Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid leest u onder andere over onze visie op de farmaceutische zorg, de hoofdpunten en wat onze uitgangspunten zijn bij de inkoop van farmaceutische zorg. Een belangrijk onderdeel van het beleid is, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. 

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

In onze visie staat de patiënt centraal en wordt farmaceutische zorg georganiseerd in goede samenwerking tussen voorschrijvers, apotheekhoudenden en ons. Het doel hiervan is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het tijds- en plaatsonafhankelijk organiseren van farmaceutische zorg is ook een vast onderdeel van deze visie. Tot slot stimuleren we gepast gebruik van geneesmiddelen, zodat we de kosten beheersbaar houden.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2022 zijn:

 • Ketensamenwerking
 • Kostenbeheersing geneesmiddelen
 • Gepast gebruik
 • Veranderend zorglandschap

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria ziet u in onderstaande video en leest u in ons inkoopbeleid.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Een coalitie van patiënten, huisartsen, longspecialisten in de regio Maastricht die de voorkeursgeneesmiddelen bepalen die door ons worden ingekocht of samenwerken met de huisarts om patiënten - die voorgeschreven Medische Noodzaak hebben én gebruik maken van spécialités - om te zetten naar het gebruik van generieke middelen. Het zijn voorbeelden (good practices) van, zoals wij dat noemen 'Zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg. 

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?
Samen met u werken we aan zinnige zorg!

Tariefverhoging 2022

Eind september 2021 heeft het kabinet besloten een salarisverhoging voor de middeninkomens in de zorg door te voeren. Aangezien wij het belangrijk vinden dat zorgprofessionals in de farmaceutische zorg meegaan in deze salarisverhoging, is besloten de tarieven voor 2022 te verhogen. Daarnaast ontvangen zorgaanbieders in 2022 een tegemoetkoming voor de implementatie én uitvoering van Falsified Medicines Directive (FMD). Lees meer over deze tariefverhoging in het nieuwsbericht 'Tariefverhoging 2022 naar aanleiding van salarisverhoging zorg en tegemoetkoming voor Falsified Medicines Directive'.

Apotheekprofielen: kwaliteit en doelmatigheid

Wij kopen  farmaceutische zorg in voor iedereen die daar recht op heeft vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. De trend en scores op de gewogen onderdelen leiden uiteindelijk tot indeling in een apothekersprofiel van A (laagste score) tot E (hoogste score).

Meer informatie over de procedure van de profielindeling vindt u in onderstaande documenten:

Wijzigingen in de toelichting apotheekprofielen

In september hebben wij een nieuwe versie van de toelichting op de website geplaatst. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn geel gearceerd in het document.

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek? 

Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel. We hebben de veelgestelde en vragen en antwoorden over spiegelinformatie voor u op een rij gezet.

Preferentiebeleid

Wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat geneesmiddelen onder gelijke voorwaarden worden aangeboden. Om dit te bereiken, voeren we een preferentiebeleid op geneesmiddelen. In het preferentiebeleid vindt u een overzicht van onze voorkeursgeneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn voor een periode van minimaal twee jaar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel. Hierdoor worden wisselingen voor patiënten zoveel mogelijk voorkomen. Lees meer over het preferentiebeleid

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe wordt het profiel van mijn apotheek bepaald?

  Voor de profielbepaling van uw apotheek maken we gebruik van een aantal indicatoren. Welke indicatoren wij hanteren en hoe deze meetellen in uw profiel, kunt u lezen in onze Toelichting op de apotheekprofielen.
 • Hoe kan ik het besparingspotentieel van mijn apotheek verlagen?

  Wij sturen elk kwartaal spiegelinformatie naar alle apotheken die zich in een gemeente bevinden met een aanmerkelijk aandeel verzekerden van cVGZ. Uit deze spiegelinformatie kunt u herleiden hoe uw apotheek presteert ten opzichte van andere apotheken. Daarnaast kunt u zien op welke onderdelen er nog ruimte voor verbetering is.
 • In welk profiel is mijn apotheek ingedeeld?

  Wij delen apotheken in van profiel A (laagst) tot en met profiel E (hoogst). Apotheken die zich in een gemeente bevinden waarin cVGZ een laag marktaandeel heeft, worden automatisch ingedeeld in profiel C. Tussen 10 en 13 september 2021 hebben we alle apotheken via e-mail op de hoogte gesteld van de profielindeling voor 2022.

  Hiervoor hebben we het e-mailadres gebruikt dat u eerder hebt opgegeven voor het ontvangen van de spiegelinformatie. Ook hebben we uw vertegenwoordigingspartij (indien van toepassing) geïnformeerd. Hebt u geen e-mail ontvangen?Stuur dan een e-mail naar onze zorginkoop afdeling. Zij zijn te bereiken op het e-mailadres: zorginkoop.farmacie@vgz.nl.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam