Inkoopbeleid

In het diagnostieklandschap is sprake van versnippering en capaciteitsoverschot, wat de transitie naar zinnige zorg belemmert. Wij streven naar Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) om zinnige zorg te realiseren. Dat leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Lees hierover meer in ons inkoopbeleid

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

De coronacrisis heeft nogmaals laten zien dat de samenwerking tussen zorgaanbieders onmisbaar is voor goede diagnostiek en trombosezorg. Om deze samenwerking blijvend te stimuleren, richten we ons het aankomende jaar op het doorontwikkelen en implementeren van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, streven we naar regionale samenwerking, schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening. Daarbij is digitalisering in de keten onmisbaar. Digitalisering zorgt ervoor dat patiënten en aanvragers eenvoudiger, sneller en beter inzicht hebben in de diagnostiekuitslagen. Om dit te bereiken, maken we meerjarige afspraken met zorgaanbieders die een hele (GHOR) regio kunnen bedienen. In de afspraken die we maken staan kwaliteit, integraliteit en doelmatigheid centraal.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn: 

 • Verdieping en doorontwikkeling Integrale Digitale Diagnostiek
 • De integratie van beeld- en functiediagnostiek in IDD
 • Vervolgstappen op Tweedelijns diagnostiek
 • Versnelling transitie trombosezorglandschap

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg

Samen streven we naar zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. We noemen dat zinnige zorg. Deze visie op zorg begint en eindigt bij zorgprofessionals én de meerwaarde die zij voor patiënten kunnen realiseren. Onze alliantiepartners bewijzen dat dit mogelijk is. Zij ontwikkelen het gedachtegoed van zinnige zorg en denken op diverse niveaus met ons en met elkaar mee over de manier waarop we de transformatie mede vorm kunnen geven. Bekijk alle zinnige zorg initiatieven of lees meer over het netwerk Zinnige Zorg

Integrale digitale diagnostiek (IDD)

Diagnostiek heeft grote invloed op de kwaliteit en kosten van het totale zorgproces. Als wij spreken over integrale diagnostiek bedoelen we de vijf diagnostieksoorten:

 • Laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie en hematologie)
 • Medische microbiologie
 • Pathologie
 • Beelddiagnostiek
 • Functiediagnostiek

Vanwege de infrastructurele samenhang en de ontwikkelingen in het tromboselandschap, rekenen wij de trombosezorg (VKA-begeleiding) tot de integrale diagnostiek. 

Heeft u een vraag over het inkoopbeleid? 

Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam