Declareren en vergoedingen van Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV) kan zonder machtiging gedeclareerd worden vanuit de basisverzekering. Op deze pagina leest u meer over het declareren en vergoeden van ELV. 

 Geen machtiging, wel vooraf een schriftelijke verwijzing of indicatie nodig

U heeft voor het leveren van ELV geen machtiging nodig. Wel heeft onze verzekerde vóóraf een schriftelijke verwijzing of indicatie van de hoofdbehandelaar nodig. Onder hoofdbehandelaars vallen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde of medisch specialisten.

Wordt besloten het korte verblijf te verlengen? Ook dan heeft u hiervoor geen machtiging nodig. U hoeft alleen een nieuwe verwijzing toe te voegen aan het dossier van onze verzekerde.

 Declareren van ELV

Het declareren van ELV kan op verschillende manieren en is afhankelijk van of u een overeenkomst met ons hebt. Bekijk hieronder de mogelijkheden.
 • Zoals opgenomen in onze overeenkomst met u, declareert u zelf bij ons via VECOZO.
 • U, of uw cliënt (onze verzekerde) declareert de geleverde zorg bij ons. U kunt met uw cliënt afstemmen wie dit doet. Declareert uw cliënt de zorgkosten? Geef hem of haar dan een restitutienota mee.

Declareren via VECOZO

Declareert u rechtstreeks via VECOZO? Dan gebruikt u declaratiestandaard AW319. Gebruik hiervoor prestatiecodelijst 068.

 Wat vergoeden wij? 

 • Opname en verblijf in een verpleeghuis, 24 uur per dag.
 • Verblijf van maximaal 1.095 dagen, waarbij we een onderbreking van maximaal 30 dagen niet meetellen. Onderbrekingen door weekend- en vakantieverlof tellen wél mee.
 • Vergoeding van de noodzakelijke zorg die bij de behandeling hoort. Dus paramedische zorg, outillagemiddelen, verbandmiddelen, verpleging en verzorging.

 Wat vergoeden wij niet? 

 • Verblijf vanwege geestelijke gezondheidszorg. GGZ-zorg valt niet onder deze vorm van verblijf.
 • Declareert u ELV? Dan mag u niet voor dezelfde patiënt verblijfskosten hospice uit de aanvullende verzekering declareren.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam