ELV, GRZ & GZSP
Eerstelijnsverblijf, Geriatrische revalidatiezorg en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Service & contact voor zorgaanbieders

Waarmee kunnen we u helpen?

Regel het online

 1. Regel direct online

  U kunt steeds meer zaken online regelen, wijzigen of doorgeven. 
 2. Bekijk actuele meldingen en nieuwsberichten

 3. Vind direct antwoord op uw vraag

  Bekijk hieronder het overzicht van de veelgestelde vragen.

Neem contact op

 Bel ons

Maandag t/m vrijdag,
van 9.00 - 17.00 uur:

ELV     088 - 131 16 10     

GRZ    040 - 297 54 03

GZSP  088 - 131 16 26


 Vul het contactformulier in

Zijn we telefonisch niet bereikbaar? Gebruik ons contactformulier.


Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Nee, de behandelend specialist en/of huisarts bepaalt of verlenging van ELV (eerstelijns verblijf) nodig is. We hanteren geen machtigingsvereiste voor ELV. U kunt dus gewoon bij ons declareren.
 • Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, levert u een creditregel aan via VECOZO.
   
  Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 2.000 declareerde en wij € 1.500 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 1.500 in op de creditregel.
   
  U kunt een foutieve declaratie alleen crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen.
 • De Wet zorg en dwang regelt de rechten in situaties waarbij sprake is van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Het betreft meestal mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

  Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang

  Met ingang van 1 januari 2021 heeft de NZa een prestatiebeschrijving vastgesteld voor de medische verklaring in het kader van de Wzd. De prestatiebeschrijving in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg ziet alleen toe op de toepassing van de Wzd voor personen zonder Wlz indicatie, waarbij een opname benodigd is waartegen de betrokkene zich verzet. Voor dit verzoek is een verklaring nodig van een ter zake kundige arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten of Specialist Ouderengeneeskunde) die de cliënt met oog op de medische verklaring kort te voren heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was (d.w.z. minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan de cliënt).

  Inmiddels zijn ook andere prestaties toegevoegd. Zie hiervoor de beleidsregel van de NZa.

  Declaratiewijze

  Declaraties kunt u op de voor u gebruikelijke digitale manier indienen en deze worden conform de NZa beleidsregel vergoed. Hieraan voorafgaand wordt getoetst of u voldoet aan de bevoegdheidseisen.
   
 • Declaraties voor een cliënt die in een Wlz-instelling verblijft en daar behandeling krijgt, dient u in bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. De Wlz-instelling is namelijk verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg.

  Dient u de declaratie toch bij ons in?

  Dan wordt deze afgewezen met retourcode 8983. In de retourinformatie leest u dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. De declaratie kunt u dan alsnog indienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

  Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de Wlz-raadpleegfunctie op de website van VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam