Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid leest u onder andere over onze visie op de farmaceutische zorg, de hoofdpunten en wat onze uitgangspunten zijn bij de inkoop van farmaceutische zorg. Een belangrijk onderdeel van het beleid is, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. 

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

In onze visie staat de patiënt centraal en wordt farmaceutische zorg georganiseerd in goede samenwerking tussen voorschrijvers, apotheekhoudenden en met ons. Het doel hiervan is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het plaats- en tijdonafhankelijk organiseren van farmaceutische zorg is een vast onderdeel van deze visie omdat dit tegemoetkomt aan de behoeften en verwachtingen van onze verzekerden. Tot slot stimuleren we gepast gebruik van geneesmiddelen in het belang van patiënten, het milieu en het verlagen van de kosten in de gezondheidszorg.

Dit zijn de hoofdpunten van ons inkoopbeleid: 

 • Ketensamenwerking
 • Kostenbeheersing geneesmiddelen
 • Gepast gebruik
 • Veranderend zorglandschap

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Een coalitie van patiënten, huisartsen, longspecialisten in de regio Maastricht die de voorkeursgeneesmiddelen bepalen die door ons worden ingekocht of samenwerken met de huisarts om patiënten - die voorgeschreven Medische Noodzaak hebben én gebruik maken van spécialités - om te zetten naar het gebruik van generieke middelen. Het zijn voorbeelden (good practices) van, zoals wij dat noemen 'Zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg. 

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?

Samen met u werken we aan zinnige zorg!  

Apotheekprofielen: kwaliteit en doelmatigheid

Wij kopen  farmaceutische zorg in voor iedereen die daar recht op heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. De trend en scores op de gewogen onderdelen leiden uiteindelijk tot indeling in een apothekersprofiel van A (laagste score) tot E (hoogste score).

Meer informatie over de procedure van de profielindeling vindt u in onderstaand document:

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek?

Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. We hebben de veelgestelde en vragen en antwoorden over spiegelinformatie voor u op een rij gezet.

Aanvullende afspraken

In aanvulling op een getekende basisovereenkomst staan wij open voor het maken van aanvullende afspraken. Deze aanvullende afspraken maken we met landelijke, lokale of regionale collectieven van apotheekhoudenden. We streven daarbij naar verschillende soorten afspraken met een verscheidenheid aan collectieven van apotheekhoudenden. Wij nodigen u uit om uitgewerkte ideeën met ons te delen. Hoe u dit doet leest u in dit document: Aanvullende afspraken 2023

Preferentiebeleid

Wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat geneesmiddelen onder gelijke voorwaarden worden aangeboden. Om dit te bereiken, voeren we een preferentiebeleid op geneesmiddelen. In het preferentiebeleid vindt u een overzicht van onze voorkeursgeneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn voor een periode van minimaal twee jaar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel. Hierdoor worden wisselingen voor patiënten zoveel mogelijk voorkomen. Lees meer over het preferentiebeleid

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Voor de profielbepaling van uw apotheek maken we gebruik van een aantal indicatoren. Welke indicatoren wij hanteren en hoe deze meetellen in uw profiel, kunt u lezen in onze Toelichting op de apotheekprofielen.
 • Wij sturen elk kwartaal spiegelinformatie naar alle apotheken die zich in een gemeente bevinden met een aanmerkelijk aandeel verzekerden van cVGZ. Uit deze spiegelinformatie kunt u herleiden hoe uw apotheek presteert ten opzichte van andere apotheken. Daarnaast kunt u zien op welke onderdelen er nog ruimte voor verbetering is.
 • Wij delen apotheken in van profiel A (laagst) tot en met profiel E (hoogst). Apotheken die zich in een gemeente bevinden waarin cVGZ een laag marktaandeel heeft, worden automatisch ingedeeld in profiel C. Tussen 9 en 11 september 2022 hebben we alle apotheken via e-mail op de hoogte gesteld van de profielindeling voor 2023.

  Hiervoor hebben we het e-mailadres gebruikt dat u eerder hebt opgegeven voor het ontvangen van de spiegelinformatie. Ook hebben we uw vertegenwoordigingspartij (indien van toepassing) geïnformeerd. Hebt u geen e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze zorginkoop afdeling. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres: zorginkoop.farmacie@vgz.nl.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam