Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de zorgketen. Het bepaalt in hoge mate welke behandeling een patiënt nodig heeft en wie die behandeling moet uitvoeren. Daarmee heeft de diagnostiek grote invloed op de kwaliteit van het zorgproces én op de totale zorgkosten.

Aanbieders van diagnostiek, zorgverzekeraars en patiënten hebben een gezamenlijk belang om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Wij zoeken daarom de optimale balans tussen de drie K’s: kwaliteit, klantbeleving en kosten. Deze drie pijlers vormen de uitgangspunten van ons inkoopbeleid.

Algemene voorwaarden zorginkoop 2019 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2018 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2017 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2016 (PDF)

Zinnige zorg 2020

Coöperatie VGZ vindt het belangrijk zinnige zorg te organiseren voor haar verzekerden. Zinnige zorg is zorg van de beste kwaliteit, voor een doelmatige prijs. Daarom zijn we voornemens om per 2020 de eerstelijnsdiagnostiek en de antistollingszorg doelmatiger te organiseren/contracteren. We proberen aanbieders en aanvragers bij ons voornemen te betrekken om hiermee de versnippering en het capaciteitsoverschot in deze zorg terug te dringen en meer toekomstbestendig te maken. Bestaande contracten en volumes zijn daarbij niet richtinggevend. VGZ kijkt naar de kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënt en aanvrager. Meer informatie volgt in het inkoopbeleid 2020 dat op 1 april 2019 op de website gepubliceerd wordt. 

Inkoopbeleid 2019

Op 1 april 2018 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. 

Daarnaast kunt u ook het handboek Diagnostiek en de tarievenlijst laboratoriumdiagnostiek 2019 raadplegen.

 

Inkoopbeleid 2018

Op 1 april 2017 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2018 (PDF) gepubliceerd. Daarnaast kunt u het handboek Diagnostiek (PDF) vinden. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2018 (Excel) zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017. De bijbehorende lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier.

 

Inkoopbeleid 2017

Op 1 april 2016 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2017 (PDF) gepubliceerd. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2017 (Excel) zijn inmiddels bekend en de normen verwerkt in het handboek Diagnostiek (PDF). Op basis van dit beleid is de lijst met voorkeursaanbieders (2017) (Excel) tot stand gekomen.

 

Inkoopbeleid 2016

Op 1 april 2015 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2016 (PDF) gepubliceerd. Op 1 juni 2015 is de aanvulling inkoopbeleid Diagnostiek 2016 (PDF) gepubliceerd, met daarbij de A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 (PDF) en de normen verwerkt in het handboek Diagnostiek (PDF).

Inkoopbeleid 2015

Kaders inkoopbeleid 2015 (PDF) en een toelichting over het categoriseren van diagnostiekaanbieders (PDF).
 
Heeft u vragen over ons inkoopbeleid, dan kunt u terecht bij uw regionale zorginkoper of een e-mail sturen naar Diagnostiek VGZ.

Gerelateerde zorgsoorten

Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Heeft u vragen over ons inkoopbeleid?

Neem gerust contact op met uw regionale zorginkoper of stuur een e-mail naar Diagnostiek VGZ.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord