Inkoopbeleid

We streven naar toekomstbestendige farmaceutische zorg. Daarom besteden we aandacht aan de rol van de apotheker als medicatiespecialist en volwaardige zorgaanbieder, gepast gebruik van geneesmiddelen en kostenbeheersing.

 Onze hoofdpunten

Farmaceutisch zorglandschap 2030

In ons inkoopbeleid voor 2023 hebben we aangekondigd een langetermijnvisie te ontwikkelen voor het farmaceutische zorglandschap. De veranderende marktomstandigheden dwingen ons immers na te denken over de toekomst van farmaceutische zorg.

Zorg rondom de patiënt organiseren

In 2030 zien we dat de zorg volledig rondom de patiënt georganiseerd is. De patiënt staat centraal, waardoor niet alleen de samenwerking tussen  voorschrijvers, wijkverpleging en apothekers belangrijk is, maar ook de verdeling van zorginhoudelijke taken.

Noodzaak taakherschikking en andere financiering

Om de toenemende vraag naar eerstelijnszorg op te kunnen vangen moeten we de eerstelijnszorg verstevigen. Hiervoor zien we een belangrijke rol weggelegd voor zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie.

Apothekers als volwaardige zorgaanbieder

In 2030 zien we de apotheker als volwaardige zorgaanbieder in de eerstelijnszorg en als zorginhoudelijk medicatiespecialist. Om die rol en functie van de apotheker in de eerstelijnszorg te verstevigen, is samenwerking essentieel.

Efficiënte distributie van geneesmiddelen

Om apothekers de ruimte te geven om zich te profileren als volwaardige zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en om meer tijd overhouden voor de patiënt, is het belangrijk dat de distributie van geneesmiddelen efficiënt georganiseerd wordt.

Nieuwe, passende bedieningsmodellen

Om de wensen en behoeften van onze leden centraal te stellen, de rol en functie van de apotheker te versterken en de distributie van geneesmiddelen efficiënter te organiseren, willen we nieuwe en passende bedieningsmodellen ontwikkelen.

Zinnige zorg in de praktijk: Palliatieve kit

Bij palliatieve patiënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een ander acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden met huisarts en apotheek om alle zorg te kunnen leveren. Dit kost een wijkverpleegkundige onnodig veel kostbare tijd, want de benodigde zorg kan niet direct geleverd worden aan de patiënt. De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. Dit vraagt om radicale oplossingen. Daarom zoeken we samen met het zorgveld naar slimme innovaties om zorgpersoneel te ontlasten.