Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de mondzorg.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

Ons inkoopbeleid voor mondzorg past binnen ons streven naar zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die
een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2022 zijn:

 • Zinnige zorg
 • De juiste zorg op de juiste plek
 • Digitalisering

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria ziet u in onderstaande video en leest u in ons
inkoopbeleid.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze verzekerden en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en verzekerden mee te nemen in ons inkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze verzekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Wij geloven dat het mogelijk is om de zorg met een gezamenlijke inspanning nog meer patiëntgericht en passend te maken en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen. Zorgprofessionals laten ons dit ook zien. Er is een gezamenlijke beweging op gang gekomen die de zorg beter én betaalbaarder maakt. Samen streven we naar zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. We noemen dat zinnige zorg.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?
Samen met u werken we aan zinnige zorg! 

Doelmatigheid en plausibiliteit

In het kader van zinnige zorg zijn alle prestatiecodes binnen de mondzorg onderzocht op doelmatigheid en plausibiliteit. Dit heeft ertoe geleid dat er bij sommige prestatiecodes - in het kader van aannemelijkheid en waarschijnlijkheid - extra normen zijn opgesteld. Het betreft normen die niet beschreven zijn in de NZa beschikkingen, maar die zijn opgesteld door onze medisch adviseurs. Wilt u weten voor welke prestatiecodes deze normen zijn opgesteld? Bekijk het overzicht 'Doelmatigheid en plausibiliteit'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam