Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar regionale samenwerking, schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening. Wij noemen dit Integrale Digitale Diagnostiek (IDD).

 Onze hoofdpunten

Doorontwikkelen Integrale Digitale Diagnostiek (IDD)

Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, richten we ons op het verder ontwikkelen en implementeren van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). 

Versnelling transitie trombosezorglandschap

Steeds minder mensen gaan naar een trombosedienst met begeleiding. Deze ontwikkeling stelt ons voor de uitdaging om trombosezorg anders in te richten.

Tweedelijns diagnostiek (TLD)

Samen met zorgaanbieders gaan we graag op zoek naar kansen in de tweedelijns diagnostiek. Hierbij streven we naar integratie van eerste- en tweedelijns diagnostiek.

Zinnige zorg in de praktijk: 0-1 uurs troponine protocol diagnostiek hartinfarct op de eerste hulp

Bij de diagnostiek van een hartinfarct is de tussenpoos – bij troponine testen – verminderd van 3 naar 1 uur. Een hartinfarct wordt hierdoor sneller uitgesloten, of de behandeling kan sneller gestart worden.

Belangrijke overkoepelende thema's

Om de transitie binnen de zorg te realiseren vinden wij naast de hoofdpunten ook overkoepelende thema's belangrijk. In ons inkoopbeleid houden we daarom rekening met de volgende thema's:

  Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

 Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. We vinden het daarom belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het zorglandschap.

 Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.