Overeenkomsten

Wij streven naar zinnige zorg in het diagnostieklandschap in Nederland, met als doel Integrale Digitale Diagnostiek. Het integraal organiseren van alle diagnostieksoorten biedt voordelen voor de zorg, mogelijkheden voor investeringen op de lange termijn én meer marge voor de gecontracteerde aanbieders.

Gecontracteerd aanbod eerstelijns diagnostiek en trombosezorg 2023

Wilt u weten welke aanbieders wij hebben gecontracteerd voor eerstelijns diagnostiek en trombosezorg in 2023? Download dan het document 'Gecontracteerd aanbod eerstelijns diagnostiek en trombosezorg 2023’. In dit document ziet u per GHOR-regio welke aanbieders zijn gecontracteerd voor eerstelijns diagnostiek (klinische chemie, medische microbiologie en/of pathologie) en trombosezorg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de definitieve uitkomst van het offertetraject? 

U kunt uw vragen of opmerkingen via de e-mail aan ons kenbaar maken. Wij helpen u graag!

Let op: er zal altijd sprake zijn van enig regiogrensoverschrijdend verkeer. Uiteraard zullen wij hier coulant mee omgaan en zetten wij het belang van de patiënt centraal. 

Meerjarige contractpartners eerstelijns diagnostiek

Er zijn een aantal bestaande aanbieders waarbij het contract nog doorloopt in 2023 (en eventueel verder). Deze contracten worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak.

 • Catharina Ziekenhuis
 • Maximà Medisch Centrum
 • Maasziekenhuis Pantein B.V.

Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek

Beeld- en functiediagnostiek voor de eerste lijn maakt in principe wel deel uit van integrale digitale diagnostiek, maar wordt in 2023 niet selectief ingekocht. Wij kopen deze diagnostieksoorten nog niet selectief per GHOR-regio in, vanwege de infrastructurele verschillen met de overige diagnostieksoorten. Aanbieders die hierop hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden kunt u in de Zorgzoeker vinden. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam