Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Bij VGZ geloven we in een sterke organisatie van de eerstelijnszorg. Dit voorkomt onnodig gebruik van duurdere specialistische of intramurale zorg. Op deze pagina leest u meer over het inkoopbeleid.

Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg

Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) worden beide gekenmerkt door een tijdelijke periode van zorg, waarbij de verwachting is dat de patiënt op korte termijn herstelt (met uitzondering van palliatieve zorg). Gezien de overeenkomsten tussen ELV en GRZ kopen wij deze zorg waar mogelijk geïntegreerd in. 

In het inkoopbeleid eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg leest u meer over onze speerpunten, criteria en het procesverloop van zorginkoop. Bekijk hier het:

> Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2020 (laatste update juli 2019)
> Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2019
> Inkoopbeleid Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2018

> Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop 2020 voor Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen

Aanvulling inkoopbeleid 2020

In landelijk verband zijn minimumvereisten aan de regionale coördinatiefunctie ELV afgesproken. Voor een nadere duiding van de minimumvereisten die wij aan de regionale coördinatiefunctie stellen, verwijzen wij u graag naar de gezamenlijke publicatie van Actiz en Zorgverzekeraars Nederland.

> Publicatie Actiz en Zorgverzekeraars Nederland

Bekijk in de video's hieronder onze toelichting op het inkoopbeleid eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2019.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord