Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Voor sommige geneesmiddelen en dieetpreparaten uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering moet vooraf toestemming aangevraagd worden. Voor andere middelen volstaat een apotheekinstructie of artsenverklaring.

Wanneer moet de arts een machtiging aanvragen?

Artsen hoeven alleen een machtiging aan te vragen voor Epoprostenol, Treprostinil en Iloprost. Voor andere middelen is soms een artsenverklaring nodig. Op ZNformulieren.nl leest u precies in welke gevallen wij een artsenverklaring nodig hebben. U kunt deze verklaringen ook via deze website van ZN downloaden. Heeft u vragen? Bekijk dan de pagina Veelgestelde vragen op www.znformulieren.nl, of lees onze Procedure geneesmiddelen en dieetpreparaten Bijlage 2 Regeling Zorgverzekering

Vragen of klachten over machtigingen

Heeft een patiënt een vraag over een machtiging die u niet kunt beantwoorden? Verwijs hem of haar dan door naar onze klantenservice. Voor klachten over een machtiging kunnen uw patiënten terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement. Op de pagina Klantenservice en klachten vindt u de juiste telefoonnummers en adressen van al onze merken.


Gerelateerde zorgsoorten

Huisartsenzorg
Hulpmiddelen
Ziekenhuiszorg


Relevante links

ZNformulieren.nl


Vragen over uw machtigingen?

Bel ons dan gerust op 040 - 297 58 99


Machtiging aanvragen

Download het machtigingsformulier (PDF) en stuur het naar:

Coöperatie VGZ t.a.v. team machtigingen farmacie
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven