Inkoopbeleid

We streven naar toekomstbestendige farmaceutische zorg.
Daarom besteden we aandacht aan de rol van de apotheker als
medicatiespecialist, gepast gebruik van geneesmiddelen en
efficiënte distributie van geneesmiddelen.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

 Farmaceutisch zorglandschap 2030

Samen met onze leden en zorgaanbieders hebben we gesprekken gevoerd over de toekomst van het farmaceutisch zorglandschap.

 Zorg rondom de patiënt organiseren

In 2030 zien we dat de zorg rondom de patiënt georganiseerd is. Zo kunnen we patiënten effectiever en sneller helpen. 

 Apotheker als volwaardig zorgaanbieder

In 2030 zien we de apotheker als zorginhoudelijk medicatiespecialist en volwaardig zorgaanbieder.

 Efficiëntere distributie van geneesmiddelen

Meer tijd en financiële ruimte voor apothekers door het efficiënt organiseren van de distributie.

 Nieuwe bekostigingsvormen


Nieuwe bekostigingsvormen met focus op gepast gebruik van geneesmiddelen.

 Toekomstbestendige bedieningsmodellen

Bedieningsmodellen waarin de (veranderende) wensen en behoeften van de patiënt centraal staan.

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt afdelingsmanager Zorginkoop Saïd Zarroy over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen de farmaceutische zorg is de Good Practice 'Palliatieve kit'. De benodigdheden in deze kit dragen bij aan het direct thuis behandelen van (acute) symptomen bij palliatieve patiënten.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam