Farmaceutische zorg

Service & contact voor zorgaanbieders

Waarmee kunnen we u helpen?

Regel het online

 1. Regel direct online

  U kunt steeds meer zaken online regelen, wijzigen of doorgeven. 
 2. Bekijk actuele meldingen en nieuwsberichten

 3. Vind direct antwoord op uw vraag

  Bekijk hieronder het overzicht van de veelgestelde vragen.

Neem contact op

 Bel 040 – 297 58 99

Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 - 17.00 uur


 Vul het contactformulier in

Zijn we telefonisch niet bereikbaar? Gebruik ons contactformulier.


Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wij wijzen een declaratie bijvoorbeeld af als: 

  • De declaratie niet juist gespecificeerd is 
  • De declaratie onvolledig is 

  Afwijsredenen per code

  Wilt u weten waarom wij de declaratie afgewezen hebben? Maak dan gebruik van de afwijsredenen per code.

 • Lever de gewoonlijke hoeveelheid geneesmiddelen

  Verblijft uw patiënt voor een lange periode in het buitenland? Dan adviseren wij u eerst om de gewoonlijke hoeveelheid van de geneesmiddelen af te leveren. In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen namelijk ook verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan de geneesmiddelen dan gewoon in het buitenland halen. En bij ons declareren op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland'.

  Toch meer leveren dan de gewoonlijke hoeveelheid

  Soms kan het toch nodig zijn om meer geneesmiddelen te leveren. Er is dan geen toestemming van ons nodig. We vragen u wel nadrukkelijk om rekening te houden met de (declaratie-)regels zoals vermeld in de handleiding 'Aflevertermijn geneesmiddelen bij langdurig verblijf in buitenland'.

 • Apotheekbereidingen zijn een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen. Wij vergoeden alleen apotheekbereidingen als:

  • er geen gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is uitgesloten van een vergoeding én
  • de behandeling is aan te merken als rationele farmacotherapie

  In de handleiding 'Magistrale receptuur / apotheekbereidingen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof, of als een bepaalde hulpstof een onwenselijke snellere of juist tragere opname van de werkzame stof veroorzaakt.

  De arts bepaalt of er sprake is van 'Medische noodzaak'

  In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Er zat wat uitzonderingen:

  • Gebruikt de verzekerde voor het eerst een preferent middel? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. Wij verwachten dan dat u als apotheker om opheldering vraagt bij de arts.
  • Gaat het om substitutie van geneesmiddelen die onderling niet uitwisselbaar zijn door verschillen in biologische beschikbaarheid? Dan dient u vooraf eerst instemming van de voorschrijver en patiënt te verkrijgen. Lees meer over het preferentiebeleid.
 • Geneesmiddelen uit het buitenland worden vergoed als er leveringsproblemen zijn in Nederland. Of als er sprake is van een zeldzame indicatie:

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij leveringsproblemen

  Is een geregistreerd geneesmiddel in Nederland niet leverbaar? Dan kan dit mogelijk wel uit het buitenland besteld worden. Wij vergoeden dan alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij leveringsproblemen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij zeldzame indicatie

  Heeft uw patiënt een aandoening die niet adequaat behandeld kan worden met de in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen? Dan kan een geneesmiddel uit het buitenland mogelijk wel uitkomst bieden. Wij vergoeden dan alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  • er sprake is van rationele farmacotherapie én
  • uw patiënt lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij zeldzame indicaties' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • De declaratie valt niet altijd onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Sinds 1 april 2018 dient u declaraties voor patiënten in een Wlz- instelling anders in. U dient de declaraties voor patiënten die in een Wlz-instelling verblijven en behandeld worden niet meer bij de zorgverzekeraar in. Gebeurt dit toch? Dan wijzen wij deze declaratie af. U ontvangt dan een bericht met de retourcode: 8983. Dit betekent dat de declaratie niet onder de Zvw valt. 

  Ontvangt u de retourcode: 8983? Dien de declaratie dan in bij de Wlz-instelling

  In Vecozo vindt u de Wlz raadpleegfunctie. Met behulp van deze Wlz raadpleegfunctie kunt u nagaan in welke instelling de verzekerde verblijft en per wanneer. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam