Zorgkostenplafond

Binnen de ELV, GRZ & GZSP werken we met een zorgkostenplafond. Op die manier houden we grip op de zorgkosten. U heeft als zorgaanbieder de verantwoordelijkheid om het zorgkostenplafond in de gaten te houden en uw zorg gelijkmatig over het jaar te verspreiden.

 Zorgkostenplafond om zorg betaalbaar te houden

Het zorgkostenplafond is een belangrijk middel om grip te houden op de zorgkosten binnen de  ELV, GRZ & GZSP. Het betekent dat we een maximum aan kosten aan u uitbetalen binnen de termijn van de overeenkomst. Deze uitbetaling vindt plaats op basis van de ingediende en goedgekeurde declaraties.

  Houd uw zorgkostenplafond in de gaten

In onze overeenkomst hebben we een zorgkostenplafond vastgesteld. Het is belangrijk dat u zelf het zorgkostenplafond continu monitort. Op die manier kunt u de zorg die u verleent gelijkmatig over het jaar verspreiden, en gedurende het hele jaar zorg verlenen. Komt uw zorgkostenplafond al eerder in zicht? Dan kunt u een aanvraag voor verhoging van uw zorgkostenplafond indienen. Deze aanvraag beoordelen we op meerdere punten.

 Verhogingsaanvraag zorgkostenplafond indienen

Verwacht u dit jaar meer verzekerden te behandelen dan uw zorgkostenplafond toelaat? Dan kunt u via uw zorginkoper of via onderstaand formulier een verhoging van uw zorgkostenplafond aanvragen. Doe dit wanneer u 70% van het zorgkostenplafond heeft bereikt. Zo kunt u altijd nog bijsturen. Het doen van een aanvraag is namelijk nog geen garantie dat de verhoging daadwerkelijk wordt toegepast. 

De beoordeling van uw aanvraag

Nadat u een aanvraag voor verhoging van het zorgkostenplafond heeft ingediend, gaan wij deze beoordelen. Alleen compleet en correct ingevulde aanvragen kunnen we in behandeling nemen. 

We beoordelen uw aanvraag onder andere op de volgende punten:

 • De groei van het aantal cliënten en de verhouding tot regionale ontwikkelingen
 • Hoe de realisatie van de eventuele afspraak op gemiddeld aantal ligdagen per cliënt zich ontwikkelt
 • De uitkomsten van de laatste benchmark
 • Een zorginkoper bekijkt of er nog extra informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen. Wanneer de informatie compleet is, hoort u binnen 3 weken of uw zorgkostenplafond (deels) wordt verhoogd.
Wanneer de verhoging wordt toegekend, vergoeden wij uw declaraties weer tot de hoogte van het nieuwe zorgkostenplafond. Een verhoogd zorgkostenplafond is geldig wanneer deze is vastgelegd met een addendum in VECOZO en u deze heeft geaccepteerd.

 Vergoedingen

Als u het zorgkostenplafond heeft bereikt, vergoeden wij declaraties boven dat bedrag niet meer. U kunt over deze overschrijding en eventueel over overschrijdingen op de ligduur mogelijk een vordering ontvangen.

 Declaraties indienen

Het is verplicht om ook na het bereiken van uw zorgkostenplafond uw declaraties te blijven indienen. Op deze manier houden wij inzicht in de zorgvraag bij uw organisatie en in uw regio, kunnen wij de eindafrekening over het jaar correct opstellen, en kunnen we mogelijk onterechte afrekeningen op de afspraken uit uw overeenkomst voorkomen.

 Zorg voor uw cliënten

Als zorgaanbieder heeft u een doorleverplicht voor cliënten die al in zorg zijn. Nieuwe aanmeldingen kunt u doorverwijzen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder in de regio die daar nog ruimte voor heeft. Ook kunt u hen doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling, zodat we een passend alternatief kunnen organiseren. Het doorleveren van zorg aan bestaande cliënten zal wel kunnen leiden tot een verdere overschrijding van het zorgkostenplafond. Meer informatie hierover vindt u in uw overeenkomst.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam