Inkoopbeleid

Om diagnostiek toekomstbestendig te organiseren sluiten wij overeenkomsten af voor Integrale Digitale Diagnostiek (IDD), beeld- en functiediagnostiek en trombosezorg.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Integrale Digitale Diagnostiek

Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, zetten we vervolgstappen met ons Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) beleid.


Beeld- en functiediagnostiek

Bij beeld- & functiediagnostiek zien we een groeiend risico op onnodige diagnostiek en kwaliteitsborging. Via onze contracteringen willen we hier meer grip op krijgen.


Trombosezorg

Door de komst van Directwerkende Orale Anticoagulantia (DOAC) en een groeiend tekort aan doseerartsen en adviseurs is er een transformatie nodig. Zodat deze zorg kwalitatief goed beschikbaar blijft.

 Onze hoofdpunten in het kort

Ons inkoopbeleid staat in het teken van samenwerken aan toekomstbestendige zorg. In deze video vertelt zorginkoper Arno Krooshof over de hoofdpunten en uitdagingen van ons inkoopbeleid Diagnostiek en Trombosezorg 2025.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

 Zinnige zorg in de praktijk: Good Practices

Good Practices zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het beste bij de patiënt passen. Een mooi voorbeeld binnen diagnostiek is de Good Practice 'Aanvraaggedrag diagnostiek beïnvloeden'. Hierin leest u hoe verschillende interventies kunnen leiden tot het gerichter aanvragen van diagnostiek.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam