Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid staat in het teken van zinnige zorg. Samen met u werken we graag aan mondzorg die beter is voor de patiënt en die op termijn ook toegankelijk en betaalbaar blijft. Meer hierover leest u op deze pagina.

Het inkoopbeleid Mondzorg

In het inkoopbeleid leest u meer over onze speerpunten, criteria en het procesverloop van zorginkoop. Het doel van ons beleid is dat er de komende jaren een solide basis wordt gelegd om mondzorg nu en in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Wij maken afspraken over mondzorg met kaakchirurgen, implantologen, mondhygiënisten, orthodontisten, tandartsen, tandprothetici, centra voor bijzondere tandheelkunde en instellingen voor jeugdtandzorg. Die afspraken leggen we vast in onze overeenkomsten en zijn gebaseerd op het inkoopbeleid. Lees er meer over in het:

> Inkoopbeleid 2019

> Inkoopbeleid 2018

Doelmatigheid en kostenbeheersing

Van de totale mondzorg valt een beperkt deel onder de basisverzekering. Denk aan mondzorg voor minderjarigen, volledige gebitsprotheses, kaakchirurgische hulp (met uitzondering van implantaten en paradontale chirurgie) en bijzondere mondzorg. Doordat veel van de geleverde zorg in de aanvullende verzekering is opgenomen en de overheid bij veel verstrekkingen de tarieven vaststelt, wordt ons inkoopbeleid mede bepaald door de polisvoorwaarden.

Om de doelmatigheid van behandelingen te kunnen bepalen, vragen wij verzekerden om vooraf toestemming aan te vragen voor bijzondere mondzorg en gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, of binnen de vervangingstermijn. Mondzorg die niet onder de basisverzekering valt, kunnen onze verzekerden aanvullend bijverzekeren. Voor mondzorg uit de aanvullende pakketten is de verzekerde in grote mate zelf verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de zorg. 

Samen met u werken we aan zinnige zorg!
Meer informatie over onze strategie?

Landelijke ontwikkelingen en aanvullingen op ons beleid

Er kunnen altijd (landelijke) ontwikkelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, waardoor wijzigingen en of aanvullingen op ons inkoopbeleid noodzakelijk zijn. Op onze website treft u de actuele informatie eventueel met toelichting en consequenties voor het inkoopbeleid. Over grote wijzigingen informeren wij u door het versturen van een nieuwsbrief met hierin toelichting op de wijziging(en).

> Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief

 

Kwaliteitscriteria voor behandeling van angst

Behandeling van tandartsangst, onder andere met sedatie of narcose vergoeden wij alleen bij bevoegde zorgaanbieders. De voorwaarden die we hiervoor stellen zijn op de zorgovereenkomst van toepassing, en ook onderdeel van onze zorgverzekeringen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wordt de zorgaanbieder getoetst. 

 
 • Bekijk hier de voorwaarden die van toepassing zijn
  • De zorgaanbieder dient gevisiteerd te zijn door de NVA en dient aan de zorgverzekeraar een positief visitatierapport te kunnen overleggen.
  • Indien de tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie niet in een ziekenhuis plaatsvindt, dient er een schriftelijke overeenkomst met een ambulancedienst te zijn (indien hierover geen afspraken met het ziekenhuis zijn gemaakt) voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis. Verder dient de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst te hebben met een ziekenhuis in de nabijheid van de zorgaanbieder voor de eventuele opvang van patiënten.
  • De zorgaanbieder die gebruik maakt van (lachgas)sedatie, dient gecertificeerd te zijn door ACTA voor het toedienen van (lachgas) sedatie.
  • Bij kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog.
  • Bij volwassenen is de tandarts een tandarts angstbegeleiding of heeft de tandarts aantoonbare ervaring/kennis op het gebied van specifieke technieken voor gedragsbeïnvloeding bij behandeling van extreem angstigen. De aan het centrum verbonden anesthesioloog is ingeschreven als anesthesioloog in het register van erkende medische specialisten der Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Daarnaast is deze lid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en onderschrijft de richtlijnen en standpunten van de NVA.

Wilt u dat verzekerden van VGZ uw behandeling onder narcose vergoed krijgen? Dan kunt u uw bevoegdheid aantonen door ons een mail te sturen.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord