Uw gekozen zorgsoort:

Vergoedingen

Onze verzekerden hebben recht op een vergoeding van de geneesmiddelen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn aangewezen. Daarnaast hanteren wij ons eigen Preferentiebeleid. Dit houdt in dat we voor veel stoffen alleen het door ons aangewezen geneesmiddel vergoeden.

Geregistreerde geneesmiddelen

U vindt de door de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering. Voor een aantal geneesmiddelen gelden extra voorwaarden. U vindt deze voorwaarden in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Vergoeding geneesmiddelen uit het buitenland bij leveringsproblemen

Wij vergoeden geneesmiddelen uit het buitenland als ze zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering én het middel tijdelijk of permanent niet leverbaar is in Nederland. In deze memo (PDF) leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen.

Vergoeding apotheekbereidingen

Verzekerden kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor een apotheekbereiding of magistrale receptuur. In deze memo (PDF) leest u meer over de vergoeding en declaraties van apotheekbereidingen.

Vergoeding geneesmiddelen besteld uit het buitenland en afgeleverd in Nederland bij zeldzame indicatie

Er zijn situaties waarbij een verzekerde een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Dan kan een geneesmiddel uit het buitenland aan de orde zijn. In deze memo (PDF) leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen.

Specifieke vergoedingen

Op de subpagina Specifieke vergoedingen omschrijven we uitzonderingen en tijdelijk relevante afwijkingen op het gebied van vergoedingen.

Declareren

Op de pagina Declaraties leest u precies hoe u de kosten van farmaceutische zorg moet declareren om te zorgen dat ze voor de juiste vergoeding in aanmerking komen.

Vragen of klachten over vergoedingen

Heeft een van uw patiënten een vraag over zijn of haar vergoeding die u niet kan beantwoorden? Verwijs hem of haar dan door naar onze klantenservice. Voor klachten over een vergoeding kunnen uw patiënten terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement. Op de pagina Klantenservice en klachten vindt u de juiste telefoonnummers en adressen van al onze merken.