Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de zorgketen. Het bepaalt in hoge mate welke behandeling een patiënt nodig heeft en wie die behandeling moet uitvoeren. Daarmee heeft de diagnostiek grote invloed op de kwaliteit van het zorgproces én op de totale zorgkosten.

Aanbieders van diagnostiek, zorgverzekeraars en patiënten hebben een gezamenlijk belang om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Wij zoeken daarom de optimale balans tussen de drie K’s: kwaliteit, klantbeleving en kosten. Deze drie pijlers vormen de uitgangspunten van ons inkoopbeleid.

Algemene voorwaarden zorginkoop 2019 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2018 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2017 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2016 (PDF)

 

Inkoopbeleid 2019

Op 1 april 2018 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. 

Daarnaast kunt u ook het handboek Diagnostiek en de tarievenlijst laboratoriumdiagnostiek 2019 raadplegen.

 

Inkoopbeleid 2018

Op 1 april 2017 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2018 (PDF) gepubliceerd. Daarnaast kunt u het handboek Diagnostiek (PDF) vinden. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2018 (Excel) zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017. De bijbehorende lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier.

 

Inkoopbeleid 2017

Op 1 april 2016 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2017 (PDF) gepubliceerd. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2017 (Excel) zijn inmiddels bekend en de normen verwerkt in het handboek Diagnostiek (PDF). Op basis van dit beleid is de lijst met voorkeursaanbieders (2017) (Excel) tot stand gekomen.

 

Inkoopbeleid 2016

Op 1 april 2015 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2016 (PDF) gepubliceerd. Op 1 juni 2015 is de aanvulling inkoopbeleid Diagnostiek 2016 (PDF) gepubliceerd, met daarbij de A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 (PDF) en de normen verwerkt in het handboek Diagnostiek (PDF).

Inkoopbeleid 2015

Kaders inkoopbeleid 2015 (PDF) en een toelichting over het categoriseren van diagnostiekaanbieders (PDF).
 
Heeft u vragen over ons inkoopbeleid, dan kunt u terecht bij uw regionale zorginkoper of een e-mail sturen naar Diagnostiek VGZ.

Gerelateerde zorgsoorten

Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Heeft u vragen over ons inkoopbeleid?

Neem gerust contact op met uw regionale zorginkoper of stuur een e-mail naar Diagnostiek VGZ.