hiervoor de onderstaande gegevens aan.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft onze verzekerde vaak een machtiging nodig om hulpmiddelen vergoed te krijgen. In het reglement hulpmiddelen vindt u voor welke hulpmiddelen er een machtiging nodig is.

Onze verzekerde vraagt hiervoor een machtiging aan. De verzekerde heeft wel uw hulp nodig bij het verzamelen van onderstaande gegevens.

 Deze gegevens levert u of onze verzekerde aan

Het functioneringsgericht voorschrift hoeft niet aangeleverd te worden als:

 • het een herhaalverstrekking betreft, én
 • de medische indicatie onveranderd is, én
 • wij het functioneringsgericht voorschrift al hebben ontvangen.

Aanvullende gegevens

Hieronder leest u welke aanvullende gegevens nodig zijn, naast de bovengenoemde gegevens.

 • Voor de aanvraag van een hulphond of blindengeleidehond zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een ingevuld 'Algemeen aanvraagformulier Hulpmiddelen'.
  • Een gemotiveerde aanvraag. Omschrijf hierin waarom gangbare hulpmiddelen op geen enkele manier adequaat zijn.
  • Verslag van maatschappelijk werker van audiologisch centrum die de verzekerde begeleid.
  • Praktische indicatiestelling door een medewerker van een hondenschool.

  • U hoeft geen offerte aan te leveren voor hulphonden.
 • U levert voor verbandmiddelen ook het volgende formulier aan:

  Voor meer informatie over het ontstaan en de randvoorwaarden voor het gebruik van dit formulier, verwijzen we u naar toelichting bij het aanvraagformulier verbandmateriaal.

 Vraag een machtiging aan

 • U heeft een overeenkomst met ons

Vraag zelf een machtiging aan via onderstaande knop.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam