Apotheekprofielen

We streven naar passende farmaceutische zorg. Dit betekent goede, betaalbare zorg waarbij de patiënt centraal staat. Daarom vergelijken we apotheken met elkaar aan de hand van verschillende onderdelen. Afhankelijk van de score op deze onderdelen, zijn er 1, 2 of 3 sterren te behalen in het apotheekprofiel.

Let op: Is 12% of minder van de inwoners in uw gemeente verzekerd bij een merk van Coöperatie VGZ? En is uw apotheek geen poliklinische apotheek en internetapotheek? Dan ontvangt u een basisovereenkomst zonder apotheekprofiel.*
* U kunt het marktaandeel van uw gemeente opvragen door ons te e-mailen.

 Opbouw apotheekprofielen

De apotheekprofielen bestaan uit verschillende onderdelen. Per onderdeel kan uw apotheek een maximale score behalen. Sommige punten wegen zwaarder mee dan anderen. We vergelijken de score van uw apotheek met de scores van andere apotheken. Op basis hiervan ontvangt u uw apotheekprofiel.

Afhankelijk van het type apotheek beoordelen we deze aan de hand van (een combinatie van) onderstaande 7 onderdelen:

 • PREM
 • Farmacotherapeutisch overleg
 • Duurzaamheid
 • Preferent afleveren bij een standaarduitgifte
 • Doelmatigheid multisource geneesmiddelen
 • Verhouding 1- en meerwekelijkse uitgifte
 • Therapeutische substitutie bij een standaard uitgifte

Een uitgebreidere toelichting over de apotheekprofielen en waarop uw apotheek beoordeeld wordt, vindt u in het bestand 'Toelichting apotheekprofielen 2025'.

 Verschillende apotheekprofielen

Verdeling van apotheekprofielen

  In 2025 hanteren we 3 apotheekprofielen, van 1 ster tot 3 sterren. De score van uw apotheek bepaalt welk apotheekprofiel uw apotheek ontvangt. We maken gebruik van de volgende verdeling:

 • 3 Sterren: Voor apotheken die goed presteren.
  In totaal krijgt 70% van de apotheken dit apotheekprofiel.
 • 2 Sterren: Voor apotheken die enigszins achterblijven.
  In totaal krijgt 25% van de apotheken dit apotheekprofiel.
 • 1 Ster: Voor apotheken die significant lager scoren op de gestelde punten.
  In totaal ontvangt 5% van de apotheken dit apotheekprofiel.

Verschillen tussen de apotheekprofielen

Afhankelijk van het aantal sterren waarmee uw apotheekprofiel beoordeeld is, ontvangt u een opslag of afslag op de standaarduitgifte en weekuitgifte. Ook bepaalt uw apotheekprofiel of u voor 1 jaar of meerdere jaren een contract met ons af kunt sluiten. De verschillen hebben we in onderstaande tabel op een rij gezet.

Profiel Opslag/afslag standaarduitgifteOpslag/afslag weekuitgifte Contracteringsmogelijkheden
 *** € 0,08 € 0,32 Meerdere jaren
 ** € -0,16 € -0,64 Meerdere jaren
 * € -0,32 € -1,28 1 jaar
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam