Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over correct declareren.

Uw declaratie indienen via VECOZO

U dient uw declaratie in via het declaratieportaal van VECOZO. Via VECOZO ziet u wanneer uw declaratie is afgehandeld en ontvangt u een digitale afrekenspecificatie en elektronische retourinformatie van uw aangeleverde declaraties.


Voor het declareren van eerstelijnsverblijf en GZSP maakt u gebruik van de AW319 EI-standaard, volgens de uniforme declaratieparagraaf. In de bijlage van uw overeenkomst vindt u de afgesproken tarieven per prestatie terug. Om uw declaratie in te dienen, maakt u gebruik van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. De juiste prestatiecodes vindt u in de prestatiecodelijsten van Vektis.

Bekijk op onze pagina Algemene informatie ook de lijst met UZOVI-codes, voordat u een declaratie indient. Voor administratieve vragen over declareren binnen VECOZO, neemt u rechtstreeks contact op met VECOZO.

Vergoeding revalidatie

Wij vergoeden revalidatie uit de basisverzekering. Onze verzekerden hebben recht op een vergoeding voor revalidatie in de volgende gevallen: De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen. De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die communicatie, cognitie of gedrag beperkt.

Geriatrische revalidatie

Voor kwetsbare ouderen bieden wij geriatrische revalidatie. Het doel is om deze ouderen te helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar hun thuissituatie. Ook deze vorm van revalidatie vergoeden wij uit de basisverzekering. Verzekerden hebben recht op geriatrische revalidatie als deze zorg:

 • Start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
 • Start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
 • Start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek (bij acute aandoeningen)

Geriatrische revalidatie wordt altijd gegeven door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Verzekerden hebben recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie vanuit de basisverzekering. In alle gevallen zijn onze verzekeringsvoorwaarden leidend. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden van al onze merken.

 

Toestemming noodzakelijk

Voor het leveren en declareren van geriatrische revalidatiezorg is in sommige gevallen toestemming van ons nodig om de zorg vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld als het om een verlenging gaat. Of wanneer er binnen 42 dagen een nieuwe zorgvraag ontstaat. Meer informatie over het aanvragen van een machtiging vindt u op de pagina ‘Welke gegevens levert u aan?’. Ook vindt u daar hoe u de machtiging online aanvraagt.

 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam