Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Service en contact voor zorgaanbieders

Deze vragen stelt u ons vaak

 • Waarom is mijn declaratie afgewezen?

  Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code.
 • Hoe gaat VGZ om met een langere aflevertermijn bij langdurig verblijf in het buitenland?

  Indien uw patiënt voor een langdurige periode in het buitenland wil verblijven, adviseren wij u allereerst de gewoonlijke hoeveelheid van de geneesmiddelen af te leveren. In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen namelijk ook verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan de geneesmiddelen dan gewoon in het buitenland halen en bij ons declareren (op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland').

  Wilt u toch meer dan de gewoonlijke hoeveelheid geneesmiddelen meegegeven aan uw patiënt? Dan is er geen toestemming van ons nodig, maar vragen we u wel nadrukkelijk rekening te houden met de (declaratie-)regels zoals vermeld in de handleiding 'Aflevertermijn geneesmiddelen bij langdurig verblijf in buitenland'.

 • Hoe gaat VGZ om met magistrale receptuur of apotheekbereidingen?

  Apotheekbereidingen zijn een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen. Wij vergoeden alleen apotheekbereidingen als:

  • er geen gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is                                    uitgesloten van een vergoeding én
  • de behandeling is aan te merken als rationele farmacotherapie

  In de handleiding 'Magistrale receptuur / apotheekbereidingen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Hoe gaat VGZ om met medische noodzaak in combinatie met het preferentiebeleid?

  Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof, of als een bepaalde hulpstof een onwenselijke snellere of juist tragere opname van de werkzame stof veroorzaakt. In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Heeft een verzekerde nog nooit het preferente middel gebruikt? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. In die gevallen verwachten wij dat u als apotheker om opheldering vraagt bij de arts. Bij substitutie van geneesmiddelen die onderling niet uitwisselbaar zijn door verschillen in biologische beschikbaarheid, dient u om zorginhoudelijke redenen eerst instemming van de voorschrijver en patiënt te verkrijgen. Lees meer over het preferentiebeleid.
 • Wanneer komen geneesmiddelen uit het buitenland voor vergoeding in aanmerking?

  Geneesmiddelen uit het buitenland worden vergoed indien er leveringsproblemen zijn in Nederland of bij een zeldzame indicatie:

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij leveringsproblemen

  Indien een geregistreerd geneesmiddel in Nederland niet leverbaar is, dan kan dit mogelijk wel uit het buitenland besteld worden. Wij vergoeden alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij leveringsproblemen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

  Geneesmiddelen uit het buitenland bij zeldzame indicatie

  Indien uw patiënt een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met de in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, dan kan een geneesmiddel uit het buitenland mogelijk wel uitkomst bieden. Mocht dit het geval zijn, vergoeden wij alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

  • er sprake is van rationele farmacotherapie én
  • uw patiënt, onze verzekerde lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners

  In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij zeldzame indicaties' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Wat betekent de samenloop van WLZ en Zvw voor mij als apotheker? 

  Sinds 1 april 2018 dient u declaraties voor patiënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet in bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling. Voor deze patiënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de patiënt verblijft. Op Vecozo kunt u, met behulp van de WLZ-raadpleegfunctie, nagaan in welke instelling de verzekerde verblijft en per wanneer.

Bewezen succesvolle voorbeelden uit de zorg

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is. 
Deze voorbeelden delen wij graag.

 • Hogere patiënttevredenheid
 • Betere zorg tegen lagere kosten
 • Innovatie in de zorg
 • Meetbaar en bewezen

Declaratie afgewezen? 

Neem contact met ons op 

 

Vind uw antwoord op
de website

Bel ons op
040 - 297 5899

Gebruik buiten kantoortijden het contactformulier

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam