Aflevertermijn geneesmiddelen

Voor de uitgifte, het vergoeden en declareren van geneesmiddelen voor chronisch gebruik hebben wij diverse (declaratie-)regels opgesteld. We vragen u vriendelijk rekening te houden met deze regels.

 Declaratieregels chronisch gebruik geneesmiddel

Eerste uitgifte

Bij een eerste uitgifte mag u uw patiënt voor maximaal 15 dagen geneesmiddelen meegeven.

Vervolguitgiftes

 • Bij vervolguitgiftes kunt u - bij chronisch gebruik* - voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden geneesmiddelen meegeven. Let op hierbij wel op:
 • Als de declaratieprijs voor één maand meer dan € 1.000 is, mag u de eerste 6 maanden elke keer maximaal voor één maand aan geneesmiddelen meegeven. Als de patiënt na 6 maanden goed is ingesteld op het geneesmiddel, mag u voor maximaal drie maanden afleveren.

* Er is sprake van een te verwachten gebruik van het geneesmiddel gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden nadat de verzekerde op het geneesmiddel is ingesteld. 

Declaratietermijnen

 • Levert u een geneesmiddel vaker dan 1 keer per 3 maanden (bijvoorbeeld omdat de gezondheid van de patiënt risico loopt, of omdat de houdbaarheid van het geneesmiddel korter is dan 3 maanden)? Dan mag u maximaal 1 keer per maand de standaarduitgifte declareren
 • Moet u het geneesmiddel vaker dan 1 keer per 4 weken afleveren? Dan is er sprake van een 'weekterhandstelling'. U mag hiervoor maximaal 1 keer per week het tarief voor aflevering (per week) bij ons declareren. 

 Langere aflevertermijn bij langdurig verblijf in het buitenland

In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen en dieetpreparaten verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan deze middelen dan gewoon in het buitenland halen en bij ons declareren (op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland'). Daarom raden we aan de standaardhoeveelheid af te leveren.

Toch meer leveren dan de gewoonlijke hoeveelheid

Soms kan het toch nodig zijn om meer geneesmiddelen of dieetpreparaten te leveren. Er is dan geen toestemming van ons nodig. We vragen u wel nadrukkelijk om rekening te houden met de (declaratie-)regels zoals vermeld in de handleiding 'Aflevertermijn geneesmiddelen en dieetpreparaten bij langdurig verblijf in buitenland'.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam