Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid leest u onder andere over onze visie op de farmaceutische zorg en wat onze uitgangspunten zijn bij de inkoop van farmaceutische zorg. Een belangrijk onderdeel van het beleid is, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. 
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Inkoopbeleid

Voor onze verzekerden zoeken wij continu naar de juiste balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten van zorg. Wij stimuleren en faciliteren zinnige zorg, door in ons inkoopbeleid 'Good Practices' mee te nemen. Dit zijn concrete praktijkvoorbeelden van zinnige zorg initiatieven. Dat is wat wij noemen 'Zinnige zorginkoop'. In het inkoopbeleid leest u meer over onze visie op Farmaceutische zorg, de soorten overeenkomsten die wij aanbieden, de rol van zinnige zorginkoop en wat de uitgangspunten zijn bij de inkoop van Farmaceutische zorg. 

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Een coalitie van patiënten, huisartsen, longspecialisten in de regio Maastricht die de voorkeursgeneesmiddelen bepalen die door ons worden ingekocht of samenwerken met de huisarts om patiënten - die voorgeschreven Medische Noodzaak hebben én gebruik maken van spécialités - om te zetten naar het gebruik van generieke middelen. Het zijn voorbeelden (good practices) van, zoals wij dat noemen 'Zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg. 

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?
Samen met u werken we aan zinnige zorg!

Apotheekprofielen: kwaliteit en doelmatigheid

Wij kopen  farmaceutische zorg in voor iedereen die daar recht op heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. De trend en scores op de gewogen onderdelen leiden uiteindelijk tot indeling in een apothekersprofiel van A (laagste score) tot E (hoogste score). Meer informatie over de procedure van de profielindeling voor 2021 vindt u in het document 'Toelichting Apotheekprofielen 2021'.

Op 1 april hebben wij de “Toelichting Apotheekprofielen 2021” op onze website gepubliceerd. Helaas hebben wij in deze toelichting per abuis bij de indicator “Volgen van de richtlijnen: start behandeling” de verkeerde meetperiode vermeld. Deze indicator meten wij net als voorgaand jaar over vier kwartalen en niet over de eerder vermelde twee kwartalen. Wij hebben dit aangepast in de toelichting.

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek?

Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. We hebben de veelgestelde en vragen en antwoorden over spiegelinformatie voor u op een rij gezet.

Preferentiebeleid

Wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat geneesmiddelen onder gelijke voorwaarden worden aangeboden. Om dit te bereiken, voeren we een preferentiebeleid op geneesmiddelen. In het preferentiebeleid vindt u een overzicht van onze voorkeursgeneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn voor een periode van minimaal twee jaar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel. Hierdoor worden wisselingen voor patiënten zoveel mogelijk voorkomen. Lees meer over het preferentiebeleid

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe wordt het profiel van mijn apotheek bepaald?

  Voor de profielbepaling van uw apotheek maken we gebruik van een aantal indicatoren. Voor de profielbepaling van 2021 zijn deze indicatoren beschreven in de toelichting op de apotheekprofielen 2021 (PDF).
 • Hoe kan ik het besparingspotentieel van mijn apotheek verlagen?

  Wij sturen elk kwartaal spiegelinformatie naar alle vertegenwoordigingspartijen. Hierin staat per apotheek aangegeven op welke geneesmiddelen er besparingspotentieel bestaat op het gebied van preferentiebeleid en bijzondere middelen. Ook staat in de spiegelinformatie de verhouding van de verschillende weekregels van uw apotheek. Wij hebben de vertegenwoordigingspartijen gevraagd om deze spiegelinformatie onder de deelnemende apotheken te verspreiden. Ontvangt u geen spiegelinformatie? Informeer dan bij uw vertegenwoordigingspartij.
 • In welk profiel is mijn apotheek ingedeeld?

  VGZ deelt apotheken in van profiel A (laagst) tot en met profiel E (hoogst). Tussen 16 en 24 september 2019 hebben we alle apotheken via e-mail op de hoogte gesteld van de profielindeling voor 2020. Apotheken die door de foutieve PREM-uitslag een ander profiel hebben gekregen, hebben wij tussen 16 en 24 oktober 2020 hierover geïnformeerd.

  Hiervoor hebben we het e-mailadres gebruikt dat in Vektis bij uw apotheek geregistreerd staat. Ook hebben we uw vertegenwoordigingspartij (indien van toepassing) geïnformeerd. Hebt u geen e-mail ontvangen? Informeert u dan bij uw vertegenwoordigingspartij naar de profielindeling van uw apotheek.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord