Overeenkomsten

Heeft u een overeenkomst met ons of wilt u hier juist voor in aanmerking komen? Op deze pagina leest u meer over de inhoud en het afsluiten van een overeenkomst.

 Samen werken we aan toekomstbestendige zorg

We zien onze overeenkomsten als een uitnodiging om samen integrale, digitale diagnostiek (IDD). IDD heeft als doel dat:

 • Er altijd 1 priknetwerk beschikbaar is, dichtbij voor alle patiënten
 • Uitslagen snel en digitaal beschikbaar zijn voor zowel patiënten als zorgaanbieders
 • Onnodige, dubbele diagnostiek wordt voorkomen
 • De zorgkosten niet hoger zijn dan nodig

Lees meer over het beleid en de voordelen van IDD.

 Overeenkomst aanvragen

 • Bent u een IDD-regievoerder?

Dan voeren we samen inhoudelijke gesprekken over hoe we Integrale Digitale Diagnostiek in de regio kunnen doorontwikkelen.
 • Heeft u al een overeenkomst op basis van een open inschrijving?

Dan ontvangt u uiterlijk 31 augustus 2023 per e-mail informatie over de  verlengingsmogelijkheid van uw huidige overeenkomst of over een nieuwe open inschrijving voor 2024.
 • Heeft u nog geen overeenkomst met ons?

Dan kunt u een overeenkomst aanvragen in de GHOR-regio's waar wij nog geen IDD aanbieden. Voldoet u aan de minimumeisen zoals vermeld in ons inkoopbeleid 2024? Dan ontvangt u vanaf 1 september 2023 inloggegevens voor een open inschrijving in het digitale programma Mercell.

Deze zorgaanbieders hebben wij in 2023 gecontracteerd

Download het document 'Gecontracteerd aanbod eerstelijns diagnostiek en trombosezorg 2023’. In dit document ziet u per GHOR-regio:

 • wie de IDD-regievoerders zijn
 • welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn voor eerstelijns diagnostiek (klinische chemie, medische microbiologie en/of pathologie) en trombosezorg

 Zo waarborgen we samen de kwaliteit van zorg

We vinden het belangrijk om kwalitatief goede diagnostiek en trombosezorg voor onze verzekerden in te kopen. Daarom stellen wij minimumeisen aan zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst of IDD-regievoerder willen worden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam