Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende zorg. We stimuleren de inzet van zorg die bijdraagt aan zelfredzaamheid, zodat onze leden zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

 Onze hoofdpunten

Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is zorg voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het biedt mogelijkheid voor tijdelijke opname gericht op herstel en terugkeer naar huis.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is zorg gericht op het (opnieuw) aanleren van vaardigheden om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk terug te laten keren naar de eigen thuissituatie.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is zorg bestaande uit de inzet van behandeling en specifieke expertises, voor specifieke patiënten die thuis wonen.

Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

 Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

 Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.