Overeenkomsten

Het betaalbaar houden van goede zorg is onze maatschappelijk rol. Onze missie is niet voor niks 'Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer'. Om dit te bewerkstelligen sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten de zorg krijgen die zij verdienen!

Algemene inkoopvoorwaarden

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een overeenkomst afsluiten, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen?

Wij hebben op dit moment ruim voldoende farmaceutische zorg gecontracteerd. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. We kijken hierbij naar de volgende criteria:

 • Kan de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een                  andere apotheek sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
 • Zorgt de nieuwe apotheek voor betere zorg dan andere apotheken? Bijvoorbeeld een                            verbeterde samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor                                                    farmaceutische zorgverlening.
 • Heeft de nieuwe apotheek een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor            duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van        farmaceutische zorg.
 • Biedt de nieuwe apotheek aanvullende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden én heeft de          nieuwe apotheekhoudende in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?

Bent u van mening dat u aan bovenstaande criteria voldoet, vul dan het formulier 'Aanvragen overeenkomst' in. 

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst?
En voldoet u aan bovenstaande criteria? Vraag een overeenkomt aan 

Gewijzigde apotheekprofielen

In september hebben wij apotheken, conform inkoopbeleid, geïnformeerd over het apotheekprofiel voor 2020. Net als voorgaande jaren is het apotheekprofiel bepalend voor de hoogte van het tarief dat wij aanbieden. Meer informatie over de procedure van de profielindeling vindt u in het document 'Toelichting Apotheekprofielen 2020'.

Het apotheekprofiel is onder andere afhankelijk van de patiëntervaringen in de apotheek. Deze baseren wij op de metingen van de PREM. Recent hebben wij begrepen dat de metingen die gedaan zijn door meetbureau Qualizorg onjuist zijn doorgegeven. Er bleken respondenten onterecht te zijn geëxcludeerd waardoor apotheken niet op alle data zijn beoordeeld en daarnaast ontbraken er ook apotheken in de benchmark. Op basis van de nieuwe PREM benchmark heeft VGZ de apotheekprofielen opnieuw berekend. 

Het aanbod voor de Basisovereenkomst Farmaceutische zorg verandert inhoudelijk niet en blijft dus van kracht. Indien het apotheekprofiel is veranderd, ontvangt de apotheek in Vecozo de ongewijzigde Basisovereenkomst Farmaceutische zorg met een gewijzigde bijlage Tarieven Farmaceutische Zorg 2020. Wij verlengen in dat geval het moment van ondertekenen tot uiterlijk 1 november 2019.

Wijzigingen rekeningnummer (IBAN)

Voor het wijzigingen van uw rekeningnummer (IBAN) vult u eenvoudig en snel dit formulier in.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik ga een nieuwe apotheek openen. Kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?

  VGZ is van mening dat er momenteel ruim voldoende farmaceutische zorg is gecontracteerd. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. We kijken hierbij naar de volgende criteria: 

  • Kan de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een andere apotheek sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
  • Zorgt de nieuwe apotheek voor betere zorg dan andere apotheken? Bijvoorbeeld een verbeterde samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor farmaceutische zorgverlening.
  • Heeft de nieuwe apotheek een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van farmaceutische zorg.
  • Biedt de nieuwe apotheek aanvullende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden én heeft de nieuwe apotheekhoudende in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?

  Bent u van mening dat u aan bovenstaande criteria voldoet, vul dan het formulier 'Overeenkomst aanvragen' in. 

 • In de overeenkomst wordt gesproken over de profielindeling. Wat houdt dat precies in?

  VGZ deelt alle apotheken in op kwaliteitsniveau. Profiel A is het laagste profiel, profiel E het hoogste. Profiel C betekent dat uw apotheek gemiddeld scoort ten opzichte van andere apotheken. Het profiel van uw apotheek wordt elk jaar opnieuw bepaald aan de hand van een aantal indicatoren. Meer hierover leest u op de pagina Inkoopbeleid.
 • De apotheek krijgt een nieuwe AGB-code. Wat betekent dit voor de overeenkomst?

  U kunt de wijziging van de AGB-code telefonisch aan ons doorgeven (040 - 297 58 99) of via de mail (zorginkoop.farmacie@vgz.nl). Zorg ervoor dat u dit tijdig doet, zodat het declaratieverkeer zo min mogelijk hinder heeft van de wijziging. Indien alleen de AGB-code wijzigt, zal de overeenkomst overgezet worden naar de nieuwe AGB. Indien er ook andere zaken (bv. adres of vertegenwoordiging) wijzigen, zullen we per geval kijken hoe we hiermee omgaan.
 • Mijn bankrekeningnummer is gewijzigd. Hoe kan ik deze wijziging doorgeven?

  U kunt de wijziging van uw bankrekeningnummer doorgeven via het formulier 'IBAN-nummer wijzigen'.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam