Algemene informatie

Op deze pagina vindt u de verschillende 'Lijsten maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders', onze algemene inkoopvoorwaarden en onze controleplannen. Ook leest u meer over de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

 Lijst maximale vergoedingen

Bekijk de Lijst maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders die voor uw patiënt of cliënt van toepassing is:

 Controleplannen

De algemene controleplannen vindt u hier:

Activeer de VECOZO Berichtenbox

We vinden het belangrijk om op een vertrouwelijke manier om te gaan met privacygevoelige informatie.

 

Om veilig en versleuteld gegevens te delen met betrekking tot de controles, vragen wij u om de VECOZO Berichtenbox te activeren. U leest er meer over in deze handleiding en op de website van VECOZO.

Conflict of meningsverschil over zorgcontractering

Heeft u als zorgaanbieder of zorgorganisatie een conflict of meningsverschil over zorgcontractering? Dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering. Dat is meestal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan het inschakelen van een rechter.

U kunt hier terecht met precontractuele en contractuele geschillen

De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u aan de geschilleninstantie voorleggen.

Meer informatie vindt u bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering. Meer informatie over de vormen van geschillenbeslechting en de kosten ervan kunt u vinden op de website van het Nederlands Arbitrage Instituut.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam