Inkoopbeleid

We geloven in een sterke organisatie van de eerstelijnszorg. Dit voorkomt onnodig gebruik van duurdere specialistische of intramurale zorg. Op deze pagina leest u meer over het inkoopbeleid.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

Eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) zien we als belangrijke aanvulling op de keten voor zorg aan kwetsbare groepen.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Optimale inzet ELV / GRZ
 • Het regionale coördinatiepunt
 • Positie specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria leest u in ons inkoopbeleid.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. In 2019 viel deze zorg onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wlz. Per 2020 is een deel van de GZSP - de zorg door de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG) - overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees meer over de zorgovereenkomst GZSP 2020

Het jaar 2020 zagen wij als een overgangsjaar ter voorbereiding op de volledige overheveling in 2021. De inkoopcriteria en het zorginkoopproces staan beschreven in het inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020.

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop 2020 voor Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen.

Aanvulling inkoopbeleid 2020

In landelijk verband zijn minimumvereisten aan de regionale coördinatiefunctie ELV afgesproken. Voor een nadere duiding van de minimumvereisten die wij aan de regionale coördinatiefunctie stellen, verwijzen wij u graag naar de gezamenlijke publicatie van Actiz en Zorgverzekeraars Nederland.

> Publicatie Actiz en Zorgverzekeraars Nederland

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wat is het landelijk kwaliteitskader ELV en waar is deze te vinden?

  Er is geen landelijk kwaliteitskader ELV. Dit betreft een fout in de inkoopvoorwaarden en wordt aangepast. 
 • Welke indicatoren moeten aangeleverd worden om transparatie te leveren?

  Van u als zorgaanbieder vragen wij transparantie voor de indicatoren kwaliteit en kosten. Onder kwaliteit verstaan wij het percentage patiënten die na de opname naar huis gaan en de NPS-score. Onder de component kosten verstaan wij de ligduur en de kosten per patiënt.
 • Hoe gaat VGZ ermee om als een zorgaanbieder van geriatrische revalidatiezorg niet beschikt over een centrale, specialistische locatie per aandoening?

  Voor specifieke doelgroepen (zoals cliënten die een amputatie hebben ondergaan of een CVA hebben gehad) is centralisatie op een specialistische locatie noodzakelijk. Dit om tot voldoende volume te komen en er voor te zorgen dat zorgverleners ervaren, bevoegd en bekwaam blijven binnen deze specialistische doelgroepen
 • Wij zijn van mening dat een anti-decubitus matras niet standaard moet worden gebruikt maar dat hier een medische indicatie aan ten grondslag moet liggen. Is VGZ het hiermee eens?

  Een anti-decubitus matras moet standaard aanwezig zijn binnen het eerstelijnsverblijf. Alleen bij een ernstig verhoogd risico of daadwerkelijk aanwezige decubitus(wonden) dient er conform de landelijke afspraken en richtlijnen een anti-decubitus matras ingezet te worden. In overige gevallen volstaat een preventief volwaardig matras. Dit betekent dat anti-decubitus matras direct ingezet moet kunnen worden wanneer het noodzakelijk is.
 • Wat als een cliënt niet binnen 24 uur opgenomen kan worden in een instelling voor eerstelijnsverblijf?

  VGZ stelt als inkoopvoorwaarde dat een cliënt die ELV nodig heeft, binnen 24 uur opgenomen kan worden. Als u hier niet aan kunt voldoen, doordat alle bedden bezet zijn of wanneer er niet voldoende bevoegd en bekwaam personeel is, dan dient u contact op te nemen met het regionale coördinatiepunt. Hier zijn de beschikbare bedden inzichtelijk voor de regio en wordt een oplossing geboden. Mocht het coördinatiepunt geen uitkomst bieden, dan kunnen wij de verzekerde ook ondersteunen bij het vinden van een ELV bed.
Staat uw vraag over het inkoopbeleid er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord