Orthesen

Voor het leveren van orthesen kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

  U heeft een SEMH-erkenning OIM nodig

U heeft een SEMH-erkenning OIM nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het leveren van orthesen.

Is er sprake van een Wlz-indicatie met verblijf en behandeling? Dan dan neemt u voor vergoeding van orthesen contact op met het zorgkantoor.

 Heeft u een machtiging nodig?

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan heeft u altijd een machtiging nodig voor:

 • Reparaties en aanpassingen (behalve heup KEVO)
 • Nachtvoorzieningen
 • Reserve hulpmiddelen (behalve reserve confectiebuikbreukband)
 • Overlappende orthesen
 • Vervanging binnen termijn

U heeft geen machtiging nodig voor:

 • Confectiekorset of -breukband

Voor het leveren van alle andere orthesen heeft u in sommige gevallen een machtiging nodig. U kunt de tarievenlijst van uw overeenkomst raadplegen om te zien voor welke orthesen u geen machtiging nodig heeft.

Is er wel een machtiging nodig? Dan vraagt u deze zelf aan. U levert hiervoor de onderstaande gegevens aan.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft onze verzekerde een machtiging nodig om de orthese vergoed te krijgen.


Onze verzekerde vraagt hiervoor een machtiging aan. De verzekerde heeft wel uw hulp nodig bij het verzamelen van onderstaande gegevens.

 Deze gegevens levert u of onze verzekerde aan

Bij een machtigingsaanvraag hebben wij altijd onderstaande gegevens nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Gebruik ook de checklist orthesen om er zeker van te zijn dat u alle gegevens aangeleverd heeft. 

Is het type orthese waarvoor u een machtiging wilt aanvragen niet expliciet benoemd? Vraag de machtiging dan aan als 'overige orthesen'.

Breukband

Elleboog- of schouderorthese

Halskraag

KEVO of EVO

Knieorthese

Korset

Pols- en handorthesen

Silversplints

Overige orthesen

*Twijfelt u van wie het functioneringsgericht voorschrift moet komen? Bekijk dan het reglement hulpmiddelen.

Het functioneringsgericht voorschrift hoeft niet aangeleverd te worden als:

 • het een herhaalverstrekking betreft, én
 • de medische indicatie onveranderd is, én
 • wij het functioneel voorschrift al hebben ontvangen.

 Vraag een machtiging aan

 • U heeft een overeenkomst met ons

Vraag zelf een machtiging aan via onderstaande knop.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Onze verzekerde vraagt de machtiging aan via:

VGZ | IZZ door VGZ | IZA | UMC | VGZbewuzt | Univé | ZEKUR | Zorgzaam

 Machtigingenportaal VECOZO

U kunt eenvoudig de machtiging aanvragen via ons algemeen aanvraagformulier. U kunt uw machtiging voor orthesen ook aanvragen via VECOZO. De verwerkingstijden zijn hetzelfde.

 Staat uw hulpmiddel er niet bij?

Staat uw hulpmiddel niet op deze pagina? Bekijk dan opnieuw onze lijst met alle hulpmiddelen. Valt uw hulpmiddel niet onder één van deze categorieën? Kies dan voor 'Overige hulpmiddelen'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam