Uw gekozen zorgsoort:

Aanvragen overeenkomst

Wij hebben op dit moment ruim voldoende farmaceutische zorg gecontracteerd. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt.

We kijken hierbij naar de volgende criteria:

  • Kan de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een                  andere apotheek sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
  • Zorgt de nieuwe apotheek voor betere zorg dan andere apotheken? Bijvoorbeeld een                            verbeterde samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor                                                    farmaceutische zorgverlening.
  • Heeft de nieuwe apotheek een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor            duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van        farmaceutische zorg.
  • Biedt de nieuwe apotheek aanvullende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden én heeft de          nieuwe apotheekhoudende in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?

Bent u van mening dat u aan bovenstaande criteria voldoet, vul dan onderstaand formulier in. 

Aanvraagformulier overeenkomst