Declareren van GZSP

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) kan in de meeste gevallen zonder machtiging gedeclareerd worden uit de basisverzekering. Op deze pagina leest u meer over het declareren en vergoeden van GZSP.

 Geen machtiging, behalve voor niet-gecontracteerde dagbehandelingen

Heeft u een overeenkomst met ons?

Dan heeft u geen machtiging nodig voor geleverde GZSP.

Heeft u geen overeenkomst met ons?

Dan heeft u alleen een machtiging nodig voor dagbehandelingen. Bekijk hiervoor onze pagina over machtigingen. Alle andere behandelingen zijn machtigingsvrij.

 Declareren van GRZP

Het declareren van GZSP kan op verschillende manieren en is afhankelijk van of u een overeenkomst met ons hebt. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

 • Zoals opgenomen in onze overeenkomst met u, declareert u zelf bij ons via VECOZO.
 • U, of uw cliënt (onze verzekerde) declareert de geleverde zorg bij ons. U kunt met uw cliënt afstemmen wie dit doet. Declareert uw cliënt de zorgkosten? Geef hem of haar dan een restitutienota mee.

Declareren via VECOZO

Declareert u rechtstreeks via VECOZO? Dan gebruikt u declaratiestandaard AW319. Gebruik hiervoor prestatiecodelijst 070.

 Wat vergoeden we niet?

 • We vergoeden geen GZSP tijdens een eerstelijns verblijf (ELV)
 • Reistoeslag wordt alleen vergoed wanneer een behandeling heeft plaatsgevonden

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam