Thuisdialyse

Voor het leveren van hulpmiddelen die samenhangen met thuisdialyse kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

 Heeft u een machtiging nodig?

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan hoeft u geen machtiging aan te vragen voor het leveren van hulpmiddelen voor thuisdialyse.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft onze verzekerde een machtiging nodig. De verzekerde vraagt hier zelf een machtiging voor aan. Uw hulp is nodig bij het verzamelen van onderstaande gegevens.

 • Een ingevuld Aanvraagformulier Thuisdialyse
  Let op: stopt onze verzekerde voor langer dan een maand met thuisdialyse? Dan moet dit zo snel mogelijk aan ons gemeld worden. Dit regelt de verzekerde via de website van de verzekering.
 • Offerte (bij woningaanpassingen zijn 2 offertes van erkende aannemersbedrijven nodig)

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | Zekur | Zorgzaam

 Staat uw hulpmiddel er niet bij?

Staat uw hulpmiddel niet op deze pagina? Bekijk dan opnieuw onze lijst met alle hulpmiddelen. Valt uw hulpmiddel niet onder één van deze categorieën? Kies dan voor 'Overige hulpmiddelen'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam