Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

De inkoop van zorg is voor Coöperatie VGZ dagelijks werk. Dat doen wij op basis van een zorgvuldig samengesteld inkoopbeleid. Het doel van ons inkoopbeleid is kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is. Dit beleid is gebaseerd op onze drie peilers voor goede zorg: klanttevredenheid, kwaliteit en kosten.

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid 2019

Inkoopbeleid 2018

Inkoopbeleid 2017

Kwaliteit

De wet BIG regelt de titelbescherming en de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten, geregeld in artikel 3. De overige (paramedische) beroepen zijn geregeld in artikel 34. Kaakchirurgen en orthodontisten zijn erkende specialisten, opgenomen in het Specialistenregister. De beroepsverenigingen hebben gekozen voor een vrijwillige registratie als een van de instrumenten van kwaliteitsbewaking. De kwaliteitscriteria bestaan uit werkervaring en deskundigheidsbevordering. De kaakchirurgen en orthodontisten hanteren bovendien een systeem van visitatie en intercollegiale toetsing. Van tandprothetici eisen wij dat zij een geldig ONT-branchekeurmerk of een Roozeboom HKZ-certificaat hebben.

Doelmatigheid en kostenbeheersing

Van de totale mondzorg valt een beperkt deel onder de basisverzekering. Denk aan mondzorg voor minderjarigen, volledige gebitsprotheses, kaakchirurgische hulp (met uitzondering van implantaten en paradontale chirurgie) en bijzondere mondzorg. Om de doelmatigheid van behandelingen te kunnen bepalen, vragen wij verzekerden om vooraf toestemming aan te vragen voor bijzondere mondzorg en gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, of binnen de vervangingstermijn. Mondzorg die niet onder de basisverzekering valt, kunnen onze verzekerden aanvullend bijverzekeren. Voor mondzorg uit de aanvullende pakketten is de verzekerde in grote mate zelf verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de zorg. Onze eigen bijdrageregeling helpt daarbij.

Overeenkomsten op basis van ons inkoopbeleid

Wij maken afspraken over mondzorg met kaakchirurgen, implantologen, mondhygiënisten, orthodontisten, tandartsen, tandprothetici, centra voor bijzondere tandheelkunde en instellingen voor jeugdtandzorg. Op de pagina Contracten vindt u voorbeeldovereenkomsten en meer informatie over contracten.

Good practice

Coöperatie VGZ is altijd op zoek naar voorlopers in de zorg. Zorgaanbieders die ernaar streven om de zorg betaalbaar te houden door de patiënten meer centraal te stellen en verspilling en overdaad te vermijden. Deze praktijkvoorbeelden van Zinnige Zorg (zogeheten Good Practices) sporen we op en het is ons doel om deze zorg ook toegankelijk te maken voor andere zorgaanbieders en patiënten. We doen dit met elkaar via leertuinen, het Zinnige Zorg-loket en door middel van co-creatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over zinnige zorg.