1900x500
Farmaceutische zorg
Samen de zorg vooruit brengen

Coronavirus

Heeft u vragen over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder? Bekijk alle informatie en veelgestelde vragen. 

Machtigingen

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming van ons nodig of een artsenverklaring. Een machtigingsaanvraag indienen. 

Vergoedingen

Benieuwd naar wat uw patiënt vergoed krijgt en hoe u bepaalde geneesmiddelen kunt declareren? Bekijk de vergoedingen.

Afgewezen declaratie?

Selecteer eenvoudig de afwijsreden en raadpleeg direct onze uitleg en tips over de meest voorkomende afwijsredenen.
Heeft u vragen over ons preferentiebeleid?
Lees meer informatie en download de complete lijst preferente middelen

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Waarom is mijn declaratie afgewezen?

  Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code.
 • Hoe gaat VGZ om met een langere aflevertermijn bij langdurig verblijf in het buitenland?

  Indien uw patiënt voor een langdurige periode in het buitenland wil verblijven, adviseren wij u allereerst de gewoonlijke hoeveelheid van de geneesmiddelen af te leveren. In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen namelijk ook verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan de geneesmiddelen dan gewoon in het buitenland halen en bij ons declareren (op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland').

  Wilt u toch meer dan de gewoonlijke hoeveelheid geneesmiddelen meegegeven aan uw patiënt? Dan is er geen toestemming van ons nodig, maar vragen we u wel nadrukkelijk rekening te houden met de (declaratie-)regels zoals vermeld in de handleiding 'Aflevertermijn geneesmiddelen bij langdurig verblijf in buitenland'.

 • Hoe gaat VGZ om met magistrale receptuur of apotheekbereidingen?

  Apotheekbereidingen zijn een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen. Wij vergoeden alleen apotheekbereidingen als:

  • er geen gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is                                    uitgesloten van een vergoeding én
  • de behandeling is aan te merken als rationele farmacotherapie

  In de handleiding 'Magistrale receptuur / apotheekbereidingen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Hoe gaat VGZ om met medische noodzaak in combinatie met het preferentiebeleid?

  Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof, of als een bepaalde hulpstof een onwenselijke snellere of juist tragere opname van de werkzame stof veroorzaakt. In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Heeft een verzekerde nog nooit het preferente middel gebruikt? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. In die gevallen verwachten wij dat u als apotheker om opheldering vraagt bij de arts. Bij substitutie van geneesmiddelen die onderling niet uitwisselbaar zijn door verschillen in biologische beschikbaarheid, dient u om zorginhoudelijke redenen eerst instemming van de voorschrijver en patiënt te verkrijgen. Lees meer over het preferentiebeleid.
 • Wanneer komen geneesmiddelen uit het buitenland voor vergoeding in aanmerking?

  Geneesmiddelen uit het buitenland worden vergoed indien er leveringsproblemen zijn in Nederland of bij een zeldzame indicatie:

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij leveringsproblemen

  Indien een geregistreerd geneesmiddel in Nederland niet leverbaar is, dan kan dit mogelijk wel uit het buitenland besteld worden. Wij vergoeden alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij leveringsproblemen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij zeldzame indicatie

  Indien uw patiënt een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met de in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, dan kan een geneesmiddel uit het buitenland mogelijk wel uitkomst bieden. Mocht dit het geval zijn, vergoeden wij alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  • er sprake is van rationele farmacotherapie én
  • uw patiënt, onze verzekerde lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1            op de 150.000 inwoners

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij zeldzame indicaties' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Hoe declareer ik geneesmiddelen die besteld zijn uit het buitenland en afgeleverd zijn in Nederland bij een zeldzame indicatie?

  Voor het declareren van zogeheten importgeneesmiddelen zijn er twee situaties te onderscheiden:

  Staat het geneesmiddel wel opgenomen in de Z-index?

  • het geneesmiddel staat op F zonder voorwaarde: u declareert het geneesmiddel bij VGZ als aanspraak farmaceutische zorg. U declareert bij VGZ met Z-indexnummer, toestemming vooraf is niet nodig.
  • Het geneesmiddel staat op F met voorwaarde en u oordeelt dat de verzekerde aan de gestelde voorwaarde voldoet: verzekerde heeft vooraf geen toestemming nodig. U declareert bij VGZ met Z-indexnummer. Voldoet verzekerde niet aan de voorwaarde, maar komt u tot de beoordeling dat er voor een individuele verzekerde aanspraak is, dan kan hiervoor bij VGZ met onderbouwing toestemming worden aangevraagd. Na toestemming van VGZ declareert u met Z-indexnummer. Oordeelt u dat er geen aanspraak is omdat verzekerde niet aan de voorwaarde voldoet of heeft VGZ de aanvraag afgewezen, levert u dan niet af of u levert in overleg met de verzekerde het geneesmiddel wel af waarbij de kosten voor eigen rekening van verzekerde komen.
  • Het geneesmiddel staat op N: er is geen aanspraak farmaceutische zorg u levert het geneesmiddel niet af of u levert in overleg met de verzekerde het geneesmiddel wel af waarbij de kosten voor eigen rekening van verzekerde komen. Komt u tot de beoordeling dat er voor een individuele verzekerde wel aanspraak is voor dit geneesmiddel omdat er sprake is van rationele farmacotherapie bij een aandoening die in Nederland niet vaker voorkomt dan 1:150.000 inwoners, dan kan hiervoor bij VGZ met onderbouwing toestemming worden aangevraagd. Na toestemming van VGZ declareert u met Z-indexnummer.

  Staat het geneesmiddel niet opgenomen in de Z-index?

  U gaat na of verzekerde een machtiging heeft voor het betreffende geneesmiddel. Wij vergoeden het importgeneesmiddel zonder Z-indexnummer enkel als we vooraf toestemming hebben gegeven. Heeft verzekerde geen machtiging, dan kan een aanvraag ingediend worden indien er sprake is van rationele farmacotherapie bij een aandoening die in Nederland niet vaker voorkomt dan 1:150.000 inwoners.

  • VGZ heeft een machtiging afgegeven: u declareert het geneesmiddel bij VGZ door gebruik te maken van de lokale code 97095005 of een code uit de range 97095551 tot en met 97095600 (niet-geregistreerd geneesmiddel uit buitenland bij zeldzame indicatie). In het commentaarrecord vult u de naam van het geleverde geneesmiddel.
  • VGZ heeft de machtigingsaanvraag afgewezen: u levert het geneesmiddel niet af of u levert in overleg met de verzekerde het geneesmiddel wel af waarbij de kosten voor eigen rekening van verzekerde komen.

  Let op: voorkom afkeuring door het commentaarrecord juist te vullen bij gebruik van bovenstaande lokale codes.

 • Wat betekent de samenloop van WLZ en Zvw voor mij als apotheker? 

  Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor patiënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze patiënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de patiënt verblijft. Uw patiënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam