Orthopedisch schoeisel

Voor het leveren van individueel orthopedisch schoeisel kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft en welke gegevens u of onze verzekerde hiervoor moet aanleveren.

  U heeft een SEMH-erkenning OSB nodig

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft u een SEMH-erkenning OSB nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van orthopedisch schoeisel.

 Heeft u een machtiging nodig?

U heeft in de volgende gevallen een machtiging nodig:

 • Bij een eerste verstrekking van orthopedisch schoeisel aan onze verzekerde. Dit geldt ook wanneer de verzekerde eerder schoeisel van een andere leverancier ontvangen heeft of u tussentijds uw AGB-code wijzigt.
 • Bij het leveren van zwaarder of duurder schoeisel.
 • Bij herverstrekking of een nieuwe verstrekking binnen de termijn die in uw overeenkomst of het reglement hulpmiddelen vermeld staat. Dit is alleen toegestaan als de medische indicatie wijzigt of bij aantoonbare progressie, degressie of maatverandering.
 • Bij een niet-aflevering. Niet-aflevering kan ontstaan als gevolg van een operatieve ingreep aan de voet, een gewijzigde medische indicatie of het overlijden van de verzekerde.
 • Aanpassingen en/of reparaties na het verstrijken van de minimale gebruikstermijn, waarbij de verzekerde niet over 2 paar adequate schoenen beschikt.

 • Is er sprake van een overstap van zorgverzekeraar maar is de zorgaanbieder onveranderd? Dan hoeft er geen machtiging aangevraagd te worden. U kunt dan declareren met een vervolg- of reservewisselpaar aansluitend op de termijnen zoals gedeclareerd bij de vorige zorgverzekeraar.

 Deze gegevens levert u of onze verzekerde aan

Is er een machtiging nodig? Dan hebben wij altijd onderstaande gegevens nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen:
 • Prijsopgave.
 • Functioneringsgericht voorschrift. Twijfelt u van wie het voorschrift moet komen? Bekijk dan het reglement hulpmiddelen.
 • Objectieve beschrijving van de functiebeperking en mogelijkheden van de verzekerde (het liefst kwantitatief onderbouwd).
 • Omschrijving van het doel van het hulpmiddel.
 • Pakket van eisen waar het hulpmiddel aan moet voldoen.
 • Onderbouwde verantwoording van de gemaakte keuze voor het hulpmiddel waarbij Stepped Care (meer informatie hierover leest u onderaan de pagina) centraal staat.

Bij niet-aflevering is, daarnaast de informatie nodig:

 • Reden waarom de niet-aflevering is ontstaan.
 • De fase van de schoen.

 Vraag een machtiging aan

 • U heeft een overeenkomst met ons

Vraag zelf een machtiging aan via onderstaande knop.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

 Levering van voetorthesen op basis van Stepped care

Voetorthesen bestaan in verschillende vormen. Van eenvoudig tot meer geavanceerde oplossingen. We verwachten dat u als zorgaanbieder een stappenplan van Stepped care doorloopt. Waarbij u de eenvoudigste en goedkoopste oplossing voor onze verzekerde als eerste overweegt. Verwacht u dat deze oplossing niet het gewenste effect zal hebben? Dan overweegt u de op-één-na eenvoudigste oplossing. Zo gaat u door totdat u uiteindelijk bij een passende oplossing voor onze verzekerde uitkomt.

 

U hoeft hiervoor niet alle verschillende voetorthesen uit te proberen voor onze verzekerde. Maar we verwachten bij uw aanvraag wel een motivatie. In deze motivatie omschrijft u waarom u verwacht dat de eenvoudigere oplossingen niet het gewenste effect zullen hebben.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam