Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid staat in het teken van zinnige zorg. Samen met u werken we graag aan mondzorg die beter is voor de patiënt en die op termijn ook toegankelijk en betaalbaar blijft. Meer hierover leest u op deze pagina.

Op deze pagina vindt u:

 • Inkoopbeleid
 • Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders
 • Zinnige zorg
 • Centrale inkoop
 • Ketenleiderschap implantologie
 • Doelmatigheid

Inkoopbeleid

Voor onze verzekerden zoeken wij continu naar de juiste balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten van zorg. Wij stimuleren en faciliteren zinnige zorg, door in ons inkoopbeleid 'Good Practices' mee te nemen. Dit zijn concrete praktijkvoorbeelden van zinnige zorg initiatieven. Dat is wat wij noemen 'Zinnige zorginkoop'. In het inkoopbeleid leest u meer over onze visie op mondzorg, de soorten overeenkomsten die wij aanbieden, de rol van zinnige zorginkoop en wat de uitgangspunten zij bij de inkoop van mondzorg.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze verzekerden en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en verzekerden mee te nemen in ons inkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze verzekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: patiënt centraal en verspilling voorkomen

Wij geloven in zinnige zorg. De zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Wij geloven dat dat kan door sámen met zorgaanbieders te werken aan Zinnige Zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden blijft.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?
Samen met u werken we aan zinnige zorg! 

Landelijke ontwikkelingen en aanvullingen op ons beleid

Er kunnen altijd (landelijke) ontwikkelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, waardoor wijzigingen en of aanvullingen op ons inkoopbeleid noodzakelijk zijn. Op onze website treft u de actuele informatie eventueel met toelichting en consequenties voor het inkoopbeleid. Over grote wijzigingen informeren wij u door het versturen van een nieuwsbrief met hierin toelichting op de wijziging(en).

> Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Kwaliteitscriteria voor behandeling van angst

Behandeling van tandartsangst, onder andere met sedatie of narcose vergoeden wij alleen bij bevoegde zorgaanbieders. De voorwaarden die we hiervoor stellen zijn op de zorgovereenkomst van toepassing, en ook onderdeel van onze zorgverzekeringen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wordt de zorgaanbieder getoetst. 

 
 • Bekijk hier de voorwaarden die van toepassing zijn
  • De zorgaanbieder dient gevisiteerd te zijn door de NVA en dient aan de zorgverzekeraar een positief visitatierapport te kunnen overleggen.
  • Indien de tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie niet in een ziekenhuis plaatsvindt, dient er een schriftelijke overeenkomst met een ambulancedienst te zijn (indien hierover geen afspraken met het ziekenhuis zijn gemaakt) voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis. Verder dient de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst te hebben met een ziekenhuis in de nabijheid van de zorgaanbieder voor de eventuele opvang van patiënten.
  • De zorgaanbieder die gebruik maakt van (lachgas)sedatie, dient gecertificeerd te zijn door ACTA voor het toedienen van (lachgas) sedatie.
  • Bij kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog.
  • Bij volwassenen is de tandarts een tandarts angstbegeleiding of heeft de tandarts aantoonbare ervaring/kennis op het gebied van specifieke technieken voor gedragsbeïnvloeding bij behandeling van extreem angstigen. De aan het centrum verbonden anesthesioloog is ingeschreven als anesthesioloog in het register van erkende medische specialisten der Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Daarnaast is deze lid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en onderschrijft de richtlijnen en standpunten van de NVA.

Wilt u dat verzekerden van VGZ uw behandeling onder narcose vergoed krijgen? Dan kunt u uw bevoegdheid aantonen door ons een mail te sturen.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord